Sagt i salen

1 - 50 av totalt 136 tal

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

På den här långa listan av tillkortakommanden fanns gymnasium och ett avgiftsfritt gymnasium. Nu kan jag berätta, jag har suttit med i en arbetsgrupp som ordförande, och det som vi kom fram till var att det ska bli en revidering av gymnasielagen. Den gymnasielagen finns på lagberedningen sedan februari, tror jag. De håller på att...

Gyrid Högman / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Det är ingen snuttifiering. Däremot så kom vi fram till att om man gör som vi gör så kommer man undan på ett mycket enklare sätt än att Åland gymnasium till exempel ska köpa alla datorer. Det skulle leda till att man måste utöka personalen och det är väl någonting som ledamot Holmberg inte brukar...

Gyrid Högman / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Det var just det här vi diskuterade i självstyrelsepolitiska nämnden. Även om det här är ett nationellt åtagande så är vi - i och med att vi har egen behörighet - också skyldiga att se till att vi har det under kontroll. Sedan är det också viktigt att det är klart att man även kan...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Jag tror vi alla vill skilja på åsikt och fakta. Men det är lättare ibland att tala om det än att göra det i verkligheten.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Jag kan väl bara tacka!

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Det har av någon anledning fallit på min lott att presentera självstyrelsepolitiska nämndens betänkande över landskapsregeringens externpolitiska redogörelse för 2021 och prioriteringar för 2022. Det känns som om vi just nu befinner oss i en centrifug. Knappt har turbulensen med Covid-pandemin lagt sig - om den nu ens riktigt har lagt sig - innan...

Gyrid Högman / Anförande / Enda behandling / 2022-05-11

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Ledamot Högman håller med ledamot Zetterman att det är viktigt att hålla samtalet i gång. För den stund som vi inte längre talar med varandra - när vi liksom har vänt ryggen åt - det må vara så att man egentligen inte är speciellt förtjust i motparten, man kanske inte tycker samma sak, men man...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Bästa kolleger, är vi människor anno 2022 att betrakta som fåvitska jungfrur? Är vi beredda för det som komma skall? De flesta, ärade kolleger, känner till Bibelns metaforiska berättelse men betydelsen av ordet fåvitsk är kanske inte lika bekant eftersom det inte används så särskilt ofta längre, men det betyder tanklös eller oförståndig. Under...

Gyrid Högman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Så här i debattens elfte timme så tänker jag ta tillfället i akt att citera en av de många, många duktiga och kunniga och kloka elever som jag haft förmånen att få vara några år tillsammans med, nämligen Fredrik Sonck som skrev en en betraktelse i förra veckan i Hufvudstadsbladet. Han började så här: "En....

Gyrid Högman / Anförande / Enda behandling / 2022-03-09

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Lagtings Högman säger tack!

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-09

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Nej, men Axel Oxenstierna var en stor man. All den förvaltning som vi idag har bygger på Axel Oxenstiernas struktur.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-09

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Talman! Inför uppgiften att hålla ett anförande gällande ”Ny serviceprocess för arbetssökande” så kände jag mig en liten aning som Axel Oxenstierna – rikskanslern i Svea rike, som då innefattade Finland. Inför sin roll som förhandlare vid Westafahliska freden lär han ha sagt till sin son ”vet du min son med hur litet förstånd världen...

Gyrid Högman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-02-09

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Jag håller med om att presidenten alltid brukar framhålla Ålands särställning och demilitariseringen. Jag tycker också att Haavisto rakryggat står upp för Åland.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-26

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Det är ganska ganska förmätet att säga hur vi ska höras mera. Men jag tycker ändå att vi hörs, men säkert kan vi höras mera. Jag är inte människa att säga exakt hur man ska göra just nu och vid denna tidpunkt.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-26

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Jag tror att vi alla ska ta den rollen. När vi kan och när vi har det tillfälle så ska vi göra våra röster hörda. Jag tror att vi ska vara glada, stolta och visa att vi har någonting som är väldigt betydelsefullt. Vi ska liksom inte sticka under stol med det utan brösta upp...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-26

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Herr talman! Bästa lagting. De tär lite pyssel här innan man kommer igång. Jag tänker rikta in mig på meddelandet. Astrid Lindgren började på äldre dagar alla sina samtal med sin syster med orden: döden, döden, döden. På detta sätt avklarades samtalsämnet. I dessa tider kan jag enligt samma modell börja detta anförande med covid,...

