Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Vicetalman Måtar hade ett målande, engagerat och självsäkert anförande. Han redogjorde för problembilden av EU:s utsläppshandel och hur rederierna och det åländska samhället påverkas negativt. Mycket av det som vicetalman Måtar sade går att läsa i förslaget under Ekonomisk konsekvenser. Det är ändå känt att det finns konsekvenser av det här förslaget....

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Det är en fråga som vi är överens om i salen att kommer i nästa skede så klart. Frågan är vad dessa pengar ska användas till? Det finns säkert exempel runt om oss vad man har använt dem till och hur de bäst kan omsättas i samhället på olika sätt. En sak...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-05-13

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd LF 11/2023-2024

Tack, herr talman! Jag instämmer med vicetalman Måtar, att man i många fall behöver hålla sig pragmatisk så klart i detta arbete. Jag ställer mig lite emot att han betecknar arbetet med att utveckla jordförvärvslagstiftningen och näringsrätten som något typ av hastverk. I självstyrelsepolitiska nämnden under den förra mandatperioden så vände man nog på alla...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-04-24

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd LF 11/2023-2024

Till den delen så instämmer jag helt och hållet med vicetalman Måtar. Jag vill bara poängtera att de här frågorna är delikata. Det är som vicetalman sade, det är att skruva på grundfundament, självstyrelsen. Vi ska inte heller vara rädda för att göra det. Vi ska inte vara rädda för att driva självstyrelsepolitik. I det...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-04-24

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Som vanligt så bygger obundna sin retorik på att avsäga sig allt ansvar. Man låtsas att man har suttit på sidan under alla dessa år som åskådare. Man pratar om att man ska ta ansvar för ekonomin. Man pratar om att man står för marknadsekonomi. Sedan passar man samtidigt på att kasta...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Nej, men som styrelseledamot i en styrelse har man ansvar för att kunna tillgodose sig den information som behövs om man vet att en sådan process pågår. Som regeringsparti har man absolut ett ansvar i en sådan process som det har varit, att se till att de här frågorna tas på bordet...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Man önskar, när man diskuterar ett ärende som har pågått i många år och när man har lantråd och förra ministrar i stolen, att vissa frågetecken kunde rätas ut. Men jag tycker att de blir skrivna med tjockare och tjockare penna allt eftersom tiden går och speciellt efter ledamoten Thörnroos anförande. Vi...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

För det första så ska vi komma ihåg att vi pratar om den största upphandlingen i Ålands historia. Skulle det ändå inte finnas ett intresse från landskapsregeringen att följa upp den kontinuerligt? Man skulle nästan borde ha veckovisa möten för att veta var vi ligger i processen. Det finns en tid här emellan, ända till...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, herr talman! Värderade kollegor. Självstyrelsepolitiska redogörelsen är ett viktigt dokument för att veta hur det har sett ut det gångna året. Nu har vi en situation där vi har ett mandatskifte i halvlek, en mandatperiod som bytt ägare och vi har bytt regering i halvlek. Det är ett dokument som därför är ganska intressant...

Simon Påvals / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, herr talman! Det visar ändå att självstyrelselagen och dess paragrafer är ett levande dokument. Vi är i en helt ny tid nu jämfört med när den sist reviderades. Vi behöver ta ställningstaganden kring just hur vi behöver detaljera en fråga som språket ytterligare utöver de ganska grova definitioner som nu finns. Jag konstaterar rakt...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Herr talman! Det handlar ju om att vi med hjälp av den nya självstyrelselagsrevisionen också skapar möjligheter och öppnar upp för att vi själva har möjlighet att använda språket precis så som vi har behov av. Jag tycker inte att det måste finnas ett krav om det är så att du kan hantera en diskussion...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, herr talman! Jag tycker att ledamoten Måtar bjöd upp till en väldigt konstruktiv diskussion i sitt anförande. Jag instämmer att vi kanske inte precis ska göra alltid som man gör på fastlandet. Men vi ska ända ha ögonen med oss och hålla koll på vilka misstag och vilka minor man har gått på och...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, herr talman! Innan vi för kossan till slakt så tycker jag att vi ändå behöver se över alternativen, för det finns alternativ, speciellt i dag. Vi har väldigt täta kontakter både till Sverige och Finland, via studerandelänkar sen många, många år tillbaka och på ett personligt plan också i mångt och mycket. Jag...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Frysning och indexering av bostadsbidraget LF 7/2023-2024

Tack, herr talman! Tack ordförande Wikström för den dragningen. Ordföranden nämnde i sitt anförande att rikets lagförändring innebär kostnadsflyttningar till kommunerna genom ökat behov av utkomststöd, vilket även skulle ha varit fallet här på Åland ifall vi hade tagit den finska lagstiftningen rakt av. Nu gör vi inte det. Då är ju frågan, när kommer...

