Simon Påvals

Simon Påvals

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i BSPC
  2019-12-18 –
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-06 –
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Tack, herr talman! Jag vill börja med att instämma i det beröm som tidigare har getts för den här lagen. I stort är det mycket bra skrivningar och mycket nödvändiga delar som varit osäkra tidigare, dels kring de lätta elfordonen. ...

  Ny vägtrafiklagstiftning (LF 15/2022-2023) Remissdebatt Anförande 2023-03-15 14:57:56
 • Den 16 februari inträdde ett förbud mot användning av blyhagel på Åland enligt en EU-förordning, blyhagelförbud nära våtmarker och det har medfört en hel del frågetecken och oklarheter för användarna, jägare och viltvårdare. Det ska innefatta alla typer...

  Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen (F 2/2022-2023) Föredras Fråga 2023-03-13 13:41:08
 • Tack, fru talman! Jag ska redogöra för några ämnen som berör externpolitiken, som jag dels saknar och som också väcker några frågetecken som man kanske kan få svar på från ministerbänkarna. ...

  Landskapsregeringens externpolitik (M 3/2022-2023) Remissdebatt Anförande 2023-03-08 13:58:35
 • Tack, fru talman! Jag ska kort redogöra lite för den liberala lagtingsgruppens reflektioner kring detta betänkande och den här lagstiftningen, som är aningen snårig, det hörde jag också ministern själv säga här i stolen att den är och det kan jag inte...

  Tillgänglighetsdirektivet (LF 29/2021-2022) Första behandling Anförande 2023-03-08 13:23:48
 • Tack, herr talman! Jag ska också prata om kommunikation, men på ett annat sätt. Angående en fråga som jag diskuterat med minister Karlström förut, det handlar om strömmingstrålningen i Bottenhavet och utanför Stockholms kust....

  Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen (F 6/2021-2022) Föredras Fråga 2023-01-16 13:16:25
 • Tack, herr talman! Jag vill börja med att tacka ledamoten Eckerman för ett jättebra anförande. Man ska inte egentligen säga att det här är en generationsfråga, på ett sätt är det kanske det. Jag och ledamoten Eckerman är uppväxta i den generationen som...

  Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland (M 4/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-12-07 14:52:44
 • Tack, fru talman! Vi från Liberalernas sida tycker att det är mycket bra saker i det här lagförslaget. Det är viktigt att alla medborgare kan delta i samhället på lika villkor oavsett vad var och ens personliga förutsättningar är. Det är ett av...

  Tillgänglighetsdirektivet (LF 29/2021-2022) Remissdebatt Gruppanförande 2022-12-07 13:39:32
 • Tack, herr talman! Framför oss har vi social- och miljöutskottets betänkande om ändring av jaktlagen. Utgångspunkten, som vi tidigare har hört, är att det kom in ett medborgarinitiativ i april 2021 som lagtinget också godkände. Man efterlyste ändringar...

  Ändring av jaktlagen (LF 19/2021-2022) Första behandling Anförande 2022-11-21 13:23:47
 • Tack, herr talman! Jag ska i några korta ordalag presenterar Liberalernas motion nummer 44 som jag är första undertecknare på. Det är en samlingsmotion vid namn Unga och utbildning. Vi har samma modell på motionerna från Liberalerna som vi hade förra...

  Förslag till Ålands budget för år 2023 (BF 1/2022-2023) Remissdebatt Anförande 2022-11-16 17:22:09
 • Tack, herr talman! Tack till social- och miljöutskottet och ordförande Söderlund som i ett väldigt föredömligt anförande presenterade betänkandet om ny klientavgiftslagstiftning. Det har varit mycket intressant att få vara med och bedöma de första...

  Ny klientavgiftslagstiftning (LF 28/2021-2022) Första behandling Anförande 2022-11-09 15:33:48