Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Jag önskar få understöda Holmbergs förslag.

Simon Påvals / Anförande / Enda behandling / 2022-09-22

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! En sak som vi inom den liberala lagtingsgruppen har funderat över är solcellsstödet på 750 000 som nu omfördelas till att utöka anslaget. Det står i budgeten, och även finansministern själv sade, att efterfrågan på solceller på Ålands är hög - eftersom stödet är högt så klart - men det är ändå...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! En person som minister Höglund har ju ändå ganska bra koll på marknadsekonomins grundförutsättningar och de balanser som där finns. Det förbryllar oss att man just lägger in ett stöd på en sådan här marknad. Något som också förbryllar oss är; har man verkligen underbudgeterat så pass i årsbudget så att man...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Tack ledamot Silander för det gruppanförandet. Jag är ledsen ledamoten, men jag måste instämma i föregående repliker. Jag kan tänka mig att det inte är det roligaste gruppanförandet att hålla i dessa sammanhang. Man kan ju verkligen undra om Moderaterna har haft något att säga till om i den här budgetprocessen? Samma...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Det gläder mig att ledamoten funderar på att komma till oppositionens sida. Ni är välkomna när som helst. En annan sak som ledamoten nämnde i sitt gruppanförande var just informationskampanjen för 20 000, det är några tusenlappar, men det är ju ändå en ganska liten summa. Vi har en budgetmotion från Liberalerna, som återkommer i...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, fru talman! En av de viktigaste sakerna som samhället kan göra är att se till att vi håller ett högt valdeltagande för att säkra demokratin. Valdeltagandet i förra lagtingsvalet minskade ganska rejält för dem under 30 år jämfört med 2015. Bland de yngsta väljarna röstade mindre än hälften. Jag säger inte att det är...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack så mycket. Vi är absolut ett litet samhälle och har väldigt små demokratiska enheter, men med det sagt så hade inte heller kommunvalen några vidare siffror bland de unga. Det gäller ju även här hemma, det är ju inte bara utlandsålänningar som har haft ett lågt valdeltagande. Jag tycker ändå på något sätt att...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, herr talman! Framför oss har vi alltså en ändring i jaktlagen, ett flertal förslag. Majoriteten av förslagen syftar till att underlätta begränsningen av invasiva arter. Det är mycket välkommet. Det är många förslag som man känner igen och som har funnits i diskussionerna mellan jägare och viltvårdare i många år. För det första så...

Simon Påvals / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, herr talman! Centerns gruppanförande var tydligt nu, och även under debatten kring medborgarinitiativet, att vi måste börja överväga aktiva åtgärder mot örn under häckningssäsongen. Ändå så ser vi inte någonting av det i det här förslaget. Centern är en stor del av majoriteten, lantrådspartiet. Vad har lagtingsgruppen gjort för att trycka på för att...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, herr talman! Jag tackar ledamot Strand för det klargörandet. Det gläder mig och det var undertecknads förslag på första början. Man behöver köra med öppna kort när det gäller de här sakerna. Man behöver se till att man är den som står på rätt sida om historien. Jag tycker att det är ett väldigt...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, herr talman! Jag kan nog se att det är värt att inleda dialogen, åtminstone parallellt för att köra med öppna kort och faktiskt visa att man har resonliga avsikter med det här. Jag tror att det är viktigt. Jag tror att det viktigt att hitta en balans däremellan. Jag håller helt med ledamoten Egeland om...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, herr talman! I det avseendet håller jag helt med. Vi borde ha inlett diskussionerna och de här åtgärderna bra mycket tidigare. Det var ju det jag sade i mitt anförande, jag efterlyste att de här åtgärderna enligt utskottsbetänkandet skulle ha inletts efter att det hade konstaterats att de passiva åtgärderna inte funkade. Nu har...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Angående helgdagarna så vill jag påminna om att det finns varken bär eller svamp i skogen de dagarna det gäller. Men till den delen så lämnar jag det åt sidan. Det jag undrar är kring den konkreta tidsplanen för kontakten med EU-kommissionen om havsörnen. Kommer minister Karlström att göra det under sin mandatperiod eller kommer...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack! Det tackar vi för. Vi ser fram emot vad som komma skall. Det andra jag undrar är; hur kommer landskapsregeringen att uttrycka konkreta mål för hur vi ska få tillbaka vårfågeljakten, delvis eller helt eller hur man tycker? Vad finns det för sätt som man tänker göra det på? Det står ju ändå i...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av blankettlaglagstiftning om privat socialservice och klientavgifter LF 22/2021-2022

Tack, herr talman! Tack minister Holmberg-Jansson för den redogörelsen. Vad skulle det i praktiken innebära för just klienterna och för gemene man om vi inte skulle få igenom den här lagstiftningen den 1 januari? Det blir otydligheter, läste jag. Vad skulle det i praktiken innebära lagstiftningsmässigt och för dem som jobbar?

