Plenum den 10 november 2021 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeFörsta vicetalman Katrin Sjögren
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:49 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
14:53 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
14:56 SekreterarbyteUtskottssekreterare Sten Eriksson
15:24 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
15:58 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
16:35 Plenum/frågestund avslutades