Sagt i salen

1 - 50 av totalt 77 tal

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

Fru talman! Det sägs i spörsmålet att näringsrätten är i behov av modernisering och det är ju de flesta överens om. Det sägs också som motivering "att modernisera näringsrätten är den i särklass viktigaste näringspolitiska och tillväxtfrämjande åtgärd lagtinget kan göra." Det är nog enorma överord. I den situation vi just nu befinner oss så...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2020-05-04

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

Visst, bästa ledamoten Sjögren, jag full respekt och förståelse för att det här spörsmålet skrevs i en liten annan tid än vad vi befinner oss i nu. Men även vid den tidpunkten kan jag inte tycka att det är i särklass den viktigaste näringspolitiska åtgärd lagtinget kan göra. Redan då visste vi att under ett...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2020-05-04

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2019-2020

Talman! Ledamot Högman och jag delar ju bänk så enda möjligheten för mig att få säga något är när ledamot Högman är i talarstolen, därför passar jag på. Jag vill ge en eloge för ett bra anförande. Precis som ledamot Högman sade så ändrar coronan planer och spelregler. Därför vill jag passa på att ta...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2020-04-27

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Jag vill först rikta ett stort tack till fru talman och mina gruppledare och kollegor. Vi har en lite tråkig tilldragelse i min familj så jag skulle behöva vara på ett annat ställe klockan fyra. Jag är tacksam över att jag i självstyrelsens elfte timme får möjlighet att säga ett par ord, om jag spetsar till...

Anders Eriksson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2020-04-22

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Helt kort, det blev inte riktigt klart för mig faktiskt vad som inte skulle vara tillåtande. Som jag sade inledningsvis, det här är min sanning om självstyrelsen där vi står idag. Jag är väldigt orolig för självstyrelsen. Vi är snart på väg att fira 100 år av självstyrelse, men snart har vi inte så mycket...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-04-22

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Om jag tar fasta på det sista så ska jag försöka, om tiden medger, berätta om första gången jag var till Färöarna som näringsminister. De sade åt mig: "varför jobbar inte ni för självständighet som har allt? Ni ligger mitt i ett starkt ekonomiskt centrum, vi ligger ute i Atlanten." De räknade upp fördel...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-04-22

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Herr talman! Jag tänker inte gå ner på den nivån. Jag kan respektera att ledamoten Fellman inte kan omfatta och inte ens förstå vad jag säger. Det är mänskligt, vi uppfattar saker och ting på olika sätt. Det är klart att man kan tro att de fantastiska skrivningarna i det finska regeringsprogrammet kommer att leda...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-04-22

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

När det gäller den sista frågan vad vi vinner på att samarbeta, så självklart skulle vi vinna allt på att samarbeta. Det är ju som känt så att samarbetar man så är det två parter som ger och tar. Man är någorlunda på jämbördig basis. Tar vi exempelvis samarbetskommittén så var det meningen att...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-04-22

Diskrimineringslagstiftning LF 14/2019-2020

Tack fru talman! Jag har ju som representant för Ålands Framtid förmånen att få delta i Centerns lagtingsgruppsmöten. Jag noterar av debatten hittills att vi är ganska samstämmiga i lagtinget. Diskrimineringslagstiftningen är ett viktigt rättsområde, ett rättsområde som är ägnat att stärka jämställdhet och jämlikhet och är ägnat att stärka funktionsnedsattas möjligheter att få en...

Anders Eriksson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2020-04-20

Diskrimineringslagstiftning LF 14/2019-2020

Det sista som ledamoten Sjögren sade så är ganska intressant. Man går ofta på i gamla vanor. Jag hoppas att utskottet kan titta på de modeller som är färdiga. Tillför de någonting i förlängningen eller blir det ytterligare en plan som ligger någonstans på hyllan? Det viktiga är ändå att man får till stånd en...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-04-20

Diskrimineringslagstiftning LF 14/2019-2020

Givetvis är det så, jag har ingen avvikande åsikt därvidlag. Notera att det ända jag sade var; titta på vad det här tillför i utökad byråkrati och vad det tillför i kostnader. Notera att jag har ingenting emot själva lagförslaget som sådant. Jag är nog, en gång för alla, en sådan person som vill veta...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-04-20

Diskrimineringslagstiftning LF 14/2019-2020

Som svar på den frågan så tror jag att det är ett mycket bra arbetssätt. För som jag sade i ett tidigare replikskifte så kan det i många fall leda till att en sådan här plan utarbetas, man kan visa att man har den här planen och så sätter man upp den på en hylla...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-04-20

Diskrimineringslagstiftning LF 14/2019-2020

Den sista frågan vet jag inte om jag så där helt ograverat vill svara ja på. Jag är nog synnerligen tveksam till många former av byråkrati. Men i grund och botten, som jag sade i inledningen av mitt anförande, så är det här ett viktigt rättsområde, det är inte frågan om annat, och det ska...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-04-20

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Herr talman! Jag brukar inte så ofta tacka till höger och vänster, men den här gången vill jag rikta ett tack till finans- och näringsutskottet. Utskottet skriver själva; " beaktat hur snabbt och i vilken omfattning företag och individer påverkas så är det ju också viktigt att vi hela vägen arbetar snabbt och effektivt". I betänkandet...