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av blankettlaglagstiftning om privat socialservice och klientavgifter LF 22/2021-2022

Tack, herr talman! Nej, jag menade inte specifikt den här egna lagen som ni håller på att ta fram nu och som skulle vara i kraft den 1 januari 2023, och där det fanns farhågor om att det inte skulle hinnas med. Vad händer om det inte lyckas?

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för det svaret. Det är precis just så som ledamoten Lindholm sade, det är ett politiskt mod som krävs och det behöver vi se i den här frågan. Det är från politikerna som vi behöver se det modet och att de också ger stöd åt tjänstemännen i deras beslut. Det andra som...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, herr talman! Det var en mycket bra replik av ledamot Strand. Jag håller helt med. En förvaltningsplan som är geografiskt baserad är väldigt viktig. Det är enorma skillnader lokalt på hur vitsvanshjorten inverkar på våra skogar och marker, speciellt i skärgården finns det stora skillnader. Som jag nämnde i anförandet, men som kanske inte...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack så mycket herr talman! Några personliga reflektioner kring årsredovisningen och de uppsatta målen och deras förverkligande som landskapsregeringen har redogjort för. Jag kommer att fatta mig kort och sakligt. ÅHS:s mål på sidan 69, det står: "En studerande- och ungdomsmottagning med målet att införa en lågtröskelmottagning för alla ungdomar ska införas på Åland". Under förverkligandet...

Simon Påvals / Anförande / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, herr talman! Tack ledamot Söderlund. De uppfyller syftet till den delen att vi på ett effektivare sätt kan minska predatortrycket just på land, att häckande sjöfåglar kan finna platser närmare land för just nu är de utsatta för mårdhund och mink. Kan vi utrota mårdhund och mink i landskapet så finns det bra mycket...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, herr talman! Det är intressant det som Holmström tog upp kring viltköttet som resurs. Just den saken har jag personligen tagit upp med miljöministern, att vi behöver informera ålänningarna mera kring hur man tar vara på viltkött. Vi behöver få ut mera viltkött på restaurangborden, vi pratar om lokalt viltkött. Det är många,...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, herr talman! Det hörs lite nu och då att det är svårt att få tag i viltkött på Åland. Men du behöver inte känna så många människor i så många steg förrän du hittar någon har möjligt att få tag i viltkött. Angående landsbygden och det som ledamot Holmberg nämnde kring jaktlagen som en...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, herr talman! Jag tackar ledamoten Josefsson för det gruppanförandet. Det var en sak som jag blev lite fundersam över i slutet. Ledamoten sade att samtidigt som man vill öka intäkterna, och att det var det viktigaste att prioritera just nu, så ska vi också prioritera våra åländska företag. Till viss del håller jag med,...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, herr talman! Jag trodde att det var nyansskillnad däremellan, att vi skulle prioritera vårt näringsliv. Jag tycker att det är en helt annan sak när man faktiskt inkluderar nya företag. När man pratar om åländska företag, jaha det är någons kusin som äger det, då ska man prioriterar det hellre än ett nyinkommet företag....

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-08-29

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, herr talman! Jag vill be ledamot Måtar utveckla resonemanget kring att elektrifieringen av skärgårdstrafiken är orealistisk. Jag tycker att det är ganska realistiskt i vår omgivning åtminstone. Det var inte så länge sedan som landskapsregeringens representanter var till Norge och fick åka elfärja. Det finns elfärjor som driver trafik även i vår närregion. Jag...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, herr talman! Anser också ledamoten Måtar att elektrifieringen av linfärjorna på Åland är orealistiskt?

