Dokument

1 - 100 av totalt 367 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Bilaga B1c 2010-2011
Bilaga B1b 2010-2011
Bilaga B1a 2010-2011
Bilaga B1 2010-2011
Lappo-Torsholma 2010-2011
Kumlinge- Enklinge 2010-2011
Kökar-Kyrkogårdsö-Husö-Föglö 2010-2011
Meddelande 3/2010-2011 2010-2011
Kortruttsutredning 2011 2010-2011
Östra Föglö 2010-2011
Republikens presidents framställning 2010-2011
Framställning 7/2010-2011 2010-2011
Lagtingets beslut 48/2010 2010-2011
Meddelande 1/2010-2011 2010-2011
Meddelande 5/2010-2011 2010-2011
Näringsutskottets betänkande 9/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2010-2011 2010-2011
Bibliotekskommissionens berättelse 1/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 1/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 10/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 11/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 12/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 13/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 14/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 15/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 16/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 17/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 18/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 19/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 2/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 20/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 21/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 22/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 23/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 24/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 25/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 26/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 27/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 28/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 29/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 3/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 30/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 31/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 32/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 33/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 34/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 35/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 4/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 5/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 6/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 7/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 8/2010-2011 2010-2011
Enkel fråga 9/2010-2011 2010-2011
Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 1/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 10/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 11/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 12/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 13/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 14/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 15/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 16/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 17/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 18/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 19/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 2/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 20/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 21/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 22/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 23/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 24/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 25/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 26/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 27/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 28/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 29/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 3/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 30/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 31/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 32/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 33/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 34/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 35/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 36/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 37/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 38/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 39/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 4/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 40/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 41/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 42/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 43/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 44/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 45/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 46/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 47/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 48/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 49/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 5/2010-2011 2010-2011
Finansmotion 50/2010-2011 2010-2011