Enda behandling

 • Diskussionen i ärendet förklarades avslutad vid plenum den 26 april 2023. Behandlingen avbröts dock för att beslut idag ska kunna fattas om eventuell remiss av meddelandet.

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet inte ska utskottsbehandlas. Kan förslaget omfattas?


 • Talman! Vi vet att skärgårdstrafiken är en omtalad historia. Det har den varit i decennier. Det såg vi alldeles nyss i en omröstning som var faktiskt rätt jämn om huruvida man ska gå vidare och på vilket sätt det i sådana fall ska ske. Av den anledningen så tycker vi från Centerns lagtingsgrupp att frågan bör diskuteras mera och därför föreslår vi att vi ska hantera skärgården vidare i finans- och näringsutskottet. Det handlar om vårt eget hjärtland som förtjänar mer uppmärksamhet och djupgående analys.

  Därför föreslår vi att meddelandet om fossilfri skärgårdstrafik ska utskottsbehandlas i finans- och näringsutskottet. Vi menar att skärgårdens alla utmaningar och möjligheter borde djupanalyseras i utskott av de närvarande partierna med målet att stärka bobarheten i den av vår faktiskt älskade och sköra del av Åland som rätt hanterad har potential som kommer hela Åland till godo.

  Talman! Därför föreslår jag att finans- och näringsutskottet tar sig an meddelandet på samma sätt som vi tidigare uppmanats hantera jämställdhetsmeddelandet och hållbarhetsmeddelandet. En fossilfri skärgårdstrafik skulle bidra till både hållbarhet och jämlikhet. Tack, talman!


 • Tack, talman! De meddelanden som utskottsordförande Pettersson nämnde så har ju båda två varit mycket, mycket mer underbyggda än det meddelanden som finns. I det här meddelandet som utskottsordförande föreslår att ska utskottsbehandlas så finns det ingen politisk riktning. Det finns ingen prioritering överhuvudtaget. Men ändå så vill man från Centerns sida att det här ska utskottsbehandlas. Det är ju väldigt tydligt för alla att det här handlar om att landskapsregeringen har misslyckats i att få fram den här prioriteringen och att få fram en viljeyttring och nu vill man begrava det i utskottshanteringen fram till valet. Det är tydligt för alla i den här salen. Så varför ska vi försöka låtsas Pettersson?


 • Tack, talman! Vårt förslag att ärendet ska utskottsbehandlas av det skälet att det behöver analyseras ytterligare på samma sätt och av samma skäl som man analyserar jämställdhet och som man analyserar hållbarhet. Båda meddelanden är av den arten att man kan komplicera dem på samma sätt som man nu kan göra kring skärgårdstrafiken. Man behöver gå in och se vilka effekter som olika åtgärder får. Så fungerar en utskottsbehandling, ledamoten. Det är inget hokus pokus, man bara håller frågan vid liv och ser till att man kommer fram med olika idéer. Att inte utskottsbehandla, det är att begrava skärgården och det vinner ingen på.


 • Det är därför som det nyss nedröstade förslaget att föra tillbaka ansvaret där det hör hemma, i det här operativa skedet som det här ärendet ligger i, är det enda rätta. Vad ska utskottet sätta sig ner och gräva i? Ska utskottet nu operativt börja ta fram i vilken prioriteringsordning som de här investeringarna ska göras, vilken drift det ska vara på de olika linjerna, hur trafikflödena kommer att se ut om 5-10 år och hur den landbaserade kollektivtrafiken kopplad till skärgårdstrafiken ska se ut? Är det alltså det som utskottets ordförande nu tycker att finans- och näringsutskottet ska grotta ner sig i? I min värld så låter det där som att man tar det operativa ansvaret från regeringen och för det till lagtinget. Frågan är om det någonsin har gjorts på det här sättet förut?


 • Talman! Det ligger till så med en utskottsbehandling att då väger man olika fördelar och nackdelar mot varandra. Så här gör man till exempel när det handlar om jämställdhet och hållbarhet. Vi har sett hur regering på regering på regering har kommit upp med planer som sällan riktigt har lyft och i vissa fall så har de rent av kraschlandat av olika skäl. Därför så menar vi från Centerns sida att det vore klokt att försöka mellan alla partier att sitta i ett utskott och faktiskt gå igenom frågorna med större noggrannhet än med politisk retorik, som rätt ofta blir fallet i dessa bänkar där fakta kanske inte alltid är det som är huvudsaken, utan mera att göra sig hörd. Sådant existerar inte på samma sätt i ett utskott och därför menar vi att skärgårdstrafiken skulle må väl av det.


 • Tack, talman! Tack ledamot Pettersson. Jag stöder varmt att meddelandet utskottsbehandlas. Det är precis som ledamot Pettersson sade, det här förtjänar en utskottsbehandling och en diskussion i utskottet som kan titta närmare på ärendet. Det visar också debatten tycker jag att också oppositionen har möjlighet att diskutera med utskottet. Jag tycker att det här är en mycket viktig fråga för hela lagtinget som mycket väl kan utskottsbehandlas.


 • Talman! Jag sällar mig till dem som tycker att det här är direkt hånfullt. Landskapsregeringen ställer frågor till lagtinget. Menar ledamot Pettersson på allvar att lagtinget ska utreda om man ska äga fartyg eller inte, vilka drivmedel som ska användas och hur skärgårdstrafikens omställning ska finansieras? Ska lagtinget svara på det? Den operativa makten sitter där och alla utredningsresurser sitter där. Tunnelmeddelandet fanns inte ens med i det här underlaget. Jag tycker att det är hånfullt. Jag tycker inte att man ska försöka plocka poäng på de här skärgårdstrafiksfrågorna, för det är nog utplånat för många mandatperioder framöver.