Anders Eriksson / Anförande / Första behandling / 2020-03-27

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Man säger från oppositionens sida att man har sagt ja till allt och det har jag respekt för, så kan man absolut se det. Men jag har inte varit med i finansutskottets betänkande. Jag hörde eller såg debatten bara via datorn igår, så jag var inte med på samma sätt. Men jag är ganska övertygad...

Anders Eriksson / Repliksvar / Första behandling / 2020-03-27

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Det här med respekt kan man förstås se på olika sätt. Det är klart att jag kunde ha valt - om det skulle vara någon större respekt i det - att tiga ihjäl det här. Men jag tycker att situationen blev väldigt tråkig. Jag var flera gånger med på de informella möten vi hade före...

Anders Eriksson / Repliksvar / Första behandling / 2020-03-27

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Bästa ledamot Katrin Sjögren, jag har tolv års erfarenhet av att jobba i opposition. Jag vet hur otroligt många gånger under de tolv åren som jag har lagt fram förslag som jag aldrig har fått gehör för eller inte haft möjligheter att få sakkunniga till det utskott som jag har suttit i, det utskott som...

Anders Eriksson / Repliksvar / Första behandling / 2020-03-27

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Majoriteten har alltid rätt säger ledamoten Sjögren, naturligtvis är det inte så, vilket vi också ser i det här betänkandet. Det finns en bra balansgång mellan de åsikter som oppositionen har fört fram. Jag kan läsa flera exempel. Jag nämnde bl.a. dessa 4 miljoner. Det naturliga är ju att ger man ett sådant anslag till...

Anders Eriksson / Repliksvar / Första behandling / 2020-03-27

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Jag noterar igen att vi inte riktigt pratar om det som reservationen handlar om, dvs. att det är diskriminerande gentemot dem som är anslutna till a-kassa. Jag räknade upp flera exempel på vad som kan vara diskriminerande. Jag vill påminna om det här med anslutning, det är väl ändå inte tvångsanslutning som gäller? Så...

Anders Eriksson / Repliksvar / Första behandling / 2020-03-27

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Jag noterar att man står och diskuterar om statsmannamässighet och i andra meningen så säger man att det här är ingen partipolitik. Det här är ingenting annat än partipolitik när den är absolut som sämst. Man behöver inte vara tvångsansluten, det är ett fritt val man gör om man vill satsa pengarna på det. Ska...

Anders Eriksson / Repliksvar / Första behandling / 2020-03-27

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Jag har noterat i olika sammanhang att ledamoten Toivonen har tyckt att man kanske kunde skjuta på det här till måndag. Jag hör till dem som tror att det är viktigt att den ursprungliga tidtabellen kan hållas, framförallt när det gäller att hålla företag, som riktigt, riktigt står och svajar redan nu, under armarna. Vi...

Anders Eriksson / Repliksvar / Första behandling / 2020-03-27

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Inte vet jag om jag klagade på det, utan jag tyckte att formuleringen var lite speciell. Det som jag uttryckligen frågade var: Vad ville ledamoten Toivonen riktigt höra utöver de höranden vi hade, och hur länge skulle i så fall det hörandet ha pågått? Jag får väl tolka det på det sättet att det skulle...

Anders Eriksson / Repliksvar / Första behandling / 2020-03-27

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Nu, ledamoten John Holmberg som efterlyst ekonomi hela dagen, nu kanske det kan komma någonting som eventuellt kan falla på läppen. Herr talman! I dessa tider gäller det att tänka miljövänligt och ekonomiskt. Därför tänker jag återanvända inledningen på mitt anförande som jag tänkte hålla den 16 mars då alla ärenden blev inställda. Effekterna av och framförallt...

Anders Eriksson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Det sista som ledamoten Gunell sade var väldigt bra. Men det var inte med tanke på det som jag begärde ordet. Jag noterar i den väldigt konstruktiva diskussion vi har haft om den här tilläggsbudgeten att vänstern flera gånger har fört fram att vi borde låna redan nu. Jag har alltid försökt att tänka i...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Det förstår jag och det respekterar jag. Det jag var på väg att säga var att i det ekonomiska system vi har så ansvarar vi inte för våra intäkter. Det är precis samma om jag fortsätter att resonera i företagsekonomiska termer, en företagare tar upp lån för att driva sin verksamhet men han är beroende...

