Plenum den 5 maj 2023 kl. 09:30

Protokoll

Händelser under plenum

09:30Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
09:32 Försenad ankomstLedamot Alfons Röblom
09:48 Plenum/frågestund avslutades