Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Talman! Jag vill börja med att tacka landskapsregeringen för ett innehållsrikt och intressant externpolitisk meddelande. Mycket har redan berörts i debatten och säkerhetspolitiken och den oroliga omvärlden är central i de tider vi lever. Demokrati och goda samarbeten med våra nordiska grannar har aldrig förr känts så viktig som nu. Internationellt samarbete blir särskilt betydelsefullt...

Liz Mattsson / Anförande / Remissdebatt / 2024-01-29

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Talman! Näringsministern har skickat ett meddelande till lagtinget med rubriken “Färdplan för hållbar turism” med en bifogad redogörelse kring nyttan av en turismstrategi samt ett utkast på en tvåårig handlingsplan för hållbar turism. Ett meddelande till lagtinget ska betraktas som en viljeyttring. Vi har förstått att med detta utkast till handlingsplan ämnar ministern i första hand...

Liz Mattsson / Gruppanförande / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Jag tror att ska vi nå den målsättningen vi har med att få fler evenemang så behövs det både privata aktörer och ideella föreningar som arrangerar evenemang. I dag så är evenemangsstödet riktade till båda, privata aktörer kan ju också få det här stödet och det tycker jag att är jätteviktigt. Det är...

Liz Mattsson / Repliksvar / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Jag tror att för att Åland ska bli en riktigt bra evenemangsdestination så är en förutsättning att vi tittar just över det här evenemangsstödet och hur vi kan göra det mer gynnsamt för just de som koordinerar, oavsett om det är en ideell förening eller en privat företagare som väljer att utveckla ett evenemang på...

Liz Mattsson / Repliksvar / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Ska vi öka antalet evenemang på Åland så tror jag att en förutsättning för i synnerhet de ideella föreningarna - som jobbar mer på ideell basis och inte alla gånger är så villiga att ta risken - då tror jag det är jätteviktigt att få ett bidrag. Det kanske är en typ av startbidrag som...

Liz Mattsson / Repliksvar / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Talman! Jo, det är så också, det är lite så med evenemang liksom med företag, att det kanske tar ett par år innan man etablerar sig. Personligen med erfarenhet från de evenemang som jag har jobbat med så har jag ju sett att det tagit ett par år innan man är riktigt etablerad och...

Liz Mattsson / Repliksvar / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Jag valde också att lyfta den här utbildningen för att den fanns med som en del i handlingsplanen. Jag tycker att det är väldigt viktigt att det finns utbildning. Sen kom vi också in här tidigare på integrationen som ledamot Holmberg-Jansson lyfte. Integration och språk och där är jobbet en jätteviktig plats att komma...

Liz Mattsson / Repliksvar / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Det här är ju en stor och viktig fråga som ledamot Eckerman lyfte och som också tas fäste vid i statistiken. I den här undersökningen om samhällsekonomisk betydelse så räknar man antalet inresande. Det kanske blir lite skevt ibland. Vi skulle verkligen behöva locka dem att komma i land och få känna...

Liz Mattsson / Repliksvar / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Asumaa för ett bra anförande och han nämnde bland annat evenemang utanför säsong. Jag har varit ordförande för Skördefestens vänner och har sett hur en organisation har kunnat utvecklats och arrangera flera evenemang utanför säsong och detta är ett gott exempel. Jag undrar om ledamoten har andra goda exempel på hur...

Liz Mattsson / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten för ett engagerat anförande. Det pratades mycket om samarbete med rederierna och det vill jag också understryka att jag tror att är väldigt viktigt för utvecklingen av hela turismÅland. Jag har själv sett att när man samarbetar med rederierna så har man också kunna utveckla till exempel evenemang så att man...

Liz Mattsson / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Det var ett kreativt anförande här i slutet av dagen. Jag måste säga att jag går igång lite på ledamotens anförande. Jag ser en potential här och då vill jag också bana över till evenemangsstöd igen som borde fokusera mera på innehåll och koordinering snarare än på marknadsföring, som också så klart är...

Liz Mattsson / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Om vi ska spåna och vara lite mera kreativa. Jag återgår till Island där jag var på en konsert i en gammal ruin. Jag tänkte att det här skulle kunna vara toppen att också ha i våra Bomarsunds ruiner. Med det sagt så tror jag att det finns många idéer kvar som ålänningarna...

