Sagt i salen

1 - 50 av totalt 83 tal

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Jag håller helt med ledamot Holmberg när det gäller skattegränsproblematiken. Den är väldigt många företagare och andra idag. Där borde man hitta en lösning som åtminstone är betydligt bättre än den nuvarande.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2023-06-12

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Ja, jag håller med ledamot Holmberg. Man ska inte ta bort skattegränsen, det menade jag inte. Man borde förenkla och underlätta för företagen och alla som nyttjar den, att det skulle bli lite lättare system att hantera.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2023-06-12

Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen TMK 3/2022-2023

Talman. Det är ju så att under de sista åren har det många gånger diskuterats så att man borde dela finansutskottet i ett näringsutskott också. Och det stöder jag väl lite tankarna som Salmén har här. Då skulle man kunna koncentrerar sig mycket mera på vissa ärenden. Nu har ju Finansutskottet massor av ärenden.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2023-05-31

Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen TMK 3/2022-2023

Ja, till vissa delar håller jag med Holmberg att nog kunde man fördjupa sig mer i ärendena. Men om man hade delade utskott kanske man ändå gick djupare in i ärendena och lade mera arbete på dem.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2023-05-31

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Håller inte ledamot Mansén med om det skulle vara bättre om det var en totalentreprenad på de olika linjerna? Att den som driver linjen också äger fartyget.

Lars Häggblom / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Jag uppfattar att det blir mer ansvarsfullt, driftssäkrare och säkrare hela vägen om den som sköter linjen också äger det han handhar.

Lars Häggblom / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Talman! Ledamot Holmberg är kritisk mot allt i budgeten och allt som görs, men ledamoten har inte kommit med något större konkreta förslag vad som bör förbättras och hur man skall få ekonomin till att se bättre ut.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Ledamot Holmberg var ju medlem i regeringspartierna under förra perioden och hade då alla möjligheter till gör ekonomiska om inte underverk men stora ekonomiska förbättringar. Men vad gjorde man? Jo, man angrep kommunerna och minska landskapsandelar.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag understöder ledamoten Måtars förslag.

Lars Häggblom / Replik / Enda behandling / 2022-12-19

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Ledamot Fellman är sin vana trogen mot den åländska landsbygden och de åländska kommunerna. Men är det inte kommunerna själva som ska ta ansvar för och bestämma om sin framtid?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Man kan konstatera att vid kommunsammanslagningar så har det alltid blivit så att det är centralorten som har vunnit och de svagare kommunerna har mer eller mindre tappat all sin service. Antagligen skulle det bli effekter här på Åland om man slår ihop. Sedan en sak till. Det har inte visats några utredningar om vad...

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Ledamot Sjögren nämnde att det var omöjligt i den här regeringen att få genom kompromisser och förhandlingar av det ena och det andra. Men jag vill påminna ledamot Sjögren om att när hon var lantrådet i den förra regeringen så fick vi inte igenom någonting från oppositionen, inte en kompromiss, inte gehör för någonting utan...

Lars Häggblom / Replik / Enda behandling / 2022-09-21

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Talman! Det är helt otroligt vad ledamot Fellman är emot att regeringen satsar lite pengar i kommunerna. Man måste komma ihåg att, enligt de uppgifter jag har fått, för tio år sedan ungefär motsvarade landskapsandelarna cirka 27 procent av kommunernas kostnader. I dag är de nere på 17 procent. Jag ser det välmotiverat att kommunerna...

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Jag poängterade tidigare redan att många kommuner har satsat otroligt mycket på äldreomsorgen och i det här fallet har andra investeringar skjutits på framtiden. De här pengarna kan göra så att om man inte direkt går in i äldreomsorgen så kan de kompensera det man har skuffat fram i kommunerna.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Talman! ledamot Zetterman ondgör sig över landskapsandelar till kommunerna för äldreomsorgen. Men man ska komma ihåg att många kommuner har sagt så oerhört mycket på äldreomsorgen de senaste åren.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Man ska komma ihåg att det har satsats så pass mycket i vissa kommuner på äldreomsorgen att de övriga investeringarna har blivit inställda. Det betyder ju att även om de här miljonerna eller pengarna inte direkt skulle gå till äldreomsorgen så kompenserar man det man har lagt på äldreomsorgen på annat i stället. Jag tycker...