Simon Påvals / Replik / Första behandling / 2024-04-03

Frysning och indexering av bostadsbidraget LF 7/2023-2024

Tack, herr talman! Jo, idag har vi svårt att sätta en exakt siffra på den här förändringen, det har vi ju förstått. Det är ju intressant att veta om utskottet har fått reda på från landskapsregeringen när man kan tänkas göra en analys. För den behöver ju komma fram, speciellt den här kostnadsöverflyttningen som...

Simon Påvals / Replik / Första behandling / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Det är uppenbart att Obunden Samling och ledamoten Wikström har landat stadigt och tryggt i sin oppositionsroll, så tungt och stadigt att han tydligen glömt bort att han för bara några månader sedan ingick i en regering som överhuvudtaget inte på fyra år lyckades prestera någonting i närheten av ett budgetanslag för...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Det är väl uppenbart att Obunden Samling inte heller litar på sin ledamot i utskottet eftersom man vill förkorta utskottsbehandlingen. Utskottet har verkligen möjlighet att sätta sig in i frågan på riktigt, ha höranden och till och med kunna göra diverse utredningar i ett ärende. Jag tycker att det är märkligt att...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, herr talman! Med det sagt så är det av högsta vikt att det här genomförs med tanke på dagens läge i Östersjön. Det är ju andra delar av ÅMHM:s verksamhet som måste effektiviseras istället. Digitaliseringen har ju en jätteviktig roll och det pratade vi också mycket om under förra mandatperioden. Jag hoppas att det...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-03-20

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, herr talman! Tack minister Josefsson. Jag och minister Josefsson satt tillsammans i social- och miljöutskottet förra mandatperioden. Vi var rörande överens om att slå vakt om och se till att arbetsbelastningen på ÅMHM inte överdrivs, så att man från politiskt håll slår vakt om den saken. Det är ju viktigt här också att vi...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-03-20

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, fru talman! Vicetalman Måtar vill backa bandet och prata om det som har hänt före det som de här handlingarna redogör för. Det är sannerligen oklart vad Obunden Samling har för mål med framtidens skärgårdstrafik. Jag har ställt den frågan flera gånger förut i den här salen. Man har drivit tydliga kampanjer mot flera...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, fru talman! Rent politiskt så är det ändå så, det måste ju också Obundna och ledamoten Måtar hålla med om, att man gick till val för en tunnel. Det var ju orsaken till att man gick emot kortruttsprogrammet. Det stod ju Obundna skyltar för tunnlar tillsammans med de andra som då var i opposition,...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, herr talman! Jag håller med ledamoten Pettersson om att tiderna förändras. Den stora frågan är hur för vi en politik? Hur tar vi långsiktiga beslut som tål tidens tand? För det är inte det som har skett de senaste mandatperioderna. Vi har haft ganska uppslitande valrörelser som har byggt på att man ska...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, herr talman! Absolut. Man kan säga mycket om vad man uppfattar att en politisk ställning är efter ett val, men som jag åtminstone uppfattade det så var det en tydlig politisk beställning runt korvvagnarna, på torget och utanför köpcentren där vi stod och kampanjade. Det är bra nu med det här råddet. Det är...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, fru talman! Jag är beredd att hålla med i mycket av det som ledamoten sade i sak. Ledamoten pratade om den kommande processen, en oberoende utredning, sanningskommission, kalla det vad man vill, men ledamoten pratade om det som om det vore bestämt redan. Det är ju ingenting som är bestämt överhuvudtaget vad som ska...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-02-07

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, fru talman! Jag tycker att den här personliga skulden som har kommit upp här är sekundär egentligen. Det handlar om ett systemfel, att det tillåts och att det är möjligt att detta kan ske. Det är det som vi behöver se på, politisk teknisk granskning och granskning är ett väldigt bra ord för övrigt....