Liz Mattsson / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Jag tycker att den här debatten illustrerar det. Det finns liksom saker kvar att göra fortsättningsvis och det är väldigt roligt, för vi har potential på många plan. Gotland har lyfts här och hur man mäter statistik och hemester. Det här är ju som sagt en framåtsyftande diskussion. Jag ser egentligen bara många...

Liz Mattsson / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Talman! Jag tyckte att det var roligt att ledamoten inledde med att han hade tittat på lagtingsdebatten från 2012 och att samma saker diskuterades även då. Det som jag med betraktarens öga kan se att har ändrats är lite hur man marknadsför idag jämfört med 2012 och lite hur man riktar marknadsföring och vilka...

Liz Mattsson / Replik / Föredras / 2024-01-22

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Nu har jag varit med och formulerat de texterna som främst rör jordbruket. Men också hela regeringsprogrammet nämner ju att det är utmanande tider. Vi vet alla att skattegränsen är en sådan problematik som stör både jordbruket men såklart också alla andra företag, och skattegränsen är jätteviktig att fortsätta jobba långsiktigt med. Jag fokuserade...

Liz Mattsson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Du har väl gjort en utvärdering vad gäller Leaderstöden. Det som jag har sett i alla fall är att när Leader har tagit över det så har man ju verkligen fått de här pengarna att arbeta i samhället. Det är ju som sagt 24 projekt som har gjorts för att få de här...

Liz Mattsson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Talman! Så är det. Alla företag där ute behövs för tillväxten och för det nya ekonomiska systemet som vi har att förhålla oss till. Jag är glad att ledamot Asumaa med sitt företagsperspektiv och de glasögonen finns med i regeringsbasen. Jag tror att vi tillsammans kommer att ha ett väldigt gott samarbete och sätta...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Jag ser fram emot debatten som är under våren. I regeringsprogrammet har vi en vision om att sätta längre PAF-stöd, vilket gör att olika föreningar som driver evenemang osv. kan få längre verksamhetsförutsättningar. Det gör ju också att man på lång sikt kan garantera till exempel bussgrupper som kommer, de behöver lång framförhållning för att...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Talman! Nu står vi här inför en ny mandatperiod med ett alldeles färskt regeringsprogram på bordet och med en ny konstellation av ledamöter i lagtinget där vi alla och envar har ett stort ansvar för Ålands självstyrelse, för framtiden och för hela Ålands utveckling. I utmanande tider, som det minst sagt är, gäller det att...

Liz Mattsson / Anförande / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, fru talman! Det var bra att ledamot Asumaa från Liberalerna redogjorde lite kring näringspolitiken. Jag talade i mitt anförande om jordbruk. Jag fick lite frågor och kritik från oppositionsbänken att regeringsprogrammet inte hade något fokus på övrigt näringsliv och det håller jag inte med om. Men jag hann inte utveckla det så mycket i...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Talman! Tack för anförandet. Jag tycker att det är väldigt bra att ledamoten lyfte turismen. Jag förstår också att han kanske saknar mera konkreta åtgärder. Men skulle vi fylla allt som vi pratade om så skulle det bli väldigt långt. Mina kollegor i regeringsblocket har ju listat en hel del saker som redan görs för...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Ledamot Valve efterlyste fler konkreta mål och tar upp bland annat våtmarkerna som ett exempel där han saknar antal siffror. Jag ser nog mera att ett regeringsprogram är en avsiktsvilja och det kunde bli väldigt många och långa sidor. Avsikten är att vi ska inrätta våtmarker. Men sedan ska vi ta fram en livsmedelsstrategi och...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! När man till exempel upprättar våtmarker så behöver man ju också göra det tillsammans med företagarna och med lantbruket. Där ser man ju också en möjlighet via den CAP-strategi som redan ligger, där finns det ju redan en del mätbara mål vad vi söker efter, så det är kanske onödigt att upprepa det....

