Andra behandling

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion.


 • Herr talman! Som jag redan aviserat så kommer vi från Ålands Framtids sida att föreslå förkastande av den här lagen. Det är en mänsklig rättighet i ett fritt samhälle att man själv får välja vilken avfallstransportör man vill ha.


 • Herr talman! Jag ber att få understöda ledamot Erikssons förslag.


 • Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av rikets avfallslag för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Lagtingsledamoten Anders Eriksson, understödd av lagtingsledamoten Toivonen, har föreslagit att lagförslaget ska förkastas
  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Anders Erikssons förslag om förkastande röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen utföll:
  28 ja-röster,
  2 nej-röster.

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Begärs ordet?


 • Talman! Den redan tidigare aviserade resolutionen gällande strategi för cirkulär ekonomi så vill jag be om att går till omröstning. Det är alltså ett nytt stycke som läggs till sist i betänkandet.


 • Herr talman! Jag understöder ledamot Holmströms förslag.


 • Lagtingsledamoten Holmström, understödd av lagtingsledamoten Påvals, har föreslagit att ett nytt moment kommer in i enlighet med den reservation som har inlämnats.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Holmströms ändringsförslag om förkastande röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen utföll:
  18 ja-röster,
  12 nej-röster.

  Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.