Plenum den 19 december 2022 kl. 09:30

Protokoll

Händelser under plenum

09:31Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
09:32 Försenad ankomstLedamot Jan Salmén
09:32 Försenad ankomstLedamot Jan Salmén
10:36 Plenum/frågestund avslutades