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-02-07

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, fru talman! Vi närmar oss ju ändå slutlinjen på den här historien sakta men säkert, åtminstone till stor del ekonomiskt eftersom vi nu står här och diskuterar att vi ska betala av ett skadestånd. Det skulle ändå vara på sin plats att slutgiltigt få svart på vitt kring den politiska processen, hur den har...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-02-07

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, fru talman! Det är ju så här, ledamoten Egeland och fru talman, att landskapsrevisionen är en helt oberoende och fristående enhet. Man kan liksom inte lägga in en beställning på att en landskapsrevision ska göras. Vi politiker har ett ansvar att ta ledartröjan i den här processen. Det bästa sättet att göra det är...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-02-07

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, fru talman! Kollegor, åhörare. Vi har framför oss ett budgetförslag som handlar om att hantera konsekvenserna av haltande politiskt omdöme. Det är ett juridiskt bindande beslut som har sagts upp eller ett avtal som har sagts upp genom ett politiskt beslut och motparten har via domstolsprocess utkrävt ett skadestånd enligt sagda avtal. Rent juridiskt...

Simon Påvals / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-02-07

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Fru talman! Om landskapsrevisorn avser att göra det så är det absolut välkommet. Men jag anser att lagtinget ska ta ett ansvar i den här frågan. Jag anser att vi ska göra det så kontrollerat som möjligt för att få reda på hur detta inte händer igen. Hur vi får reda på att den här...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-02-07

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, fru talman! Det var ett insiktsfullt och väldigt klargörande anförande som ledamot Röblom höll för Hållbart Initiativ. Det är två olika typer av förtroenden som står på spel. Det är det som råder just nu, det politiska förtroende från medborgarna som politikerna behöver ha för att kunna utföra sitt värv, det förtroende som man...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-02-07

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, herr talman! Kollegor och åhörare. Kära vänner, det händer lite grejer runt om oss i vår omvärld. Det rör på sig. Finland är i beråd att välja sin nästa president. Sverige, vår västliga granne, kommer inom kort att gå in i Nato. Ryska björnen brummar på fortsättningsvis och vi står inför en höst med...

Simon Påvals / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, herr talman! Jag nämnde precis just det i mitt anförande också. Det är viktigt att vi alltid har kontakt och jämför oss med liknande regioner och även regioner som kanske inte ens hör till Norden men som har liknande förutsättningar. Det är viktigt för att bibehålla omvärldsanalysen och helhetsbilden. Ofta fastnar man i frågor...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, herr talman! Det är vårt ansvar som parlamentariker att ha öronen med oss när vi jobbar på hemmaplan, ta med oss de öronen och omvandla det till budskap när vi kommer till de internationella sammanhangen. Vi sitter på folks förtroende och det förtroendet ska vi också omvandla till information till våra gelikar i omvärlden....

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Ja, det är väl definitionsfråga om det är speciellt lamt och om det är ett problem. Jag vet ju att processen pågår, det pågår diskussioner och det har det även gjort i den förra regeringskonstellationen. Det borde ju ledamot Egeland veta själv som satt i förra majoriteten. Så jag tror nog att minister Perämaa åtminstone...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, herr talman! Jo, jag håller med. De här externa samarbetena ger oerhört mycket, speciellt relationer till andra parlament men också till andra ledamöter runt om oss. Det är väldigt viktigt att vi bibehåller relationerna och kontakterna och tar del av den kunskapen. Dock tycker jag att det är viktigt att vi inom alla områden...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, herr talman! Ja, det är exempel på samarbeten som absolut skulle vara bra om vi skulle få till. Vi har ju ändå ett kulturellt närmare band inom Norden än vad många tror och det märker man ju hastigt när man börjar prata med människor från andra nordiska länder. Även i grundvärderingarna, värdegrund är ju...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Jag vet inte om det här hör till ämnet? Polen har liberal regering, det är jag fult medveten om. Jag är i kontakt med flera av dem. Demokratin är väldigt mångfacetterad. Det tycker jag också att ledamoten Egeland behöver fundera på och börja uttrycka. Det är inte svart eller vitt. Det är ett enormt förarbete...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, herr talman! Jag är glad att Wikström uttrycker sin åsikt i frågan. Min åsikt är väl baserad på det faktum att det problematiska trålfisket som sker i Östersjön sker norr om oss, i Bottenhavet. Det är där som det största problemet sitter. När det gäller frågan kring Bogskärs naturreservat är det viktigt att den...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, herr talman! Nu förstår jag vad ledamoten Wikström syftade på. Jag sade att vi ska föregå med gott exempel när vi pratar om utsläppsfrågor i främsta hand. För det är där som vi har ett bekymmer på Åland just nu med våra näringsutsläpp i sjön. När det handlar om fiskefrågan så har vi en...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Ändring av lagtingsordningen för Åland LM 2/2023-2024

