Sagt i salen

1 - 4 av totalt 4 tal

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Detta förslag till ny yrkeshögskolelag är tänkt att ersätta nuvarande landskapslag om Högskolan på Åland. Nuvarande landskapslag om Högskolan på Åland är över 20 år gammal, förstås har flera ändringar gjorts genom åren i lagen, men nu är det nog behövligt att förnya hela lagen för att anpassa den efter dagens förhållanden och...

Jörgen Gustafsson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-04-08

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, herr talman! Regeringsprogrammet "Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland" är ett bra dokument för en stabil väg framåt för landskapet Åland. Den stabila vägen upplever jag att en stor del av Ålands befolkning vill ha. Här kommer några tankar om regeringsprogrammet. En målsättning med medborgarnas rätt till kommunal service är att vid behov ska landskapet...

Jörgen Gustafsson / Anförande / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Fru talman! Jag tycker att det är mycket bra med faktabaserade anföranden. Det märks att ledamot Benny Pettersson har jobbat inom skärgårdstrafiken och vet hur det fungerar idag och ser vilken väg vi har att gå framåt de här fyra åren och längre fram. Därför tycker jag också att det är mycket bra att han...

Jörgen Gustafsson / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Fru talman! Jag tycker att orden som ledamot Pettersson sade var väldigt kloka, han verkar påläst på området. Jag vet också att i skärgården - tar vi Brändö som exempel - så är ju fiskodlingen väldigt viktig. De behöver få förutsättningar för att kunna bedriva sin näring. Jag tycker att det var ett mycket bra...

Jörgen Gustafsson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14