Sagt i salen

1 - 8 av totalt 8 tal

Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret LF 7/2019-2020

Man kan läsa under punkt nr.3, förslagets konsekvenser. Jag trodde att den här frågan skulle blivit remitterad också till lag- och kulturutskottet så jag hade haft möjlighet att bekanta mig lite mera med den, men jag såg här nu att den går till social- och miljöutskottet och det är väl säkert därför att de flesta...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret LF 7/2019-2020

Det skulle vara väldigt tacksamt om utskottet i samband med hörande, kanske får någon slags klargörande i det. Att vi, innan vi får betänkandet tillbaka till salen här, skulle kunna få någon allmän text eller beskrivning om det här. Om det finns någon slags övriga konsekvenser när det gäller just den här biten. Det skulle...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Talman! Jag vill börja med att gratulera lantrådet till regeringsprogrammet "Tillsammans". För egen del vill jag deklarera redan nu att jag kommer att rösta för det här programmet under förutsättning att omröstningen kommer att ske idag före klockan 16 eftersom jag kommer att avvika från salen på grund av kommunala och andra förtroendeuppdrag bara för...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Jag ber att få understöda ledamoten Valves förslag.

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2019-12-13

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Jag tänker begära om ett förtydligande från finans- och näringsutskottets ordförande gällande skrivningar under Investeringar, lån och övriga investeringar. Under rubriken Kostnader för väghållningen 97600, skriver utskottet så här: "Utskottet föreslår att fullmakten återtas med hänvisning till skrivningarna i betänkandets avsnitt om skärgårdstrafiken." Det förtydligande som jag skulle önska är: Betyder det här...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Jag läser vidare i finans- och näringsutskottets betänkande och går till den andra klämmen. Där kan man nämligen läsa att "investeringsfullmakten om 40 miljoner euro för kortruttsbyggnaden i skärgården återtas". Den klämmen står i viss diskrepans till det som ordförande just nämnde. Jag har full förståelse för att utskottet vill göra den här...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! Som ansvarig för infrastrukturavdelningens budgetmoment skulle jag vilja lyfta två stycken olika saker i mitt anförande som jag önskar att både lagtinget och finans- och näringsutskottet skulle titta på och kanske också skriva någon rad om i sitt betänkande. Den första frågan jag vill lyfta är de skrivningar som man har i budgeten,...

Mika Nordberg / Anförande / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Många saker går att delegera ner, men problemet många gånger blir det att när man delegerar ner själva beslutet borde också de som fattat beslutet fronta de här frågorna längre fram när det kommer åsikter, politiskt tryck och annat. Så som systemet idag är uppbyggt fungerar det inte så, utan då kommer det tillbaka till...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14