 • Tack, talman! Inom Centerns lagtingsgrupp så ger vi aldrig upp. Vi fortsätter att streta på, även om det ibland kan kännas tyngre än annars. Att det här skulle vara hånfullt är tvärsemot sanningen. Det här gör man för att vi ska tillsammans över partigränser kunna föra ett resonemang i lugn och sansad ton där man har alla möjligheter att göra alla tänkbara höranden och få tillgång till all form av expertis för att se om vi tillsammans skulle lyckas bättre än vad de senaste landskapsregeringarna har mäktat med. Det är ingen överraskning för någon i denna sal att skärgårdstrafiken är en svår fråga. Det finns inga enkla svar. Att en regering säger någonting så behöver inte betyda att det är rätt, det har vi sett bevis på och därför tycker jag att det finns skäl att kolla hur man kan göra det i ett utskott. Det kan i varje fall inte bli sämre.


 • Talman! Hela det här förfaringssättet där man inte ens har regeringskollegerna med sig, varken den obundna gruppen eller den moderata gruppen vill heller inte utskottsbehandla det, så det är ju att skjuta ansvaret från den som har makten och faktiskt det totala ansvaret till lagtinget. Hur ska lagtinget kunna utreda vilka bränslen som är de bästa för skärgårdstrafiken? Jag tycker att det är upprörande att man gör på det här viset. Man har haft lantrådet, vicelantrådet, finansministern, ordförande i finans- och näringsutskottet och ändå ser det ut som det gör i skärgårdstrafiken. Sluta skylla på andra, ta ansvar, Centern!


 • Tack, talman! Det enda som kan vara upprörande här är ifall det inte vinner stöd för att utskottsbehandlas. Säger man nej till att man i utskottsbehandlar ett sådant ärende som berör en så stor del av Åland, så säger man också att man inte bryr sig om den delen. I det här fallet så tar Centern ansvar. Vi säger att vi vill granska detta ytterligare och därför är vi redo att ställa våra resurser till förfogande. Om man från liberalt håll inte är beredd att ställa sina resurser till förfogande så säger man helt enkelt att man inte bryr sig. Och det är väl inte den rätta vägen framåt ändå? Man får, ledamoten vicetalman Sjögren, aldrig ge upp.


 • Tack, talman! Tack ledamot Pettersson. En mening som ofta förekommer under utskottsbehandlingen i finans- och näringsutskottet är "vi ska inte vara operativa, det är inte vår roll."

  Vi har ett jämställdhetsmeddelande och vi har ett hållbarhetsmeddelande som har legat i kö ganska länge nu det här året. Vi har flera rätt intressanta motioner, bland annat flera om pensionsfonden som också berör ganska stor del av ålänningarna.

  Jag förstår inte detta. Nu ska vi göra det som landskapsregeringen inte har förmått göra på tre och ett halvt år. Ska finans- och näringsutskottet göra det de sista månaderna? Nej, det här är ju bara ännu en gång ett svek mot skärgården. Man för fram det som att Centern vill någonting när man försöker gömma sig bakom lagtinget. Det tycker jag att är fegt.


 • Talman! Invektiven avlöser varandra, men jag hävdar fortfarande att det handlar om att ta ansvar för en region som ingen regering riktigt har lyckats hantera på ett bra sätt under de senaste decennierna. Nu finns det ett skäl och det finns en anledning till att lyfta frågorna och penetrera dem. Jag menar inte att man ska vara operativ, men man ska föra ett resonemang kring vilka alternativ som finns och hur man kan göra för att till exempel förhindra den fortsatta urbaniseringen för att förbättra bobarheten. Det här är diskussioner som är viktiga för den delen av Åland som vi kanske har som den allra sköraste, men där kanske de största tillväxtmöjligheterna finns den dagen vi kan börja se fram emot storskalig vindkraft till exempel. Sådana frågor tycker jag man ska fördjupa sig.


 • Tack, talman! Det blir nog faktiskt riktigt illa det här. Är det någonting som utskottet har bett landskapsregeringen om så är det ju en omställningsplan, det har vi gjort i tre och ett halvt år i princip. Jag räknade till åtta tillfällen i olika betänkanden där vi har begärt det av landskapsregeringen. Det är väl ändå inte att ta ansvar? Den som ska ta ansvar för det här är ju den som är operativt ansvarig, det är lantrådet Thörnroos och regeringen. Det finns ju inte ens en majoritet inne i regeringen här i salen om att utskottsbehandla det här. Det är ju bara ett svepskäl för att klara sig undan. Får inte Centern bestämma, då är man inte med och det är den krassa verkligheten. Och än en gång, det är skärgården som får betala. Varför röstade ledamot Pettersson emot klämman för den delen?


 • Talman! Denna frågan gäller om man ska behandla ett meddelande om skärgårdstrafik i ett utskott eller inte. Om man säger ja till det så säger man ja till att man tror på skärgården. Om man säger nej till det så menar man att man inte riktigt orkar med och att man inte riktigt bryr sig. Från Centerns sida har vi sagt tvärtom; vi vill bry oss, vi orkar och vi kan ta hand om det här. Vi kan få fram ett förslag och vi tycker att det är värt försöket. För det man aldrig får sluta göra är att försöka.


 • Talman! Man kan ju verkligen undra om det här är Centerns nya syn på parlamentarism? Är det så här vi fortsättningsvis ska göra? Få olika typer av meddelanden från landskapsregeringen som är oenig om det ena och det andra och sedan är det lagtinget som ska utskottsbehandla och göra resonemang hit och dit. Till exempel i frågan om ÅHS, ska vi göra så om det blir ett problem i landskapsregeringen framöver att det blir ett meddelande, ganska intetsägande, ska vi behandla ÅHS då på samma sätt? Ska det gå till social- och miljöutskottet där vi får bestämma om vilken apparatur som ska investeras när och huruvida vi ska ha en klinik för det eller det? Är det så Centern vill att vi ska hantera det här lagtinget som institution framöver?