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Jag måste ställa en fråga till ledamot Holmberg. Jag undrar varför ledamot Holmberg är så negativt inställd mot kommunerna? Så fort regeringen försöker göra något för de åländska kommunerna så anser alltid Holmberg att det är fel.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Det är ju så att landskapsregeringarna och lagtinget under många år har lagt pålagor på kommunerna, vilket har gjort att kostnaderna successivt har ökat för kommunerna. Så därför förstår jag helt att man måste ge någonting tillbaka till kommunerna för att kommunerna ska ha en fortsatt bra standard.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Tack, talman! Underförstått, menar ledamot Fellman att ålänningarna i slutändan ska göra värnplikt eller vad menas?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Då måste jag fråga; vad är skillnaden mellan värnplikt och beredskapsplikt som vi ska göra då i så fall?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2022-05-11

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Jag måste fråga ministern, finns det överhuvudtaget någon utredning på hur det här lagförslaget påverkar kommunernas personalmässigt och kostnadsmässigt?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Ja, det finns från dagispersonal kommentarer som antyder att detta kan öka personalen på dagisavdelningar med minst en halv tjänst. Är det detta då som eventuellt ska kompenseras från landskapet till kommunerna?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Ledamoten sade att det problem med kommunerna och att det är olika vård av de äldre i kommunerna. Då skulle jag vilja höra vilka kommuner som inte klarar sina åtaganden gentemot de äldre?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Det är ju så att ofta när man läser tidningarna. Det är ofta rubriker om äldreomsorgen i de stora kommunerna. Varför är det inte det i de små kommunerna?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag kan bara framföra fram min åsikt, jag har inte diskuterat med de andra. Jag räknar med att vi ska ha en seriös diskussion i finansutskottet och titta framåt.

Lars Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag har inte diskuterat något mera med de övriga regeringspartierna. Men däremot så lyssnade jag på minister Höglund och jag förstod att det är en positiv anda framåt.

Lars Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Ja, det är en öppen fråga och den måste man diskutera sinsemellan. Och det är ju, som jag sade i mitt anförande, att om man inte kan justera beloppet i den här budgeten då håller jag helt med minister Höglund att det blir möjligt i en tilläggsbudget.

Lars Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag uppfattar att det finns utrymme för diskussioner framåt.

Lars Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag håller helt med i ledamot i Erikssons uttalande. Jag har inte hört någon som varit nöjd med Sanna Marins regering och dess resebegränsningar med mera som man har gjort mot Åland.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag kommer inte att beröra budgetförslaget alltför mycket nu eftersom jag sitter med i finansutskottet och kommer att i detalj diskutera förslaget till budget i utskottet. Men en sak vill jag framföra och det är landskapsandelarna till kommunerna. Ska vi ha en levande landsbygd och skärgård kan man inte bara påföra en massa direktiv...

Lars Häggblom / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Under 2022 avser ÅHS tillsammans med fastighetsverket inleda planering av isoleringsutrymmen för patienter med luftburen smitta. Jag måste fråga ministern; finns det behov av sådana utrymmen här på Åland?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag har förstått att Åland är ganska litet. Man brukar ha ett betydligt större befolkningsunderlag när man inrättar sådana här utrymmen. Det är i alla fall en kostnad runt 2 miljoner.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Håller inte ledamot Fellman med om att det är bra att en revisor påpekar och lägger fram saker och ting? Inte är det väl meningen att finansutskottet ska revidera revisorn heller?

Lars Häggblom / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Ja, men är det inte så här i världen att alla frågor i stort sett handlar om någonting i politiken. Vad som är politiskt och vad som inte är politiskt är väl därför väldigt svårt i en revision. Jag tycker att det är bra att revisorn tar fram det som de tycker att är väsentligt.

Lars Häggblom / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, talman! Man måste komma ihåg att under förra regeringsperioden så sänktes landskapsandelarna med 4 miljoner. Sedan fick vi en ny socialvårdslag och en skollag som ytterligare ökade kostnaderna med 2 miljoner och så har vi pandemin till på det här. Jag tycker att det här förslaget som finansministern lägger fram är ett mycket bra...

