Plenum den 29 maj 2023 kl. 16:40

Protokoll

Händelser under plenum

16:42Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
16:43 Plenum/frågestund avslutades