Anders Eriksson / Replik / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Då tror jag att vicetalman Zetterman kanske blandar ihop de saker som jag sade på slutet. Jag pratade uttryckligen om tilläggsbudgeten. När det gäller lagen om temporärt tilläggsstöd kanske det behövs mer tid, det har jag har full förståelse för. Men jag pratade uttryckligen om tilläggsbudgeten.

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Jag ska vara försiktig att ge löften på hela regeringens vägnar. Jag kan definitivt säga för mitt vidkommande att alla förslag i den riktningen som ledamot Holmberg pekade på och som kommer från oppositionen så kommer åtminstone jag att välkomna, och jag skulle bli förvånad om inte regeringen heller skulle välkomna de förslagen. Jag tror...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Vi är helt eniga. Jag brukar skoja och säga att det finns två - eventuellt en filial i Godby också - men det finns två parlament på Åland. Det är det här och de som träffas på Café Indus. Pratar man med dem på Indus så får man väldigt mycket sanningar. Jag träffade bl.a. en...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Förslaget är ju förstås så att när företagen får så pass stora problem att man måste gå in i hela systemet med att analysera sin företagsekonomi, ansöka om lån, ansöka om bidrag och man blir tvungen i slutändan att permittera människor. Folk som har varit permitterade under lång tid tillbaka så har jag personligen svårt...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Det ligger mycket i det som ledamot Eckerman säger. Det är ofta de som är svaga som åker först. Så var det också med det exemplet jag gav om enmansföretagaren som hade varit inhyrd i ett stort företag i fyra och ett halvt år, och så fick man besked att nu har du en dag...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-25

Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården LF 9/2019-2020

Fru talman! Jag har ett par korta kommentarer från min sida. Det sades i ett tidigare replikskifte att det är enorma förväntningar på KST och så är det säkert. Enorma förväntningar brukar leda till enorma kostnadsökningar. Det är precis som finansminister Eliasson sade att det finansiella läget är betydligt sämre än vad man kunnat tro. ...

Anders Eriksson / Anförande / Remissdebatt / 2020-03-11

Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården LF 9/2019-2020

När det gäller att lova i valrörelsen så uppmanar jag ledamoten Holmberg; jämför liberalernas valmanifest och de kostnaderna som det medför, med det valmanifest som till exempel Ålands Framtid hade - om vi ska prata om vem som har lovat vad! Så sent som i valrörelsen - det här hör ju förstås till spelets regler...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-11

Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården LF 9/2019-2020

När det gäller att svara på den sista frågan så tror jag att vi ska invänta omställningsbudgeten. Drar man filmen tillbaka fyra år så har jag inte varit helt borta från åländsk politik, men inte långt ifrån, det erkänner jag. Det tog också tid innan omställningsbudgeten kom för fyra år sedan. Så vänta med frågorna...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-11

Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården LF 9/2019-2020

Jag tycker att det är att ta till överord att säga att människor inte får någon service på Åland. Sedan kan man uppfatta vad som är plus och minus, alltså att man utgår ifrån minus sade ledamoten Gunell. Det kan säkert uppfattas väldigt olika vad som är minus. Angående att säga ett exempel, så det färskaste...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-11

Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården LF 9/2019-2020

Den typen av analys så vinner vi alla på att göra nu och då. Det räknas upp exempel efter exempel, Mise till exempel som om verksamheten skulle ha varit på minus tidigare. Tittar man nu hur verksamheten är så är det två dubbla instanser. Det är en samhällsorganisation som utför organisationen av det, och samma företag...

Anders Eriksson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-11

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Det är viktiga frågor som ledamoten Holmberg tar upp när han pratar om försörjningskvoten. Vi vet precis hur det ser ut där. Den demografiska utvecklingen känner vi också till. Han pekade också på kostnadsutvecklingen inom ÅHS. Det blev lite oklart för mig för ledamoten Holmberg nämnde flera gånger att det var underbudgeterat. Men med den här...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2020-01-22

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Absolut. Jag tror att det är ingen som har ifrågasatt det. Det jag kanske mest ifrågasatte var på vilket sätt en kommunreform, som Holmberg nämnde, påverkar ÅHS. Jag vet att ledamoten Holmberg driver frågan om kommunreformen stenhårt och den är lösningen på i stort sett alla problem som vi har i det här landskapet. Men...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2020-01-22

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Herr talman! Värderade kollegor. Det har ju varit lite nyanser men nog tycker jag ändå att det har varit ganska samstämmigt att det här är ett mycket bra program. Jag känner mig ödmjuk och tacksam för att jag har fått vara med och tillsammans med övriga goda krafter bakom regeringen utforma detta program för Åland. Det...

