Plenum den 12 april 2024 kl. 09:30

Protokoll

Händelser under plenum

09:34Plenum börjadeTalman Jörgen Pettersson
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
09:56 Försenad ankomstLedamot Harry Jansson
10:55 SekreterarbyteVikarierande biträdande lagtingsdirektör Julia Lindholm
11:44 TalmansbyteFörsta vicetalman Marcus Måtar
12:11 PausAjournerades kl. 12:11:45 t.o.m 12:59:56 (48 min)
13:03 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
13:58 TalmansbyteTalman Jörgen Pettersson
14:22 SekreterarbyteVikarierande biträdande lagtingsdirektör Julia Lindholm
15:38 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
15:59 TalmansbyteFörsta vicetalman Marcus Måtar
16:20 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
16:20 TalmansbyteTalman Jörgen Pettersson
16:44 Plenum/frågestund avslutades