Plenum den 16 mars 2020 kl. 13:00

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Plenum börjar. Närvaroregistrering.
  Följande ledamöter är frånvarande på grund av myndigheternas anvisningar för undvikande av smittorisk: Vicetalman Bert Häggblom och lagtingsledamöterna Rainer Juslin, Jörgen Pettersson, Stephan Toivonen och Wille Valve. Lagtingsledamoten Simon Påvals har anmält frånvaro från dagens plenum på grund av sjukdom och lagtingsledamoten Mika Nordberg har anmält om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

  23 ledamöter är närvarande. Antecknas.

  Talmanskonferensen har haft möte tidigare idag. Vi har beslutat att vi avför alla ärenden från dagens lista och tar upp dem på kommande plenum. Orsaken är att vi vill i mån av möjlighet ge landskapsregeringen möjlighet och tid att arbeta och vidta alla de nödvändiga åtgärder som behövs för att klara Åland så bra som möjligt i den mycket allvarliga situation som i praktiken hela världen och vi också befinner oss i just nu.

  Alla ärenden kommer sedermera att behandlas i sedvanlig ordning när den tiden kommer. Just nu handlar det om att vi måste göra det som är viktigast; se till samhället och ålänningarnas hälsa och välmående.

  Onsdagens plenum den 18 mars, inklusive frågestunden, inhiberas.

  Talmanskonferensen sammanträder inkommande fredag kl. 09.30 för att stämma av hur situationen är i samhället och om det är möjligt att planera arbetet för den kommande veckan. Efter den talmanskonferensen återkommer vi från lagtingets kansli med mera information till alla ledamöter. Arbetet pausas den här veckan för att ge möjligheter till de mera akuta åtgärderna som behöver vidtas i samhället så att det ska fungera så bra som möjligt och för att vi ska minska smittspridningen i vårt samhälle.

  Det förtjänas också att sägas att den situation som vi befinner oss i nu kommer sannolikt att medföra att vi kommer att få arbeta betydligt mera under den senare delen av våren och sommaren. Detta för att vidta alla åtgärder och fatta alla de beslut som behövs för att samhället ska komma igång igen så bra som möjligt och återhämta sig från den här situationen.

  Vi får återkomma längre fram när vi har haft mera tid att fundera igenom de här sakerna och när vi vet mera. Det enda vi vet just nu är att allting förändras från dag till dag.

  Som talman vill jag också passa på tillfället att be alla att vara uppmärksamma på den information som ges från myndigheterna; från landskapsregeringens och från statsmaktens sida, och att vi försöker följa det så gott det går. På det sättet kan vi hjälpa till att minska smittspridningen och plana ut den här puckeln så mycket det går. Sannolikt är det ofrånkomligt att vi också på något sätt kommer att hantera den här smittan i vårt samhälle.

  Vi som är friska och starka har alla ett ansvar. Vi har ett ansvar för alla i vårt samhälle och framförallt för dem som är i riskgrupperna och de äldre som har andra underliggande sjukdomar. Vi har ett ansvar för att se till, när den dagen kommer, att våra sjukvårdssystem ska kunna fungera så bra som möjligt och att vi får en så liten press som möjligt på dem. Vi har ett bra och starkt samhälle men det kan också vara skört. Vi måste alla ta vårt ansvar på ett mycket seriöst sätt nu, inse att vi måste göra inskränkningar i vår egen rörelse och våra egna kontakter för att på det sättet hjälpa andra och hjälpa samhället som helhet i slutändan. Det är väldigt, väldigt viktig!

  Därmed, bästa vänner, är det mitt uppdrag idag att konstatera att vi avför dagens ärenden från listan. Vi återkommer med mera information efter talmanskonferensen inkommande fredag. Tack ska ni ha och tack för att vi alla hjälps åt att ta ett stort ansvar i vårt åländska samhälle.


 • Remissdebatt

 • Föredras

 • För kännedom

 • Talmannens avslutning

  Nästa plenum hålls på kallelse. Plenum är avslutat.


Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
13:00 Försenad ankomstLedamot Jörgen Strand
13:00 Försenad ankomstLedamot Jörgen Strand
13:07 Plenum/frågestund avslutades