Anders Eriksson / Gruppanförande / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Det var ett lite märkligt anförande vicetalman Zetterman höll. Hon började med att säga att nu skulle man ha en annorlunda oppositionspolitik. Nu skulle man vara konstruktiv och hon skulle börja med att berömma. Stycket med berömmet gick så pass snabbt så jag missade det faktiskt. Men jag noterade sedan i fortsättningen att hon sade...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Rent generellt så älskar jag dem faktiskt, för jag är gift med en. Jag har absolut ingenting emot det. Jag har många, många gånger varit på möte i Svenskfinland, jag har varit på företagsbesök där man har gjort allt för att dammsuga en hel koncern för att hitta folk som på svenska kan ta emot oss....

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Som jag försökte förklara i min första replik så var det inget angrepp mot en grupp, utan det var mot ett förfaringssätt som jag tror att är ödesdigert och därför är det väldigt svårt att klara sig på svenska. Jag har jordbrukande kollegor i Svenskfinland som inte ens vet vad saker och ting heter, man...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Vi ska hoppas att vi får ut det bästa möjliga av den nya finska regeringen, absolut. Tro mig, ledamoten Gunell, jag vill ju inte heller någonting annat. Men jag är väldigt bekymrad över hur man i republiken Finland ska klara ut det svenska språket framöver. Prova att prata med den nytillträdda statsministern, en ung och alert...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Det är riktigt, det måste vi alla göra. Det språkråd som vi fick tillsatt så blev tillsatt på ett initiativ från Ålands Framtid. Så jag tror inte att det är så där alldeles schysst att mellan raderna försöka få det att låta som om Ålands Framtid inte skulle arbeta konstruktivt för det svenska språket. Jag...

Anders Eriksson / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Jag fäste mig vid att ledamoten Katrin Sjögren sade att när det gäller klagorätten så kan vi från åländsk sida måla in oss i ett hörn. Jag har två frågor med anledning av det. Jag förstod anförandet på det sättet att resten under rubriken stycket autonomin och det svenska språket är okej men det här...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Det är fortfarande lite oklart för mig, vi kan stå inför fullbordat faktum. Men jag förstår inte riktigt vilken situation vi skulle kunna hamna i? Jag ser ju det här som en av de ursprungliga grunderna i självstyrelsen som försvann och som det är viktigt att man kan få på plats igen. Men jag är väldigt...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Jag funderar lite runt den här bordläggningen. Låt mig säga att alla har rätt att föreslå bordläggning och understöda den, den rätten vill jag absolut inte ta ifrån någon. Men tittar man på föredragningslistan så är det troligtvis ganska korta anföranden kvar. Vi är nästan i mål med det här ärendet. Sittande talman vet...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Godkännande av förslaget till statsrådets förordning om avtalet om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete RP 3/2019-2020

Tack för presentationen, utskottsordförande Juslin. Ni nämnde att man från finsk sida inte har gjort ett territoriellt undantag för Åland. För min del känns det lite märkligt att regler anpassade för Arktis också ska bli tillämpliga på Åland. Enligt mitt förmenande så har man från finsk sida inte riktig respekterat självstyrelselagen här när man inte...

Anders Eriksson / Replik / Första behandling / 2019-12-13

Godkännande av förslaget till statsrådets förordning om avtalet om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete RP 3/2019-2020

Med all respekt, vilken uppmärksamhet Finland får eller inte får, det är inte relevant för mig. Det som är relevant för mig är vad som är bäst för Åland. Jag tyckte jag ställde en relevant fråga. Jag förstår på utskottsordförande att man har diskuterat det här i utskottet. Men av någon anledning har man inte...

Anders Eriksson / Replik / Första behandling / 2019-12-13

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! Värderade kollegor. Många som lyssnade på remissdebatten sade att det var ett himmelens tackande till höger och vänster. Jag tror inte jag tackade då, så jag ska börja med att tacka kollegan Simon Holmström för ett väldigt intressant och inspirerande anförande. Det är för mig, på många sätt, ett nytt sätt att tänka,...

Anders Eriksson / Gruppanförande / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

När det gäller den ambulerande tandvården så är det ju precis som ledamoten Gunell sade, vare sig elanslutningar eller avloppslösningar var på plats. Det är ju Socialdemokraterna som har drivit på det här projektet. Grundtanken är bra. Men istället för att säga att det här inte riktigt fungerade så skyller man på att det är...

Anders Eriksson / Replik / Enda behandling / 2019-12-11