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, herr talman! Jag vill verkligen tacka minister Röblom för att han tog upp den här saken med populism. Det är ett stort problem som vi har i vårt samhälle idag. Fakta förvanskas. I rädslans, okunskapens och ointressets mylla så gror populismen. Populismens gröda är makt och den är inte bara historielös utan även rotlös...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, herr talman! Jag vill börja med att ta fasta på något som ordförande Pettersson sade. Han nämnde kopplingen mellan skärgårdstrafiken och den havsbaserade vindkraften. Jag hörde också att Pettersson sade att man skulle utveckla resonemanget. Jag hängde inte riktigt med i den här utvecklingen. Vad är kopplingen däremellan direkt mellan den havsbaserade vindkraften och...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, herr talman! Det gläder mig att ordförande är nöjd över replikerna. Jag undrar om det kommer att bli samma sak i den andra repliken. I betänkandet saknar jag resonemanget kring trafikfrågor och ett resonemang kring konsekvenserna för de olika alternativen för skärgårdstrafiken. Vad innebär konsekvenserna för skärgårdskommunerna i sig men också för de anslutande...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, fru talman! Jag kan inte annat än att instämma med ledamoten Eckerman i det som hon sade. Jag och ledamoten Eckerman, i egenskap av våra lagtingsgrupper, så sitter i opposition och får egentligen se symptomen kanske av ett bristande ledarskap i regeringsblocket när det nu börjar spilla ut kritik mot den egna regeringen här...

Simon Påvals / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, fru talman! För att bemöta den lilla kritik som jag fick av ledamot Eckerman angående just Liberalernas klämförslag så är det förfarande endast av teknisk natur. Vi har ett plenum kvar och vi ska hinna med den här lagstiftningen. Det är egentligen på det sättet. Det är ändå en nyansskillnad där, tycker jag. Att...

Simon Påvals / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv MOT 13/2021-2022

Tack, fru talman! Det gläder mig att kulturministern är på plats inför denna motions presentation. Min motion heter "Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv". Jag ska börja med att redogöra kort varför jag har lagt den här motionen. Det började egentligen mest hos mig själv, vid sidan av mina sociologistudier så studerade...

Simon Påvals / Anförande / Remissdebatt / 2022-05-18

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, fru talman! Jag tycker att ledamot Josefsson ska hålla spontana anföranden oftare. För det första, någonting som jag och ledamot Josefsson har pratat om många gånger förut, digitaliseringen och i form av digital transformering och skillnaden däremellan. Ska vi göra om det här dokumentet till PDF eller ska vi hitta på ett nytt sätt...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2022-05-18

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, fru talman! Det gäller ju att nöta hål i huvudet i det här sakerna, det är inte mera än så. Det andra som ledamot Josefsson nämnde var mycket bra. Det handlar om politik på lång sikt. Det handlar om prestige, att kunna släppa prestige och att släppa gamla ostar. Det handlar om att inte...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2022-05-18

Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv MOT 13/2021-2022

Tack, herr talman! Tack minister Hambrudd för den repliken. Det är ju så att den listningen av de klinkbyggda båtarna så är det en förening som står bakom och det är ofta så som det börjar. Skillnaden där gentemot att klassa ett helt kulturarv är att det är en samhällsfråga på en helt annan nivå....

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv MOT 13/2021-2022

Tack, herr talman! Absolut, det är den här typen av kreativitet och tålamod som krävs. Men vi måste också tänka på att vi har enorma resurser i vårt samhälle vad gäller det immateriella kulturarvet. Vi har många personer som fortfarande har använt traditionella metoder, men de generationerna dör sakta bort. Vi behöver se till att...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv MOT 13/2021-2022

Tack, herr talman! Det är precis sådana här idéer som ledamoten Gunell nu kommer med som behöver plockas upp. Det finns bra exempel i vår omgivning, precis på samma sätt som snart kommer att visa sig i en skriftlig fråga, men det är inte det som vi pratar om. Man behöver ta exempel från omvärlden...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv MOT 13/2021-2022

Tack, herr talman! När min motion behandlas i utskottet, ja det får vi hoppas att den gör. Jag skulle önska att man har tydliga mål och uttrycker dem tydligt inom kort från landskapets sida om vad man tänker kring den här frågan. Det står trots allt i regeringsprogrammet. Det är ändå en relativt - jag...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv MOT 13/2021-2022

Tack, herr talman! Jag håller helt med om att det är lite för korta repliker ibland, speciellt när det är ett intressant ämne. Det som ledamoten Pettersson pratade om här är alltså värdet, att begripliggöra. Det är precis just det värdet och det begripliggörande som vi har ett ansvar för att själva förmedla. För det...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv MOT 13/2021-2022