Tack, herr talman! Avslutande som ledamoten Pettersson precis sa att hållbarhet och långsiktighet är någonting vi måste fundera på när vi pratar om de demokratiska konsekvenserna av ett sådant här förslag. De ekonomiska konsekvenserna är ju så lockande att det skulle kunna spara in. Vi måste ändå tänka att det kan nog vara så att...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Ändring av lagtingsordningen för Åland LM 2/2023-2024

Tack, fru talman! Om Måtar önskar få höra min röst, kan jag inte motstå att uppfylla denna önskan. Tycker att det är intressant att man för de här demokratiska samtalen här i plenum, det ska vi göra. Det är bra. Vi har diskuterat frågan lite grann. Orsaken till att jag själv inte förberett ett gruppanförande...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, fru talman! Tack minister Josefsson för den här dragningen. Jag och minister Josefsson har suttit i ett antal sådan här grupper tillsammans i början av förra mandatperioden och i början av den här mandatperioden och diskuterat turism och just platsutveckling. Jag tycker att det ofta har kommit till samma punkt i de här diskussionerna....

Simon Påvals / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, fru talman! Jag tänker att man alltid ska ha i åtanke att man gör en inventering av det vi har och ser om det är i skick. Är de platser som ska besökas på Åland i skick? Jag tänker på vandringsleder och dessa saker. I det arbetet kommer man ju också att kunna öppna...

Simon Påvals / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, herr talman! Jag tycker att ledamot Kanborg hade ett väldigt konstruktivt anförande, så klart lite kritik som sig bör från oppositionsbänken. Men jag tycker att den här diskussionen som vi har här har ett väldigt viktigt syfte, att få igång en diskussion också i samhället. Så det är jättebra att vi har den här...

Simon Påvals / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack så mycket! Det är bra att det finns ett stenografiskt protokoll härifrån som man kan plocka godbitar ur, så det är bra att oppositionen tar det i beaktande. Jag skulle säga så här, skillnaden på ett tivoli och en genuin destination är att platsutvecklingen är förankrad i samhällsutvecklingen. Det är ett ställe som...

Simon Påvals / Replik / Föredras / 2024-01-22

Regler om arvode och ersättning vid föräldraledighet för medlemmar av Ålands landskapsregering LF 5/2023-2024

Tack, fru talman! Jag håller med ledamot Röblom att det här är en positiv utveckling. Vi moderniserar riktlinjerna kring ministrarnas föräldraledighet. Det är helt i linje med ett modernt synsätt på jämställdhet och på föräldrars åtaganden gentemot sina barn och möjligheten att kunna idka ett sådant här yrke i dagens samhälle. Samma väg har även...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2024-01-15

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, herr talman! Vi tar med oss den kritiken. Jag kan försäkra ledamot Holmberg-Jansson, förra ministern, att det finns oerhört mycket kompetens i den här landskapsregeringen och i majoriteten som kommer att driva de här frågorna och se till att de genomförs. Jag tror att vi också kommer att kunna ha ett bra samarbete över...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, herr talman! Jag ska nämna några ord om vuxennärvaro och vuxennärvaros roll för barn och ungdomar på Åland och vilka skrivningar som finns i regeringsprogrammet kring det här. Ungdomstiden är en tid av sökande, sökande efter identitet, sammanhang, trygghet och svar på många svåra frågor om det kommande vuxenlivet. Ju fler medvetna vuxna som...

Simon Påvals / Anförande / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, herr talman! I ett regeringsprogram som ska vara rejält ner kokat, där det är en hård fajt om skrivningarna mellan partier som har drivit egen politik under lång tid och där man har förhandlingar om skrivningarna, så är jag väldigt nöjd att vi har fått med en skrivning om det här. Den här skrivningen...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Kära församling. Framför oss har vi ett regeringsprogram som heter ett "Tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland. Det är skrivet för den kommande mandatperioden men är meningen som en grund för kommande mandatperioder, i plural. Programmet är framarbetat av en liberal, center och socialdemokratisk majoritet, som är en blandning av dels nya perspektiv och dels lång erfarenhet...

Simon Påvals / Gruppanförande / Enda behandling / 2023-12-18