Plenum den 5 februari 2024 kl. 13:00

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Plenum börjar. Närvaroregistrering.

  Samtliga ledamöter konstateras vara närvarande. Antecknas.


 • För kännedom

 • Talmannens avslutning

  Nästa plenum hålls onsdagen den 7 februari 2024 klockan 09.30.

  Ledamöterna bör ha beredskap för kvällsplenum på onsdag med anledning av remissdebatten av förslaget till tredje ändring av budgeten för år 2023.

  Plenum är avslutat.


Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Veronica Thörnroos
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
13:01 Plenum/frågestund avslutades