Tack, herr talman! Den typen av själslig smärta som ledamoten Pettersson och undertecknad kanske känner den här tiden på året när man är i skärgården, den kan även omfattas bara på en generation till reell skada. Vi tappar hela bitar av vårt egna kulturarv och vår egen kulturidentitet. Det här är allvarliga saker. Det här...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv MOT 13/2021-2022

Tack, herr talman! Jag vill tacka ledamot Bergbo och Hållbart Initiativ för det stödet. Unesco medlemskapet var ju en 100-års present till Åland. Ett erkännande av vår egen skärgårdskultur skulle vara ett ypperligt sätt att omsätta detta medlemskap. Det kan ju leda också till praktiska syften, vi pratar om forskning, vi pratar om att kunna...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv MOT 13/2021-2022

Oavsett vilka politiska gränsdragningar som finns i den här salen så är det som sagt, som tidigare nämndes, målet i slutändan som vi är överens om. Vägen dit kan ju fortfarande bli knölig, fastän det är mycket trevliga ordalag som nämns här. Men det som nämndes tidigare under ett annat replikskifte var ju att det...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Försäljning av viltkött till restaurang och butik SF 17/2021-2022

Tack, herr talman! Den som vill beställa eller köpa åländskt viltkött på restaurang eller i butik blir idag ofta besviken. Samtidigt har vi på Åland goda stammar av jaktbart vilt och speciellt rådjursstammen har vuxit till närmast problematiska nivåer. Samtidigt vittnar jägare om oklara besked från myndighetshåll kring vad som gäller bland annat i fråga...

Simon Påvals / Fråga / Föredras / 2022-05-18

Försäljning av viltkött till restaurang och butik SF 17/2021-2022

Tack, herr talman! Tack minister Röblom för det svaret. Viltkött har i praktiken en oerhört stor andel i Ålands självförsörjningsgrad. Vi har en outnyttjad, hållbar och ekologisk resurs i viltköttet som skulle kunna gagna vårt matutbud på olika sätt. Precis som ministern sade så dels såklart både för besöksnäringens skull, men också för att se...

Simon Påvals / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-18

Försäljning av viltkött till restaurang och butik SF 17/2021-2022

Tack, herr talman! Tack ministern för det svaret. Då kanske jag kan erbjuda lite matnyttigt till ministern och till landskapsregeringen? Det finska livsmedelsverket har, tillsammans med bl.a. Novia, många andra och viltcentralen, varit med och gett ut den här handboken för försäljning av viltkött enligt den finska lagstiftningen. Varsågod! Det finns ett behov anser jag,...

Simon Påvals / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, herr talman! Jag ska fatta mig kort. Finansministern nämnde budgetslitaget och vikten av att omfördela medel inom budget. Jag undrar med anledning av min motion kring valkostnaderna, moment 23000 och kostnader för Ålands polismyndighet, varför har man inte lyckats flytta dessa kostnader om 6 000 och 10 000 mellan moment. Varför behövs tilläggsmedel?

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, herr talman! Det är ändå landskapsregeringen som har det politiska ansvaret över hur budgetmedlen ska fördelas. Den här typen av "bottom up" budgetering så vet vi ju att försvårar enormt kontrollen över budgeteringen i landskapet. Ska det verkligen höra till lagtingets politiska nivå att klubba tilläggsanslag om 6 000 euro? Det börjar kännas...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, herr talman! Med makt kommer ansvar. Till Centerns gruppledare Pettersson har jag en fråga. Det handlar om att Centern har lyckats med konststycket att dra två stora valfrågor igenom en hel mandatperiod snart. Det är ett besked om skärgårdstrafiken och specifikt tunneln som man drev på hårt i valet och sedan också de höjda...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Ja, jag pratade om att faktisk handling behöver komma efter ord i det här sammanhanget. Det är ju så att de två stora valfrågor som Centern gick in för var att skrota kortrutten och det som hade att göra med den och att göra om skärgårdstrafiken och man skulle ha tunnel. Det skulle byggas en...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, herr talman! Ledamoten Holmström pratade om behovet av en omställningsplan för skärgårdstrafiken. Bara för att reda ut frågetecknen; ska denna omställningsplan ingå i ett skärgårdsmeddelande, ska det vara ett likhetstecken mellan det skärgårdsmeddelandet? För lika mycket som vi ska prata om miljömässig hållbarhet så måste vi också prata om social hållbarhet. Då tänker jag...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16