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Fellman föreslog att man skulle minska på landskapsandelarna till kommunerna, men man minskade ju med 4 miljoner redan förra perioden. Hur menar då ledamot Fellman att kommunerna ska klara av sina lagstadgade åtaganden som att sköta skola, barnomsorg med mera?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Ledamot Fellman ska komma ihåg att under förra perioden så drev man igenom en ny skollag och en ny socialvårdslag och speciellt skollagen har jag förstått att ha varit väldigt kostnadsdrivande i kommunerna. Så om kommunerna ska kunna hålla de åliggande lagstadgade krav som de har att göra så är de tvungna att få pengar. Jag...

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag kommer att framföra en reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 10/2020-2021 gällande landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för 2021. Motivering: Undertecknad omfattar inte utskottsmajoritetens förslag om att lagtinget utvidgar fullmakten för Bomarsunds besökscentrum med 575 000 euro. Ett enigt finans- och näringsutskott och lagting fastslog så sent som i budgeten för 2021...

Lars Häggblom / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag föreslår att innehållet i den reservation som jag presenterade tas till omröstning.

Lars Häggblom / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, talman! Jag håller helt med ledamot Holmberg. Kanske man borde söka sig framåt i den här frågan gällande turismen, men håller inte ledamot Holmberg med om att det är inte så lätt nu så länge den här coronapandemin pågår?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Talman! Jag tänkte höra, har ledamot Holmberg några konkreta förslag på hur man kan komma vidare?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Talman! Ledamot Eckerman skriver här i sin reservation: "Målet att skapa ekonomisk bärkraftig kommuner." Det är målet. Men vad menar ledamot Eckerman, är det en kommun, ska man slå ihop fem kommuner eller vad ska man göra för att få ekonomiskt bärkraftiga kommuner?

Lars Häggblom / Replik / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Om man tittar lite på den ekonomiska utvecklingen i länder runt om i världen lånar alla pengar idag. Alla har underskott, till och med Mariehamn hade cirka 5 miljoner underskott, om jag är rätt informerad. Det är för mig en gåta, om man slår ihop några kommuner så hur i världen skulle de klara ekonomin...

Lars Häggblom / Replik / Första behandling / 2021-01-20

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Eriksson tog upp äldreomsorgen. Jag håller helt med ledamoten. Jag har gjort forskningar och hört mig för lite runt om i kommunerna. Äldreomsorgen ute i kommunerna har jag fått den uppfattningen att fungerar väldigt bra fast det är små enheter.

Lars Häggblom / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Går man vidare i diskussionen om äldreomsorgen i kommunerna så har jag också konstaterat att kostnaderna per person och dygn inte är högre där, utan kanske många gånger lägre än vad det är i större enheter.

Lars Häggblom / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Vid senaste val hade vi folkomröstningar i ett flertal kommuner om eventuell kommunsammanslagning, där majoriteten i kommunerna sa nej till en tvångssammanslagning. Menar ledamot Gunell att man inte ska bry sig om vad kommuninvånarna tycker utan man ska ändå gå vidare?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Talman! Det var väl inte det som gällde folkomröstningen nu, utan den nya lagen. Men Camilla Gunell svarade inte på frågan. Ska man köra över kommuninvånarna med våld eller inte?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Egentligen togs det upp redan det som jag tänkte säga. Det var att ledamot Zetterman tog upp kommunernas dolda ekonomi och skuldsättning. Men det var ju förra regeringen som var underställd av ledamot Zetterman som såg till att kommunerna har fått dålig ekonomi.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-12-07

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Talman! Men tar man bort 4 miljoner så är det ju ganska mycket för kommunerna. Plus att man drev igenom flera lagar. Allt detta hjälper ju till att göra så att kommunerna får ett större underskott.

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-12-07

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Holmberg påstår; ju större enheter ju bättre ekonomi. Men det är ingen ännu som har berättat hur mycket man sparar om man ska bibehålla servicen på landet och bo i skärgården. Vad är inbesparingarna?

Lars Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-12-07