Plenum den 25 januari 2023 kl. 13:00

Protokoll

  • Talmannens inledning

    Plenum börjar. Närvaroregistrering. Talman Bert Häggblom är frånvarande på grund av privata angelägenheter. Lagtingsledamoten Pernilla Söderlund anmäler om frånvaro från plenum på grund av annat förtroendeuppdrag, ledamoten Simon Påvals är frånvarande på grund av sjukdom och ledamoten Jesper Josefsson på grund av privata angelägenheter. 23 ledamöter är närvarande. Antecknas.


  • Remissdebatt

  • Talmannens avslutning

    Nästa plenum hålls den 6 mars klockan 13.00. Plenum är avslutat.


Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeFörsta vicetalman Katrin Sjögren
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:46 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
14:15 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
14:36 Försenad ankomstLedamot Simon Holmström
14:55 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
15:07 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
15:22 Plenum/frågestund avslutades