 • Talman! Från Centerns sida hanterar vi inte lagtinget. Från Centerns sida så lyder vi lagtinget. Vi är en del av lagtinget. I lagtingsordningen så finns att man kan hantera meddelanden. Vi föreslår att meddelandet om skärgårdstrafiken ska hanteras i utskottet. Får vi stöd för det så är vi glada för det. Får vi inte stöd för det så då måste livet ändå gå vidare. Men det vore fel av oss att inte föra ett förslag till omröstning i en fråga som vi faktiskt tror att är viktig för hela lagtinget i ett utskott att hantera.


 • Talman! Ledamoten Pettersson talade för hela Centerns räkning och talade som en Messias om hur man ska ta ansvar och på vilket sätt som är det bästa sättet att ta ansvar. Men det är ju så i parlamentarismen att det är landskapsregeringen som är exekutiv och som behöver ta det verkställande ansvaret i frågeställningar. Om man inte klarar av det som en landskapsregering, då ska man avgå. Det är så det ser ut i det här systemet. Är inte ledamoten Pettersson införstådd med att systemet ser ut på det här sättet?


 • Tack, talman! Jag har kallats för många saker i den här talarstolen, men aldrig det som nyss kom i meningsskiftet.

  Om jag bortser från upprördheten så vill jag kanske säga att förslaget att behandla skärgårdstrafiken i ett utskott handlar om att fördjupa kunskapen hos ledamöterna i ärendet. Jag uppfattar under debatten att det har nog funnits ett och annat som har saknats där.

  I meddelandet framkommer mycket tydligt vilka operativa åtgärder som har vidtagits, men där framkommer också vilken osäkerhet som man har när det gäller till exempel framtida drivmedel och det är något som man delar med resten av världssjöfarten. Det är alltså stora frågor på spel. Det handlar om hela vår export och import gentemot Finland till exempel. Det där förtjänar lagtinget att tränga djupare in i än (… taltiden slut).


 • Tack, talman! Tillåt mig att vara skeptisk. Lagtingsledamot Pettersson kommer ni nu, som ordförande i Centerns lagtingsgrupp och Centerns representant i tunnelkommittén, att se till att slutsatserna i tunnelkommitténs slutbetänkande och särskilt att de fyra alternativa lösningarna analyseras i utskottet? Ni hade alla tiders chans att som Centerns gruppordförande trycka på lantrådet och ministern att föra in resonemang från tunnelkommitténs slutbetänkande i den här uppsatsen på 4,5 sidor. Jag frågar nu alltså, kommer ni att verka för att någonting av det som togs fram av tunnelkommittén kan tas tillvara i det här skedet?


 • Talman! Jag är glad för att ledamoten ställde frågan kring tunneln. Det var länge sedan den diskuterades. Den är ju en väldigt levande del i den framtida skärgårdstrafiken. För genom att göra en investering som förvisso är stor från början så sänker man kostnaderna på lång sikt, garanterat. Så det vore en bra idé framåt. Till exempel detta är någonting som utskottet kunde fördjupa sig i ytterligare en gång i samband med att man behandlar meddelandet om fossilfri skärgårdstrafik. Fasta förbindelser är antagligen det bästa sättet att sänka utsläppen i trafiken.


 • Tack, talman! Tack ledamot Pettersson! Ni är ju skribent bland annat och publicist. Jag undrar, är ni stolt över den här uppsatsen på 4,5 sidor i jämförelse med tunnelkommitténs slutbetänkande på 20 sidor och 32 bilagor? Tycker ni att landskapsregeringen kan vara stolt över den uppsatsen på 4,5 sidor? Jag är inte det, men jag är inte heller publicist. Skriva kan jag kanske i någon mån. Men jag tycker att ni har försummat er chans att ta vara på tillfället att föra in ett resonemang från det digra arbete som tunnelkommittén gjorde och få in det i det här meddelandet.


 • Tack, talman! Jag är nog enig i det. Det vore mig främmande att gå in och recensera hur andra skriver, det ska man undvika av artighetsskäl.

  När det handlar om hur man tar till sig tunnelkommitténs rapport, i vilken det fanns mycket klokskaper och väldigt mycket strategiska förslag, så är det en ganska given uppgift för ett utskott som skulle ta sig an omställningen till fossilfri skärgårdstrafik. Men genom att inte diskutera det i ett utskott så då säger man nog nej ganska tydligt, och av det skälet så har vi från Centerns lagtingsgrupp valt att säga ja. Vi vill fortsätta diskussionen.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 14:52

  Talman! Talmanskonferensen föreslår att meddelandet inte ska utskottsbehandlas, det är sunt. Meddelanden ska egentligen inte utskottsbehandlas. Kutymen är ju att vi i lagtinget debatterar meddelanden. Landskapsregeringen lyssnar. Sedan tar landskapsregeringen med sig det som de tycker att är rimligt och relevant i det fortsatta arbetet.

  En utskottsbehandling av det här meddelandet vore kort sagt inte ett ansvarsfullt bruk av våra gemensamma och begränsade resurser.

  Vad som däremot är väsentligt, och som vi borde fundera på, är det som händer efter valet och hur de åländska partierna agerar efter det.

  Jag tänkte kort beskriva vad vi bör rikta energin på i stället för utskottsbehandling. Om jag skulle få förmånen att utses till regeringsbildare så kommer jag inledningsvis att införa ett annat arbetssätt, än det vi har haft i den här regeringen, redan i regeringsprogramsskrivandet i områdena skärgårdstrafiken och ekonomin. Som tidigare behöver vi dela upp arbetet enligt ämnesområde, men för dessa två ämnesområden så behöver vi ta med de två största oppositionspartierna enligt samma princip som vid tillsättandet av ÅHS-styrelse. Självklart blir det en del arbete, men vi har ärligt talat väldigt lite att förlora just nu.

  Talmannen: Jag vill uppmärksamma talaren på att det gäller egentligen om vi ska utskottsbehandla eller inte och inte en regeringsförklaring.

