Plenum den 7 februari 2024 kl. 09:30

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Plenum börjar. Närvaroregistrering.

  Lagtingsledamöterna Jessy Eckerman och Johan Lindström anmäler om frånvaro från plenum på grund av sjukdom.
  25 ledamöter är närvarande.

  Nästa plenum som hålls på måndag den 12 februari kl. 09.30 blir ett så kallat tekniskt plenum då alla ledamöter som inte anmält frånvaro kommer att antecknas som närvarande.

  Antecknas.


 • Remissdebatt

 • Talmannens avslutning

  Nästa plenum som hålls måndagen den 12 februari klockan 09.30 är ett tekniskt plenum. Ett andra plenum hålls samma dag klockan 13.00. Ledamöterna bör ha beredskap för kvällsplenum. Plenum är avslutat.


Händelser under plenum

09:30Plenum börjadeTalman Veronica Thörnroos
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
09:33 Försenad ankomstLedamot Christian Wikström
10:46 Plenum/frågestund avslutades