Dokument

101 - 200 av totalt 352 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagförslag 26/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 16/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 24/2018-2019 2018-2019
Lagmotion 4/2018-2019 2018-2019
Skriftlig fråga 4/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 23/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2018-2019 2018-2019
Redogörelse 2/2018-2019 2018-2019
Årsredovisning 2018 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 20/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 3/2018-2019 Ny vallag för Åland 2018-2019
Lagförslag 24/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 24/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 25/2018-2019 2018-2019
Skriftlig fråga 3/2018-2019 2018-2019
Skriftlig fråga 2/2018-2019 2018-2019
Åva-Jurmo 2018-2019
Sottunga-Seglinge 2018-2019
Sund-Vårdö 2018-2019
Tunnel alt. frigående färja 2018-2019
Tunnel till Föglö 2018-2019
Lagtingets beslut 23/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 22/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 21/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 20/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 19/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 18/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 17/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 16/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 26/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 24/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 25/2019 2018-2019
Anslutningsmotion 2/2018-2019 2018-2019
Budgetmotion 68/2018-2019 Förstärkta åtgärder för ensamförsörjare 2018-2019
Budgetmotion 69/2018-2019 Utebliven investering i tandvårdsbil 2018-2019
Budgetmotion 70/2018-2019 Strykning av kommunalt processtöd 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2018-2019 2018-2019
Budgetförslag 3/2018-2019 2018-2019
Antal mottagare av hemvårdsstöd 2018-2019
Regeringens proposition RP 55/2005 2018-2019
Lagförslag 23/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 23/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 21/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 22/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 21/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Åtgärdsmotion 7/2018-2019 2018-2019
Budgetförslag 1/2018-2019 2018-2019
Anslutningsmotion 1/2018-2019 Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag 2018-2019
Bilaga 1 Effektivitetsrevision av lönefunktionen inom ÅHS – BDO Audiator 10.12.2018 2018-2019
Bilaga 2 Effektivitetsrevision av vård utanför Åland – BDO Audiator 10.12.2018 2018-2019
Bilaga 3 Effektivitetsrevision av lagerfunktionen inom ÅHS – BDO Audiator 12.12.2018 2018-2019
Bilaga 4 Uppföljning av mervärdesskattehanteringen inom ÅHS – BDO Audiator 17.12.2018 2018-2019
Bilaga 5 Effektivitetsrevision av ÅHS’ rutiner kring bestående aktiva – BDO Audiator 19.12.2018 2018-2019
Bilaga 6 Granskning av Ålands polismyndighet – Landskapsrevisionen 22.11.2018 2018-2019
Bilaga 7 Granskning av vägunderhållsenheten – Landskapsrevisionen 18.2.2019 2018-2019
Bilaga 8 Granskning av Ålands fiskodling, Guttorp – Landskapsrevisionen 21.2.2019 2018-2019
Budgetmotion 1/2018-2019 Många broar till framtiden 2018-2019
Budgetmotion 10/2018-2019 Understöd för varutransporter i skärgården 2018-2019
Budgetmotion 11/2018-2019 Inkomster från inbetalning av lån 2018-2019
Budgetmotion 12/2018-2019 Turismens framtid på Åland 2018-2019
Budgetmotion 13/2018-2019 Utökade landskapsandelar till kommunerna 2018-2019
Budgetmotion 14/2018-2019 Skrotbilspremie 2018-2019
Budgetmotion 15/2018-2019 Upphandling av sjötrafik- alternativt tunnel till Föglö 2018-2019
Budgetmotion 16/2018-2019 Penningautomatmedel 2018-2019
Budgetmotion 17/2018-2019 Understöd för varutransporter i skärgården 2018-2019
Budgetmotion 18/2018-2019 Ålands politiska system 2018-2019
Budgetmotion 19/2018-2019 Frivilliga kommunprocesser 2018-2019
Budgetmotion 2/2018-2019 Mot allt våld i nära relationer 2018-2019
Budgetmotion 20/2018-2019 Tillsättande av språkpolitisk kommitté 2018-2019
Budgetmotion 21/2018-2019 Självstyrelsepolitiska åtgärder 2018-2019
Budgetmotion 22/2018-2019 Hudcancerscreening 2018-2019
Budgetmotion 23/2018-2019 Bro över Prästösund 2018-2019
Budgetmotion 24/2018-2019 Tryggad hälso-och sjukvård på Norra Åland 2018-2019
Budgetmotion 25/2018-2019 Konkurrensutsatt drift av det allmänna vägnätet 2018-2019
Budgetmotion 26/2018-2019 Fortsatt god närservicen på hela Åland 2018-2019
Budgetmotion 27/2018-2019 Infrastruktur- och transportpolitik 2018-2019
Budgetmotion 28/2018-2019 Stöd för biogasanläggning 2018-2019
Budgetmotion 29/2018-2019 Stöd för vård av dementa 2018-2019
Budgetmotion 3/2018-2019 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder 2018-2019
Budgetmotion 30/2018-2019 Landskapsstöd till nytt vattenreningsverk och nya råvattentäkter. 2018-2019
Budgetmotion 31/2018-2019 Anslag för radioverksamhet 2018-2019
Budgetmotion 32/2018-2019 Rådgivning för extern finansiering 2018-2019
Budgetmotion 33/2018-2019 Vårdös status som skärgårdskommun 2018-2019
Budgetmotion 34/2018-2019 Nystart av Ålandskontoret i Stockholm 2018-2019
Budgetmotion 35/2018-2019 En ny och mer effektiv budgetprocess 2018-2019
Budgetmotion 36/2018-2019 Strykning av olycklig formulering 2018-2019
Budgetmotion 37/2018-2019 Bolagisera högskolan på Åland 2018-2019
Budgetmotion 38/2018-2019 Självlysande cykelbanor och vägmarkeringar 2018-2019
Budgetmotion 39/2018-2019 Namnbyte av budgeten 2018-2019
Budgetmotion 4/2018-2019 Stipendium till folkpensionärer, sjukpensionärer samt för personer med långvarig sjukdom eller arbetslöshet. 2018-2019
Budgetmotion 40/2018-2019 Bygg en rondell i centrum av Godby 2018-2019
Budgetmotion 41/2018-2019 Praktikplatser inom självstyrelsen 2018-2019
Budgetmotion 42/2018-2019 Studerandebostäder för Ålands gymnasiums studerande från skärgården, randkommuner och utifrån 2018-2019
Budgetmotion 43/2018-2019 En utbildningsinsats för barn med autismdiagnos 2018-2019