Plenum den 31 mars 2021 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
13:02 Plenum/frågestund avslutades