Plenum den 9 december 2020 kl. 13:00

Händelser under plenum

12:59Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
13:52 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
14:21 SekreterarbyteUtskottssekreterare Emma Dahlén
14:49 TalmansbyteTalman Bert Häggblom
14:51 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
14:57 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
15:26 TalmansbyteTalman Bert Häggblom
15:53 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
16:12 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
16:29 Plenum/frågestund avslutades