Dokument

201 - 300 av totalt 367 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Hemställningsmotion 34/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 35/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 36/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 37/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 38/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 39/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 4/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 40/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 41/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 42/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 43/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 44/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 45/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 46/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 47/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 48/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 49/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 5/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 50/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 51/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 52/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 6/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 7/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 8/2010-2011 2010-2011
Hemställningsmotion 9/2010-2011 2010-2011
Kulturutskottets betänkande 4/2010-2011 2010-2011
Kulturutskottets betänkande 5/2010-2011 2010-2011
Kulturutskottets betänkande 6/2010-2011 2010-2011
Lagmotion 1/2010-2011 2010-2011
Lagmotion 2/2010-2011 2010-2011
Lagmotion 3/2010-2011 2010-2011
Lagmotion 4/2010-2011 2010-2011
Lagmotion 5/2010-2011 2010-2011
Lagmotion 6/2010-2011 2010-2011
Lagtingets beslut 1/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 13/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 14/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 15/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 16/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 17/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 18/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 19/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 2/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 20/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 21/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 22/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 23/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 24/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 25/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 26/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 27/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 3/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 32/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 33/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 34/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 35/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 36/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 37/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 38/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 39/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 4/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 40/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 41/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 42/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 43/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 44/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 45/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 46/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 47/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 48/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 49/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 5/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 50/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 51/2010 2010-2011
Lagtingets beslut 51/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 52/2010 2010-2011
Lagtingets beslut 52/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 53/2010 2010-2011
Lagtingets beslut 53/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 54/2010 2010-2011
Lagtingets beslut 54/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 55/2010 2010-2011
Lagtingets beslut 55/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 56/2010 2010-2011
Lagtingets beslut 56/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 57/2010 2010-2011
Lagtingets beslut 57/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 58/2010 2010-2011
Lagtingets beslut 59/2010 2010-2011
Lagtingets beslut 6/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 7/2011 2010-2011
Lagtingets beslut 8/2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 10/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 11/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 12/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 13/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 14/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 15/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 16/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 17/2010-2011 2010-2011