Plenum den 3 maj 2021 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:02Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
13:46 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
14:31 SekreterarbyteUtskottssekreterare Sten Eriksson
14:37 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
15:17 Plenum/frågestund avslutades