Plenum den 13 mars 2024 kl. 13:00

Händelser under plenum

12:59Plenum börjadeTalman Jörgen Pettersson
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
14:01 TalmansbyteFörsta vicetalman Marcus Måtar
14:48 SekreterarbyteUtskottssekreterare Sten Eriksson
14:53 Plenum/frågestund avslutades