  Jag kommer till det. Jag knyter ihop säcken. Men vi har väldigt mycket, i stället för att utskottsbehandla, att vinna på att svetsa samman oss och nå en långsiktig grundförståelse kring sambandet mellan ämnesområdena skärgårdstrafik och ekonomi. Det är det som vi borde rikta vår energi på redan nu i stället för utskottsbehandling. Vi har en viss fördel i småskaligheten. Vi är 30 000 personer, vi är 30 parlamentariker och det borde gå att samla dem som behöver komma överens. Det bör ligga inom det möjligas gränser, och som en biprodukt kanske vi vaskar fram en ny fungerande politisk kultur.

  Talman! Jag har skissat på lite mera färdkost inför skrivandet av kommande regeringsprogram och förvaltningsform. Men jag bedömer att det punkterna faller utanför det ämnesområdet som talmannen nyligen angav, dvs. utskottsbehandling eller inte. Så jag säger tack för ordet här.


 • Tack, talman! Jag trodde ju någonstans att Moderaterna skulle ha lite större respekt för vårt system än att gå med i denna center-obundna ledda charaden att man för över ansvaret för ett politikområde operativt till lagtinget. Nu står ledamoten Wille Valve och säger att han inte står bakom en utskottsbehandling, just röstade han ner att det ska tillbaka till landskapsregeringen och nu står Moderaterna inte bakom en utskottsbehandling. Vad vill Moderaterna i denna fråga?


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:55

  Talman! Redan i remissdebatten så förklarade vi från Moderat Samling att vi inte tror på en utskottsbehandling av det här meddelandet och det har varit vår linje hela vägen. Vi tror inte att det vore klokt. Vi tror inte heller att det vore klokt att kräva ett nytt meddelande av landskapsregeringen, såsom oppositionen föreslog i föregående punkt. Det är alldeles för få lagtingsplena kvar för att det ska kunna komma något vettigt ur det. Så det meningsfulla som vi kan göra här som parlamentariker och som landskapsregering, det är att fokusera på framtiden.


 • Därför borde hela ansvaret för detta politikområde ha förts tillbaka till regeringen Thörnroos. Var är skärgårdstrafiken nu någonstans, enligt Moderaterna? Den är inte i regeringen, de klarar inte av den och meddelandet ska inte utskottsbehandlas. Hur kommer vi vidare med frågan i så fall?


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:56

  Min personliga bedömning är att politiken är sönder, i likhet med vad Katrin Sjögren sade i ett anförande. Men politiken är bara sönder till den delen det har med skärgårdstrafiken att göra, det finns fungerande politikområden. Jag som politiker lever enligt principen: "Förbanna inte mörkret, försök att tända ljus". Det här anförandet jag just höll var i den andan.


 • Tack, talman! Tack ledamot Valve. Tyvärr blev det nog totalt nattsvart efter ledamot Valves försök till anförande och någon sorts regeringsförklaring.

  Nog blir det ju väldigt märkligt. Jag tycker att vi förminskar skärgården å det grövsta idag, vi förminskar nog parlamentet å det grövsta idag och vi förminskar nog alla de nya kandidater som funderar på att ställa upp i nästa val. De börjar nog fundera på hur i jessu namn man beter sig här i Ålands lagting egentligen, jag tror inte att det är något för mig. Då blir det väldigt märkligt.

  Ni inledde väl perioden med att ha femgruppsmöten, sedan fyrgruppsmöten, har ni tregruppsmöten nu? Men ni borde nog ha det innan plenum börjar i alla fall för att på något sätt ha någon sorts samstämmighet. Det här blir ju bara larvigt.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:58

  Jag instämmer till den delen med ledamoten Holmberg att det som finns i det här meddelandet inte är mycket att bygga framtiden på. Det är för mycket öppna frågor. Men jag tror ärligt talat inte att det blir bättre av någon utskottsbehandling heller. Det är inte så att finans- och näringsutskottet kommer att visa var skåpet ska stå och sedan kommer landskapsregeringen att verkställa det under de här få månaderna.

  Vad vi som kollektiv nu bör försöka göra är att skapa någonting vettigt ur detta tillsammans och det bör vår energi vara inriktad på. Jag hoppas också att ledamoten Holmberg instämmer i det. Målet måste ändå vara att skapa någon slags långsiktig trygghet hos skärgårdsborna och för den delen också hos övriga ålänningar så att man vet vad som gäller under de kommande åren. Med all respekt så har vi en lång bit att gå ännu.


 • Tack, talman! Vi halkar nog bara bakåt med den här debatten vi har just nu. Det torde väl inte finnas något tvivel om att orsaken till att man vill utskottsbehandla detta åtminstone inte är av parlamentariska skäl, utan det är någon form av begravning. De som lider mest av det är ju givetvis skärgården men hela Åland egentligen för vi har andra saker som vi borde pyssla med istället för att tjafsa om vi ska utskottsbehandla eller inte. Ta ansvar när vi ska rösta om det. Jag tycker att den här debatten i sig och det som ledamot Valve framförde inte för saker och ting framåt.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:59

  Vad andra partier har för motiv för utskottsbehandling vill jag inte spekulera i. Det är deras sak. Jag tänker inte börja svartmåla mina regeringskollegor här från talarstolen. Jag konstaterar bara att jag och för övrigt Moderat Samlings lagtingsgrupp ser inget värde i att utskottsbehandla det här meddelandet. Vi ser inte att någonting gott kan komma ur detta. Vill vi att någonting gott ska komma ur detta så behöver vi börja jobba på ett annat sätt och det är det som jag beskrev i mitt anförande och jag kommer att fortsätta att beskriva det i ett annat anförande i ett annat sammanhang. Fortsättning följer.


 • Herr talman! Jag ska uttrycka mig lite diplomatiskt och säger bara att jag ska försöka vara lite tydligare än det föregående anförandet.

  Det var en klassisk centerminister som sade här en gång; "Det är inte så lätt att förklara för andra när man inte riktigt vet själv." Det var ett ganska bra uttryck och det var ärligt. Men det här anförandet som kollegan Pettersson höll, det var inte riktigt ärligt, tyvärr.

  Ledamoten Pettersson sade att det här måste vi nu hantera vidare i finans- och näringsutskottet eller begravningsbyrån som det kallas för i dagligt tal. För det mesta som har förts dit av värde under den här mandatperioden har tyvärr inte lett till någonting, utan det har blivit begravt där för all framtid.

  Pettersson sade också att det behöver analyseras mera. Det stämmer inte. Den kläm som man nyss var med och röstade ner så var väldigt tydlig. Jag vill ge en eloge åt ledamoten Rainer Juslin som har lyssnat på alla som har medverkat i det här spörsmålet.

  De tankar som Ålands Framtid redan hade under den förra mandatperioden var att man först skulle se vilka rutter som ska trafikeras och med vilka fartyg. Ska landskapet äga sina fartyg eller inte? Vilken typ av drivmedel ska användas och hur ska omställningen finansieras? Det är egentligen det som regeringen bör ge svar på. Och det tror synbarligen inte regeringen själv att man ska klara av till slutet av maj med hela sin utredningskapacitet.

  När det handlar om man ska utskottsbehandla det här eller inte så nog inser vi ju alla att det här är bara en taktik, en väldigt tråkig taktik från Centerns sida att få tiden att gå över valet utan att man behöver göra någonting.

  Nä, gör någonting konkret! Visa handlingskraft, omyndigförklara inte er själva. Jag måste ju trots allt hjälpa er lite här i den knepiga sits ni har satt er i.

  Jag har tjatat om det förut, men jag tycker det är så otroligt bra uttryck som den tidigare finska ministern Ole Norrback hade: "Använd makten medan ni har den för ni kommer att ångra er när ni är av med den". Det bör man bära med sig.

  Basen av det här, tänk ett varv till och formulera er på ett finurligt sätt! Det kanske inte var så smart att vi röstade emot den här klämmen och omyndigförklarade oss själva, utan nu ska vi faktiskt se till att vi får något konkret gjort. Det kan ni väl göra? Snälla!


 • Talman! Ledamoten Eriksson kanske inte lyssnade på det som jag sade i anförandet. Vi föreslår att ärendet om fossilfri skärgårdstrafik ska hanteras och analyseras i finans- och näringsutskottet, i likhet med hur man väldigt ofta i detta parlament under denna mandatperiod har valt att behandla meddelanden. Genom att behandla meddelanden så fördjupar man sig i frågor som har stor bärighet för hela Åland. Vi vet att skärgårdstrafiken är en komplicerad fråga. Framtiden för med sig icke fossila drivmedel som ingen vet hur ser det ut. Det finns olika skäl till om man ska äga tonnage eller om man ska hyra in tonnage beroende på vilken energiform man väljer. Det finns väldigt många variabler som det finns goda skäl för lagtinget att fördjupa sig i. Och inte motsätter sig väl ledamot Eriksson fördjupning ändå?


 • Nej, absolut inte och speciellt inte av Ekholmsund, men det är en annan femma.

  Analysera, analysera, sade kollegan Pettersson. Det här börjar bli fullständigt sönderanalyserat och mandatperiod efter mandatperiod går. Vi ser att man faktiskt inte förbättrar tonnaget ute i skärgården utan tvärtom ersätter existerande färjor med sämre tonnage. Vi får en standardsänkning. Vi står inte ens och stampar på stället. Det är ohållbart. Vi måste komma vidare, så visa nu handlingskraft. Centern sitter helt och hållet på makten i den här regeringen. Göm er inte mera, gör någonting konkret!


 • Talman! Med nio mandat bestämmer ingen. Man kan föreslå saker och man hoppas att man får gehör, så fungerar parlamentarismen.

  När det kommer till sjöfart, vilket kanske ledamoten Eriksson inte särskilt insatt i, men hur fossila bränslen används har förändrats radikalt under de senaste fem åren. Det finns alltså inga enkla svar längre. Det som förr kunde lösas genom att man beställde nytt tonnage, bytte motor, bytte framdrift eller något annat, det är på en helt ny bana idag. Man får inte använda fossila bränslen eller det kommer att bli så dyrt att ingen har råd att göra det. Det här tarvar helt nya sätt att betrakta vår trafik. Det är inte bara vi ensamma, hela världssjöfarten har samma dilemma. Hur ska man bära sig åt för att komma framåt? Därför är det viktigt att hela parlamentet engagerar sig (… taltiden slut).


 • Ett parlament ska hålla sig på det övergripande planet, ledamoten Pettersson. Man ska inte börja analysera bränsle på detaljnivå, det hör inte hemma här, utan man ska dra upp de stora linjerna. Det går inte att analysera och analysera, det är ju det som stoppar utvecklingen och vi kommer inte vidare.

  Det är regeringens uppgift att ta fram underlag. Man säger att man har bara nio mandat, men det är regeringen som ska verkställa och där har Centern fyra av åtta. Man har egen majoritet med lantrådet i spetsen. Man kan egentligen göra vad man vill så länge man håller sig inom lagtingsordningen laglighetens ramar. Men problemet är ju att Centern inte vill göra något mera och det bekymrar mig. Jag blir jättebekymrad över det, tyvärr.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 15:07

  Talman! Det blev ju lite skämmigt hela den här diskussionen. Och man måste fråga sig, tror Centern verkligen att någon går på det här förslaget och att vi skulle hantera den här frågan i utskottet och kunna komma till någonting vettigt i denna sena timme av mandatperioden?

  Jag sade redan i spörsmålsdebatten att jag inte vill medverka till en utskottsbehandling av det här pappret och på det sättet legitimera någonting som inte är värt en utskottsbehandling. Det sade också lantrådet när hon sent omsider i spörsmålsdebatten gick upp, att det här var ingenting hon var stolt över.

  Vi kan inte utskottsbehandla någonting som inte innehåller någonting, som varken visar riktningen, har en beredning eller någon som helst tyngd som man skulle kunna arbeta vidare med.

  Centerns gruppordförande Jörgen Pettersson har pekat flera gånger på utskottsbehandling av hållbarhetsmeddelandet och jämställdhetsmeddelande. De facto så har vi ju inte gjort det. Vi har haft två väl beredda, omfattande och tunga meddelanden med ÅSUB-rapport i grunden för jämställdhetsmeddelandet och vi har inte gjort någonting. Vi har knuffat det framför oss för att det har kommit andra saker. Och nu ska vi alltså ta det här pappret på fyra sidor och ägna tid åt det när vi inte har hittat tid för att göra annat som har varit betydligt bättre berett och viktigare.

  Oppositionen har sagt sitt i denna spörsmålsdebatt och i alla de andra debatter under den här mandatperioden där vi har diskuterat skärgårdstrafiken om och om och om igen. Jag tycker att det är en ynkedom att ett statsbärande parti som Centern skulle sätta ett utskott att bereda någonting som man inte har klarat av att komma till skott med på en hel mandatperiod. Vi har just suttit i 11 timmar och debatterat skärgårdstrafiken för att komma till summa noll. Ingenting! Majoriteten röstade just ner förslaget att landskapsregeringen ska fortsätta att jobba med frågan och ta hand om den där den hör hemma. Och nu tycker Centern att utskottet ska sätta sig och prata om någonting. Vad då? Det finns ingen riktning. Det finns ingen vision. Det finns ingenting att ta på.

  Nej, det här blir ett jobb för nästa regering, där man kan hoppas på en större tydlighet och en större enighet, vilket är vad som behövs för att den här frågan någon gång ska komma vidare. Mitt förtroende för den här landskapsregeringen i den här frågan är faktiskt förbrukat. Nu får vi vänta på andra tider. Tack!


 • Ledamot Alfons Röblom (HI) Anförande | 15:10

  Tack, herr talman! Jag kan börja med att meddela att Hållbart initiativ inte heller vill delta i den här charaden. Vi stöder inte utskottsbehandlingen av den anledningen att meddelande är för dåligt. Regeringen Thörnroos ger inga som helst svar i det här meddelandet på hur skärgårdstrafiken ska utvecklas.

  Talmannen: Vi ska inte gå tillbaka till den debatt som har varit utan försök hålla er till sak. Fortsätt var så god!

  Regeringen Thörnroos visar med tydlighet att man inte har en blekblå aning om hur man vill utveckla skärgårdstrafiken. I stället för att ta det ansvaret så vill man nu låtsas som ingenting och begrava det i lagtinget.

  Nu är det lagtinget som, via utskottsbehandling, ska ta regeringsansvar och sätta sig ner och fundera på vilka linjer som ska elektrifieras och i vilken ordning, hur färjpassen ska se ut, hur färjorna ska drivas, om det ska vara driftsentreprenad eller totalentreprenad och hur skärgårdstrafiken ska organiseras.

  Genom den här utskottsbehandlingen, talman, ska alltså lagtinget plötsligt arbeta väldigt operativt. Vi ska göra det som regeringen inte har lyckats med.

  Jag frågar Centerns ordförande Pettersson: Med vilka tjänstemän ska utskottet göra det? Vem ska utreda alla frågor som utskottet har? Hur länge kommer det då att ta att få de svaren? Ska det anlitas externt? Finns de pengarna att använda för utskottet? Nu kommer kanske en radda självklara påståenden av gruppordförande Pettersson, men det kanske vi blir besparade och resten av majoritetens ledamöter duckar i stolarna.

  Ålänningarna ser nu att regeringen Thörnroos och den duckande majoriteten släpper ansvaret för skärgårdstrafiken till lagtinget. Man orkar inte ta regeringsansvar för det här politikområdet längre.

  Klämmen, som nyss röstades ner med liten marginal, handlade om att regeringen skulle fortsätta att ta sitt ansvar. Den klämmen röstade majoriteten nej till.

  Moderaternas beteende förvånar mig mycket. Ni brukar ha större respekt för systemet. Ni röstade inför klämmen att regeringen skulle ha kvar sitt ansvar. Nu röstade ni i och för sig inte för utskottsbehandling, men ni deltar i att de slipper ta ansvar för att detta meddelande var så dåligt.

  Jag ska avrunda genom att åter säga att Hållbart Initiativ inte deltar i den här center-obundna charaden. Vi stöder inte en utskottsbehandling. Kan man inte hantera regeringsmakten bättre än så här så borde man överväga att avgå.


 • Herr talman! Ledamot Röblom pratade om att Moderaterna som grupp hade röstat emot den här klämmen. Jag vill påpeka att jag lade ner min röst med samma tankar och argument som ledamot Röblom har. Jag har inte förtroende för landskapsregeringen i frågan om skärgårdstrafiken. Man har misslyckats totalt.


 • Ledamot Alfons Röblom (HI) Repliksvar | 15:13

  Tack, talman! Jag beklagar om jag drog Jörgen Strand över samma kam som dem som inte tog upp motsvarande inställning som Strand.


 • Tack, talman! Kära tidigare kollega Röblom runt regeringsbordet. Nuvarande ledamoten vet mycket väl vilken brist på resurser som finns i den verkställande delen av vårt system. Jag tror inte att ledamoten har glömt att vi saknar resurser. Ledamoten har själv under ett antal år fått uppleva avsaknaden av personer som kan verkställa saker och ting.

  När jag fick höra talas om förslaget om att det här borde utskottsbehandlas så var jag inledningsvis lite frågande, men redan i samband med att vi började debatten insåg jag att det behöver göras. Det behövs ett större kunnande om den komplexitet som hela skärgårdstrafiken och flottan står inför just nu. Därför skulle det vara bra att man kunde diskutera det i lugn och ro inom finans- och näringsutskottet. De är lite synd att man inte vill öka sitt kunnande. Som jag sade redan tidigare, precis dagarna före vi lade meddelande så kom det ännu en rapport om framtiden.


 • Ledamot Alfons Röblom (HI) Repliksvar | 15:15

  Herr talman! Det här handlar inte om en ovilja att lagtinget ska fördjupa sina kunskaper eller utskottsbehandla olika ärenden som regeringen kommer med, det är självklart. Men grejen är ju den att i det här meddelandet, eller vad man nu ska kalla det, som regeringen har levererat så finns ju ingen färdriktning överhuvudtaget om vad det är som lagtinget och utskottet ska fokusera på. Det finns inga prioriteringar, ingen politisk viljeyttring och det betyder att man släpper hela fältet fritt, vilket betyder att alla svar tydligen ska levereras från lagtinget i utskottet. Det skulle inte ha krävt så mycket resurser att få några rader i meddelandet att landskapsregeringen tycker att vi börjar med de här tre linjerna och elektrifierar dem, sedan säkerställer vi att det finns elinfrastruktur för de här och så vidare. Så man kunde ha gjort lite mera ansats.


 • Man kan ha ansatser ledamot Röblom, men det kräver ju att man har det underlaget att ta ställning till. Nu frågades det av ledamot Juslin om den nedröstade klämmen och det frågades om vilka drivmedel som ska användas. Varför lägger man ett sådant förslag inför ett lagting i dessa dagar när ingen kan svara på den frågan här och nu? Inte kan ju landskapet heller med sina bristande resurser säga vilket drivmedel som vi kan använda. Allt som har lagts på bordet under dessa år så har man konstaterat att är för farligt, tekniken saknas och det kommer att bli för stor konkurrens om bränsle och så landar det igen i batteridrift, det vill säga behovet av vindkraft bland annat för att få trafiken att fungera. Det här lagtinget skulle behöva öka sitt kunnande om komplexiteten och därför är det synd att man är rädd för att diskutera sakfrågorna.


 • Ledamot Alfons Röblom (HI) Repliksvar | 15:17

  Tack, talman! Kan inte landskapsregeringen ta reda på frågan, vilket är det bästa drivmedlet att satsa på just nu för skärgårdstrafiken med det vi vet idag? Politikens uppgift är att fatta beslut, de bästa beslut vi kan utifrån den bästa information vi har idag. Skulle man följa vicelantrådet resonemang till slutet så betyder det ju att vi kan inte göra någonting därför att vi ännu inte vet vad som händer i framtiden. Men nog måste ju landskapsregeringen ändå kunna ta det ansvaret att utgående från bästa tillgängliga kunskap, vilket det finns ganska mycket kunskap om de här frågorna, så bedömer landskapsregeringen att skärgårdstrafiken ska utvecklas på det här viset. Då skulle lagtinget haft någonting att ta ställning till. Men nu är det ju bara ett blankt papper.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 15:18

  Tack, talman! Lite vänder jag mig emot att vi liksom överträffar varandra och målar allt i svart. Vi kommer inte liksom framåt med det greppet. Jag skulle vilja vända lite på det här och fråga, vilket är ledamot Röbloms inspel till hur vi kommer vidare i den här frågan?


 • Ledamot Alfons Röblom (HI) Repliksvar | 15:18

  Tack, talman! Jag levererade i remissdebatten vad gäller huvudfrågan ett gäng frågeställningar där vi från Hållbart Initiativ är beredda att lämna besked. Det gällde just att elektrifiera de linjer som idag är väldigt relativt enkla att elektrifiera. Det är att se till att säkra elinfrastrukturen till de linjer som kan vara möjliga att elektrifiera och så hade vi några förslag till som jag inte ids återupprepa här nu.

  Men grundfrågan just nu som jag tycker att vi diskuterar är, varför godkänner Moderaterna att landskapsregeringen inte måste fortsätta att ta ansvar för frågan? Om jag förstår Moderaternas synpunkter vad gäller utskottsbehandling nu rätt så är frågan inte någonstans. Ansvaret finns vare sig i regeringen eller här i salen.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 15:19

  Det sistnämnda måste vara någon form av missförstånd. Självklart finns ansvaret hos regeringen. Personligen har jag varit ganska öppen med att konstatera att vi har misslyckats på det här området med att hitta den gemensamma visionen framåt. Jag tycker till och med att jag varit överdrivet tydlig. Men det är klart att ibland så kan saker och ting missuppfattas.

  Men vad gäller det övriga i ledamoten Röbloms anförande så instämmer jag. Jag ser inte att någon utskottsbehandling kan leda oss framåt på något sätt i det här ärendet. Däremot så tror jag att vi behöver börja fundera på hur vi stärker sakkunskapen kring infrastrukturfrågorna, för det är jätteviktigt också om vi ska komma framåt med det här.


 • Ledamot Alfons Röblom (HI) Repliksvar | 15:20

  Tack, talman! Jag kan bara avsluta med att säga att jag tycker att det var synd att inte fler moderater följde Jörgen Strands exempel, då kunde vi ha haft en tydlighet i att den här frågan ligger hos regeringen som ska ta ansvar både för framgångar och misslyckanden.

  Sen när det gäller att vi borde bli bättre här i lagtinget på infrastrukturfrågor så det håller jag helt med om. Med tanke på den enorma glädje som utskottsordförande Pettersson visade att vi ska sitta här och utreda saker så har jag ju själv sagt att lagtinget kan vara mycket mer aktivt i vindkraftsfrågan och inte bara sitta och vänta på det som kommer. Men där ska man sitta och vänta på grejer från landskapsregeringen, man kan inte utreda själv eller höra om saker själv, det har inte hänt. Det verkar vara lite så där när det passar och inte.


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Anförande | 15:21

  Tack, talman! Jag ber att få understöda ledamot Petterssons förslag till utskottsbehandling.


 • Talman! Ledamoten Lindholm valde här att understöda förslaget till utskottsbehandling. Man kan konstatera att efter en ganska affekterad spörsmålsdebatt och en omröstning som slutade väldigt jämnt, där det fanns möjlighet ändå att på något sätt lägga plåster på såren, så visar det sig nu att Centern genom sitt agerande, att föreslå utskottsbehandling och nu ett understöd av ledamot Lindholm, ytterligare höjer känsloläget i det här. Vi hörde ganska hård och skarp kritik och hårda ordalag om att de övriga inte förstår sitt eget bästa och är okunniga i skärgårdstrafiksfrågor. Så varför väljer Centern som största parti att agera på det här sättet? Varför försöker man inte ta sitt ansvar och lugna ned stämningarna? Varför är man med och piskar upp?


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 15:22

  Tack, talman! Centerns samlade lagtingsgrupp anser att det här ärendet skulle vara värt att fördjupa sig i för utskottet. Jag har ingen annan åsikt än det som vår gruppordförande Pettersson redan har lagt fram. Så är det.


 • Talman! Här befinner vi oss i ett parlament där Centern har den absolut största partirollen. Man sitter också på lantrådsposten, finansministerposten och vicelantrådsposten. Ser inte Centern att det ingår i Centerns uppdrag att försöka ena lagtinget i stället för att gång på gång lägga fram förslag för den breda allmänheten och publiken som man förlorar här i salen i stället för att försöka nå riktiga resultat?


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 15:23

  Tack, talman! Jag tror att det är ganska många som behöver se sig i spegeln om det gäller att vi ska försöka ha ett enigt lagting och att vi ska dra åt samma håll. Det tycker jag att framkommer ganska tydligt under dessa elva timmarnas debatt om det här. Där har vi nog alla i sådana fall ett jobb att göra.


 • Ledamot Stellan Egeland (Obs) Anförande | 15:24

  Talman! Lagting, åhörare. Vi från Obunden Samling står inte bakom idén om att det här ska utskottsbehandlas. Vi tycker att det är märkligt att man först röstar ner klämman och sen vill man ha en utskottsbehandling. Varför vill man ta bort makten från en landskapsregering när man har egen majoritet? Det känns väldigt konstigt.

  Dessutom så ser jag faktiskt ingen vits att tjata mer om detta nu. Vi har haft en jättelång debatt om skärgårdstrafiken och vi kanske kan fokusera på någonting annat för en gångs skull. Jag personligen ser heller ingen vits med att stå här idag och försöka bestämma vilken framdrift vi ska ha på framtidens skärgårdstrafik.

  Vi kan ju titta historiskt på hur det gått när vi har provat med till exempel biltrafiken. Vi körde bussar på rapsolja i Stockholm ett tag, de försvann blixtsnabbt och ingen känner till dem längre. Folk fick cancer när de låg bakom i bilkön. Så de försvann direkt. Sedan har man provat med etanol. Jättebra idé! Ingen tankade etanol. Man fick skatteavdrag för att köpa etanolbilar, men alla tankade bensin i dem eftersom det var mycket bättre.

  Talmannen: Utskottsbehandling eller inte? Det är huvudsaken.

  Jag tänkte att det här handlade ju om att man skulle bestämma framtida framdrift av skärgårdstrafiken. Men jag kan nöja mig.


 • Tack, herr talman! Tack ledamot Stellan Egeland för klargörandet. Det handlar om ansvarsfråga. Man hade varit stor i mun tidigt innan oktober 2019 om skärgårdstrafiken. Det var mycket enkla lösningar, det var stora banderoller och mycket insändare från Centerns håll. Det börjar nu tyna ganska rejält.

  Nu är det här man landar, man vill frånta sig ansvaret och ge det över till lagtinget. Det är andra som får ta tag i skitbyket återigen. Det här ganska symptomatiskt, speciellt för den här centerledda majoriteten. Det börjar spricka upp ganska rejält nu och jag förstår helt och hållet de stödpartier som har varit med i konstellationen i den här frågan. Man är uppenbarligen inte heller överens inom Centern om hur man ska hantera det. Det är lika bra att lägga locket på och se till att lagtinget tar ansvar i den här frågan. Det är dåligt, det är hemskt, hemskt dåligt och det är vi helt överens om jag och ledamoten Egeland.


 • Ledamot Stellan Egeland (Obs) Repliksvar | 15:26

  Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Även om man då lägger över ansvaret på lagtinget så vad ska lagtinget komma fram till? Varför är det lagtingets roll? Jag kan inte se det och jag kan heller inte se var den kompetensen skulle finnas att besvara de här frågorna.


 • Tack, herr talman! Jag instämmer helt och hållet. Man har en ganska rejäl förvaltning i ryggen på regeringssidan att kunna hantera den frågan på ett bra sätt och kanske leverera ett meddelande som faktiskt skulle vara värt att diskutera i lagtinget. Men vi har ju sett exempel på detta också i andra frågor och andra lagförslag som har kommit från landskapsregeringen. Det har varit lite förhastat. Det utskott som Stellan Egeland och jag sitter i så där har vi också ibland behövt idka lite lagberedningen i efterhand för att det har varit otillräckligt. Men den här frågan är en tydlig ansvarsfråga. Det här är ju ingen praktik, det här är enbart politik och det här är enbart maktspel. Det här är förberedande charader inför valet 2023 den 15 oktober. Så det är tydligt att det här bara är dimridåer. Det finns ingen praktik överhuvudtaget, det finns ingen mening med det.


 • Diskussionen är avslutad.

  Talmannen har föreslagit att det här ärendet inte ska remitteras till utskott. Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson, understödd av lagtingsledamoten Mikael Lindholm, har föreslagit att ärendet ska remitteras till finans- och näringsutskottet.
  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.
  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar talmannens förslag att ärendet inte ska utskottsbehandlas röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Jörgen Petterssons ändringsförslag röstar nej.
  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen utföll:
  18 ja-röster
  9 nej-röster
  2 avstod och
  1 ledamot var frånvarande.

  Lagtinget antecknar sig meddelandet för kännedom. Ärendets behandling är avslutad.