Robert Mansén

Robert Mansén

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2023-2027

 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2023-11-08 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2023-11-01 –
 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i Finans- och näringsutskottet
  2021-09-22 – 2023-10-31
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2020-01-28 – 2021-09-22
 • Vice ordförande i Lag- och kulturutskottet
  2019-11-06 – 2020-01-27
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2023-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Senast publicerade anföranden

 • Tack, talman! Budgetförslaget är i mångt och mycket en landskapsbudget i väntan på en ny regering och ett nytt regeringsprogram. Jag tänker ta tillfället i akt att lyfta tre punkter. Tre punkter som sträcker sig över flera mandatperioder. ...

  Förslag till Ålands budget för år 2024 (BF 1/2023-2024) Remissdebatt Anförande 2023-11-14 13:44:14