Plenum den 19 december 2023 kl. 09:30

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Plenum börjar. Närvaroregistrering. Lagtingsledamöterna Fellman och Lindström anmäler om frånvaro från plenum på grund av sjukdom.

  26 ledamöter är närvarande. Antecknas.

  Vi kommer idag att hålla en kort lunchpaus i anslutning till gruppfotograferingen som hålls kl. 12.30.


 • Fortsatt enda behandling

 • Talmannens avslutning

  Nästa plenum hålls den måndagen den 15 januari 2024 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

  God Jul och Gott Nytt År!


Händelser under plenum

09:30Plenum börjadeFörsta vicetalman Marcus Måtar
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
10:44 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
10:56 TalmansbyteAndra vicetalman Rainer Juslin
11:48 PausAjournerades kl. 11:48:41 t.o.m 12:31:53 (43 min)
12:32 TalmansbyteTalman Veronica Thörnroos
12:50 SekreterarbyteUtskottssekreterare Sten Eriksson
13:32 TalmansbyteFörsta vicetalman Marcus Måtar
13:59 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
14:32 TalmansbyteAndra vicetalman Rainer Juslin
14:50 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
15:32 TalmansbyteTalman Veronica Thörnroos
15:58 SekreterarbyteUtskottssekreterare Sten Eriksson
16:15 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
16:46 PausAjournerades kl. 16:46:37 t.o.m 16:46:41 (0 min)
16:46 Plenum/frågestund avslutades