Plenum den 31 maj 2023 kl. 09:30

Protokoll

Händelser under plenum

09:30Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
10:41 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
10:43 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
10:49 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
11:39 TalmansbyteTalman Bert Häggblom
12:08 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
12:11 PausAjournerades kl. 12:11:08 t.o.m 12:46:33 (35 min)
12:47 Försenad ankomstLedamot Camilla Gunell
12:48 SekreterarbyteUtskottssekreterare Sten Eriksson
12:59 Plenum/frågestund avslutades