Plenum den 15 december 2021 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:01 Försenad ankomstLedamot Wille Valve
13:01 Försenad ankomstLedamot Anders Eriksson
13:59 Plenum/frågestund avslutades