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Fru talman! Det oroliga världsläget leder till ökad inflation och ökade räntor. Vi är inne i en lågkonjunktur och tiderna är minst sagt utmanande. Jag väljer därför idag att rikta mitt fokus till två moment i budgeten för 2023–2024, två moment som rör näringslivet och som jag anser är viktiga för att skapa framtidstro och...

Liz Mattsson / Anförande / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Ledamoten Egeland är kritisk till den undersökning som ÅSUB vill utföra gällande kvinnors och mäns tidsanvändning med fokus på det obetalda hemarbetet och omsorgsarbete. Personligen tycker jag att det är en viktig del i att få en rättvis bild över hur kvinnors och mäns olika öden ser ut på dagens Åland. Utan forskning...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Då säger jag så här, jämställdhet handlar om demokrati, det handlar om inflytande och det handlar om rättvis fördelning av makt och resurser. Forskning är alltid bra. Jag tycker att ledamotens anförande tydliggör vikten av undersökningar likt den som ÅSUB:s undersökning nu ska ges medel till.

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Ja, det var lite det jag ville göra, jag ville göra en lite framtidsspaning redan i den här budgeten. Man vill komma med lite nytt och innovativt. Vi hade ju också i fjol ett öppet hörande i lagtinget om just drönare med inspiration från Skellefteå. Jag tror verkligen personligen på att Åland kunde...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Som sagt, jag redogjorde för min inställning vad gäller ö-undantaget. Jag tror att det är väldigt viktigt för långsiktigheten att man ger långsiktiga verksamhetsförutsättningar. Klart att vi ska göra en omställning, men det behöver finnas tid för omställning. Jag tror att alla branscher idag som vill tjäna pengar också vill vara med på...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Listherby för ett jättebra första anförande. Jag tycker att det är en viktig fråga som du lyfter; barnomsorgen och de mjuka värdena parallellt med de andra anförandena som vi hört om ekonomin. Jag var med och tog den här lagen och jag tycker att den har många positiva saker gällande föräldraledigheten...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Efter att den här lagen har kommit så har man ju sett vissa brister i just den här paragrafen du hänvisade till. En utvärdering är på sin plats. Jag ser fram emot att diskutera det vidare.

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Vi har också LBU-programmet som ministern har varit med och tagit fram. Den här programperioden finns det flera åtgärder riktade mot bevattning. Jag är också väldigt glad över att programmet just är riktat mot att all mark ska vara produktiv, och det vet jag också att minister Karlström och jag har varit ense...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack minister Karlström. Jag förenar mig också med dem som säger att du är positiv uppe i talarstolen. Det har varit otroligt skönt med din impulsivitet uppe i talarstolen under den här mandatperioden som har varit delvis tung. Lök och äppel nämnde du och det har varit ett gott skördeår. Jag tror att...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Talmansval V 1/2023-2024

Jag, Liz Virginia Mattsson, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Liz Mattsson / Anförande / Föredras / 2023-11-03

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamoten för anförandet. Du lyfte en total revidering av vattenlagen. Jag satt själv med i en arbetsgrupp för den som viceordförande. Det här lagförslaget är oerhört stort och komplext. Vi har ju bara en lång diskussion nu om avlopp, men det innefattar ju också fiskodling och jordbruksproduktion och så vidare. Vi hade...

Liz Mattsson / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, talman! Det är lite det som jag är inne på i det här replikskiftet också, att det här är en otroligt gedigen uppgift. Man behöver ta det över tid och ta det i dialog. Det som man har kommit fram till nu, att markägarna ska få ersättning för den mark som man måste lösa...

Liz Mattsson / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, talman! Tack för ett gediget arbete i utskottet. Man märker att ni har lagt ner mycket tid på lagstiftningen. Jag tycker att det är bra att ni har tagit upp, även fast det inte tillhör den här blankettlagen, den här biten kring vilt, vilda djur och just stressen som kommer när man måste bedöva...

Liz Mattsson / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, talman! Precis som ni skriver i betänkande så tror jag nog att Sverige har en modell som man här på Åland kunde titta vidare på också, om vi går vidare med en sådan typ av lagstiftning. Jag tycker att vi bör göra det för framtiden.

