Plenum den 25 maj 2020 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

12:59Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:00 Försenad ankomstLedamot John Holmberg
13:01 Försenad ankomstFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
13:01 Försenad ankomstLedamot Katrin Sjögren
13:22 Försenad ankomstFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
14:09 TalmansbyteAndra vicetalman Bert Häggblom
14:19 TalmansbyteTalman Roger Nordlund
14:21 Försenad ankomstLedamot Simon Holmström
14:28 TalmansbyteFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
14:35 SekreterarbyteUtskottssekreterare Emma Dahlén
15:20 TalmansbyteAndra vicetalman Bert Häggblom
15:21 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
15:54 Plenum/frågestund avslutades