Simon Påvals

Simon Påvals

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2023-2027

 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2023-12-18 –
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2023-11-08 –
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2023-11-08 –
 • Medlem i Kanslikommissionen
  2023-11-08 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2023-11-01 –
 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i BSPC
  2019-12-18 – 2023-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-06 – 2023-10-31
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2019-11-06 – 2023-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2023-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden