ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 26 av totalt 26 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 37/2019-2020 Stöd för hållbart skogsbruk
LF 12/2019-2020 Ändringar i kommunalbeskattningen av företag, näringsidkare och jordbrukare 2020–2027
MOT 9/2018-2019 Rädda det åländska fisket
LF 13/2018-2019 Fiskereglering
LF 15/2014-2015 Ändring av vattenlagen
AM 2/2014-2015 Avbytarservice
LF 9/2014-2015 Avbytarservice
LF 8/2014-2015 Stöd för hållbart skogsbruk (se även AM 1/2014-2015)
LF 14/2013-2014 Privatisering av avbytarservicen
FR 23/2009-2010 Oljeutsläppsavgift
FR 14/2009-2010 Ny foderlagstiftning
FR 24/2007-2008 Oljeutsläppsavgift
FR 23/2006-2007 Ny plan- och bygglag för landskapet Åland
FR 9/2004-2005 Ändring av landskapslagen om avbytarservice för lantbrukare
FR 5/2004-2005 Ändring av lagstiftning om vattenkvalitet
FR 4/2003-2004 Växtskydd
FR 26/2002-2003 Ändring av landskapslagen om avbytarservice för lantbrukare
FR 14/2002-2003 Ändrad lagstiftning om skogsodlingsmaterial
FR 1/2002-2003 Landskapslag om mottagning i hamn av fartygsgenerat avfall och lastrester
FR 9/2001-2002 Upphävande av landskapslagen om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån
FR 7/2001-2002 Omvandling av belopp till euro i vissa lagar om garantier
FR 5/2001-2002 Utökade semesterförmåner åt vissa grupper av lantbrukare
FR 6/2000-2001 Landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare
FR 5/2000-2001 Ny landskapslagstiftning om Ålands skogsvårdsförening
FR 9/1999-2000 Landskapslag om ändring av landskapslagen om stöd för skogsbruksåtgärder
FR 8/1999-2000 Landskapslag om upphävande av 11 § landskapslagen om bekämpning av flyghavre