Plenum den 31 oktober 2023 kl. 11:00

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Plenum börjar. Närvaroregistrering.

  Lagtingsledamöterna Camilla Gunell, Simon Holmström och Mikael Lindholm anmäler om frånvaro från plenum på grund av deltagande i Nordiska rådets session.

  27 ledamöter är närvarande.


  Meddelas att följande till lagtinget överlämnade ärenden inte har slutbehandlats under mandatperioden och därför förfaller.

  Från arbetsåret 2019-2020: Åtgärdsmotionerna nr 1, 3-4, 6-8, 10-11 samt 13/2019-2020.

  Från arbetsåret 2020-2021: Åtgärdsmotionerna 1-2 och 5-7/2020-2021.

  Från arbetsåret 2021-2022: Åtgärdsmotionerna 1-3 och 5-15/2021-2022.

  Från arbetsåret 2022-2023: Åtgärdsmotionerna 1-6/2022-2023.

  Meddelas vidare att lagtinget idag samlas i plenisalen klockan 14.00 för högtidlig avslutning av mandatperioden 2019-2023 efter det att gudstjänst hållits i St. Görans kyrka klockan 13.00. En gruppfotografering hålls nu omedelbart efter plenum.

  Antecknas.


 • Föredras

 • Talmannens avslutning

  Nästa plenum hålls den 3 november 2023 kl. 12.00 då val av talmän för det nya lagtinget förrättas. Nu ger jag klubban över till vicetalman Roger Nordlund som får avsluta med klubbslaget.


  Andra vicetalman Roger Nordlund: Tack, herr talman! Jag frågade talmannen om jag skulle få avsluta det här plenumet eftersom det är mitt sista arbetsplenum.

  Det är några år sedan, närmare bestämt år 1978, som jag satt på läktaren och blev invald som ersättare i det som då kallades för Ålands landskapsstyrelse. Det har gått 45 år.

  Jag vill ta det här tillfället i akt att tacka alla de politiska kollegor och landskapsregeringen som jag haft förmånen att vara med i och inte vara med i, och också alla de lagting som har passerat. Det har varit fantastiskt berikande för mitt liv att få träffa alla dessa fantastiska människor som alla, på ett eller annat sätt, vill Åland väl och som jobbar för självstyrelsen som vi har att förvalta och utveckla.

  Jag vill också passa på tillfället att rikta ett stort tack till alla de fina och ansvarstagande tjänstemän som vi har i Ålands lagting och i Ålands landskapsförvaltning. Det är en speciell utmaning att klara självstyrelsens till alla uppgifter med de små resurser som vi har till förfogande. Men de flesta har lärt sig att trolla på något sätt och lyckas göra ett fantastiskt arbete som har gjort att vi har det fina samhälle som vi har där ute, utanför dessa väggar.

  Jag vill samtidigt också passa på att önska alla som fortsätter lycka till med arbetet att ta hand om Åland, ålänningarna, självstyrelsen och demilitariseringen. Lycka till!


Händelser under plenum

11:03Plenum börjadeBert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
11:06 TalmansbyteRoger Nordlund
11:08 Plenum/frågestund avslutades