Liz Mattsson / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Åländsk representation i Europaparlamentet TMK 4/2022-2023

Tack, talman! Jag kan inte redogöra för exakt vilka verktyg som ledamoten Salmén menade, men ett ständigt nätverkande och alltid debatterande och visa framfötterna att Åland verkligen ska ha sin plats och fortsätta i en diplomatisk väg. Försöka hitta möjligheter för Åland att få en EU parlament plats. Och som det här exemplet som...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-09-11

Åländsk representation i Europaparlamentet TMK 4/2022-2023

Tack talman! Då får vi höra i Ålands framtids anförande vad för idéer man kan ha där. Och jag antar och tror att det viktigaste är att vi samarbetar från Ålands sida för att få så mycket synlighet som möjligt i internationella sammanhang.

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-09-11

Åländsk representation i Europaparlamentet TMK 4/2022-2023

Fru talman! Talmanskonferensen initiativ till riksdagen om ändring i vallagen så att Åland utgör en egen valkrets till Europaparlamentsvalet är mycket väl motiverat. En för Åland egen plats i EU-parlamentet skulle ha många fördelar vilket framställningen förtjänstfullt lyfter. Vårt lilla, unika och självstyrda ö-rike kunde få en helt annan synlighet och förståelse i den Europeiska...

Liz Mattsson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-09-11

Genomförande av det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter LF 38/2022-2023

Talman! Det är kul att vara tillbaka i lagtinget. När jag läste rubriken på detta lagförslag trodde jag att det innehöll någon reglering av självgående bilar utan förare med tanke på rubriksättningen. När jag sedan fördjupade mig i lagförslaget insåg jag att så var inte fallet. Man kunde konstatera att förslaget ger innehavare av trafiktillstånd...

Liz Mattsson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-09-06

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack, talman! Jag tycker att det är en god analys som ledamot Zetterman gör. Jag ger henne möjlighet att i sin andra replik utveckla resonemanget.

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack för det! Som sagt, jag tycker att det är jätteviktigt att det också finns kvinnor som kämpar för näringslivsfrågor och att det finns en bredd, likväl som männen kämpar för de frågor som rör vård och jämställdhet. Det är jätteviktigt med den här dimensionen i diskussionen.

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack, talman! Jag tycker att ledamot Sjögren gör en väldigt god analys. Jag omfattar den analysen, det är något jag också har tänkt på. Som sagt, de här glasögonen måste man ha på sig dagligen. Jag måste erkänna att jag har lärt mig mer och mer att sätta på mig de glasögonen när jag kom...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Jo, det tyckte jag också att ministern berörde bra i sina replikskiften. Jämställdhetsarbete handlar inte om något som är bra för kvinnor eller män, utan det är bra för hela Åland och hela samhället.

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack så mycket ledamot Holmström och tack för lyckönskningar i offentligheten! Det är ett stort jobb som sagt och jag jobbar personligen mycket med att tänka på, peppa och jag hoppas kunna vara en förebild tillsammans med andra kvinnor här i parlamentet att våga ställa upp och våga vara med i val. Jag vill verkligen...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack ledamot Holmström! Jag ser fram emot att jobba vidare tillsammans.

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack, talman! Jag har faktiskt inte gjort reflektionen att ledamot Jessy Eckerman nu kommer att vara ensam kvinna även i lag- och kulturutskottet. Men det illustrerar verkligen hur få vi är i denna sal och att vi kvinnor faktiskt kanske måste sitta på fler positioner än männen på grund av att vi ändå vill ha...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Jag får också tacka för ett gott samarbete så här långt. Vi ska fortsätta att diskutera de här sakerna. Det är viktigt att vi får med flera kvinnor. Det är verkligen någonting som jag tror att vi båda är angelägna om. Vi är båda två faktiskt förebilder på det sättet och jag hoppas att fler...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack ministern för ditt inlägg, det var värdefulla reflektioner. Ibland diskuterar man som kvinnor lite olika, man har liksom olika perspektiv. Som sagt, det är jätteviktigt att de perspektiven kommer med och finns med i framtiden. Många gånger så skiljer vi oss åt lite kvinnor och män. Man är så väldigt ambitiös många gånger och...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11