Plenum den 7 november 2022 kl. 10:00

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Enligt 1 § i arbetsordningen ska den ledamot som längst innehaft ett uppdrag som ledamot av lagtinget inta talmannens plats. Har två eller flera varit ledamöter i lagtinget lika lång tid förs ordet av den till åren äldste av dem. Med anledning av detta har jag intagit talmannens plats.

  Eftersom talmannen den 12 oktober 2022 har beslutat att i enlighet med lantrådets förslag befria Alfons Röblom från uppdraget som utvecklingsminister i Ålands landskapsregering kommer Alfons Röblom, som har uppvisat fullmakt, att ta plats i lagtinget. Jag hälsar ledamoten Röblom välkommen. Meddelande om fyllnadsval ges vid plenum idag klockan 15.00.


 • Föredras

 • Talmannens avslutning

  En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag kl. 12.00 i S:t Görans kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför lagtingshuset kl. 11.45 för procession till kyrkan.

  Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 13.00 i lagtingets plenisal, då landshövdingen förklarar lagtinget öppnat. Antecknas.


Händelser under plenum

10:02Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
10:06 Plenum/frågestund startades
10:24 Plenum/frågestund avslutades