Dokument

1 - 100 av totalt 352 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Kulturutskottets betänkande 7/2000-2001 2018-2019
FNU:s utlåtande 1/2018-2019 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2019-2020 2018-2019
Lagtingets beslut 65/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 75/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 74/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 66/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 67/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 68/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 72/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 73/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 69/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 70/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 71/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 64/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 63/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 62/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 61/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 60/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 59/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 58/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 57/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 56/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 55/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 54/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 53/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 52/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 51/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 50/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 47/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 46/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 45/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 44/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 43/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 42/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 48/2019 2018-2019
Decisions of the 2018 Addis Ababa Extraordinary Congress 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 28/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 28/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 25/2018-2019 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 23/2018-2019 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 22/2018-2019 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 21/2018-2019 2018-2019
Nordiska rådets berättelse 1/2018-2019 2018-2019
Regeringens proposition 9/2018-2019 2018-2019
Regeringens proposition 8/2018-2019 2018-2019
Bilaga 2: Decisions of the 2018 Addis Ababa Extraordinary Congress 2018-2019
Landskapsregeringens svar S 3/2018-2019 2018-2019
Åtgärdsmotion 10/2018-2019 2018-2019
Budgetmotion 71/2018-2019 Hudcancerscreening 2018-2019
Meddelande 2/2018-2019 2018-2019
Åland Folkhälsorapport 2019 Åland Folkhälsorapport 2019 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2018-2019 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2018-2019 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2018-2019 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2018-2019 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 9/2018-2019 2018-2019
Spörsmål 3/2018-2019 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2018-2019 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 8/2018-2019 2018-2019
Budgetförslag 4/2018-2019 2018-2019
Landskapsregeringens svar RP 9/2018-2019 2018-2019
Landskapsregeringens svar RP 8/2018-2019 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 18/2018-2019 2018-2019
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2018-2019 2018-2019
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2018-2019 2018-2019
Bilaga 1 för RP 9/2018-2019 2018-2019
Republikens presidents framställning 2018-2019
Republikens presidents framställning 2018-2019
Lagtingets beslut 36/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 35/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 34/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 41/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 40/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 39/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 37/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 38/2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 26/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 27/2018-2019 2018-2019
Åtgärdsmotion 9/2018-2019 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 17/2018-2019 2018-2019
Lagtingets beslut 33/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 32/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 31/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 29/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 28/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 27/2019 2018-2019
Lagförslag 30/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 28/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 30/2018-2019 2018-2019
Lagtingets beslut 30/2019 2018-2019
Åtgärdsmotion 8/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 29/2018-2019 2018-2019
Landskapsregeringens svar S 2/2018-2019 2018-2019
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2018-2019 2018-2019
Spörsmål 2/2018-2019 2018-2019
Landskapsregeringens svar RB 1/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 27/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 27/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 26/2018-2019 2018-2019