Gyrid Högman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-01-26

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Det är inte alltid så lätt att plöja nya fåror, det tror jag att alla ska veta. Men det här var verkligt framsynt och vi ska lyfta på hatten för det. Jag tycker, och jag tror att jag talar för många här, att fredsinstitutet är oerhört bra för Åland.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-26

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Jag tror att det var det här som jag sade.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-26

Firandet av högtider i barnomsorg och skola MOT 1/2021-2022

Likvärdig undervisning och likvärdiga möjligheter är väl kärnorden.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-24

Firandet av högtider i barnomsorg och skola MOT 1/2021-2022

Ibland tror jag inte att man ska vara så hemskt rädd för att göra fel, därför att det är ju ett sätt att lära sig. Om vi alltid ska gå och göra allting rätt så blir vi ganska enkelspåriga och det blir ganska dåligt med fantasi. Men eftersom det här också finns på rikshåll så...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-24

Firandet av högtider i barnomsorg och skola MOT 1/2021-2022

Ledamot Påvals talade om "the way to hell" men vi kanske ska tänka på att vi går till "heaven".

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-24

Firandet av högtider i barnomsorg och skola MOT 1/2021-2022

Herr talman! Bästa lagting. Lagen om barnomsorg och grundskola trädde i kraft för ungefär ett år sedan den 1 januari 2021 och den stadgar bl.a. om konfessionslös undervisning i religion. Mika Nordbergs med fleras motionen har sitt ursprung i den massmediedebatt som fördes inför julfirandet 2021 och i debatten framkom också att församlingen inte längre...

Gyrid Högman / Anförande / Remissdebatt / 2022-01-24

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Herr talman! Jag vill påpeka att det finns faktiskt pengar i budgeten för läromedel och studiematerial för gymnasialstadiet. Nu är det ju så att Ålands självstyrelse har behörighet på utbildningsområdet. Det har ju lett till att den åländska utbildningen har en liten annan utformning än den finländska. Anser lagtingsledamot Fellman att Åland borde ha kopierat...

Gyrid Högman / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag vill informera. Jag sitter som ordförande i en kommitté och vi håller på att ge underlag. Det finns redan tidigare utarbetat underlag för nya skrivningar i gymnasielagen som kommer att ge lagstöd för den här ekonomiska biten. Men det är också ganska komplicerat eftersom allting hänger ihop och studiestödet är annorlunda. Det kommer också...

Gyrid Högman / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag tycker att jag sade det. Det behövs lagstiftning. Vi måste ha det i lagstiftning, det finns ingen annan väg att gå, för man kan inte ha det på något annat sätt. Annars vet ju inte kontrahenterna. Jag ska försöka återuppta mina dikter om det så önskas.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Det är ju så att utvecklingen går så otroligt snabbt framåt så vi vet ju egentligen inte riktigt hur det kommer att se ut om fem år. När jag tittar tillbaka så ser jag hur mycket som har ändrat och yrken som man tror att ska vara stabila har försvunnit. Men det kommer ständigt nya....

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Det var väl också det som jag talade en liten aning om, att samordningen saknas. Det är ju det att under årens lopp så har man utvecklat den här utbildningen och alla har försökt dra sitt strå till stacken. Och nu är det ju så med allting att ingenting blir färdigt. Det är så som...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jo, vi måste säkert hitta en lösning. Men jag tror inte att jag har den lika lite som jag tror att ledamot Holmberg har den. Men vi måste dra åt samma håll och försöka göra det bästa möjliga av situationen. Det finns ju ändå någonstans fortfarande i vårt samhälle sådana yrken som inte kräver universitetsutbildning...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Ja, det går för långsamt. Det är väl en slogan som man alltid kan tycka att det går för långsamt. Men ibland så måste man ju också titta på hur saker och ting slår. Man kan inte bara dra. Eftersom våra system och de finländska systemen är väldigt, väldigt olika. Så om man tar och...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Det är klart att när man nu säger alla och allting och bäst och sämst, så tar man ju till så det räcker och blir över. Och att vi har varit för långsamma och så vidare. Men det tar tid eftersom det finns olika system och vi måste helt enkelt få göra det så...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Idag ska man ju inte tala om elevhandledning och studievägledning utan karriärvägledning men sist och slutligen är det väl samma sak. Men här måste jag faktiskt tillstå att vi har faktiskt varit föregångare på Åland att ha elevhandledning och den här kontakten mellan högstadieskolan och gymnasieskolan. Det finns en lång, lång tradition och Åland har...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag tycker att regeringen är med för både minister Holmberg-Jansson och Hambrudd har aviserat att man vill utreda det här. Det har funnits vissa problem eller det finns vissa problem vad gäller tystnadsplikten. På något sätt måste man överbrygga det. Eftersom det efterlystes lite dikter så tänkte jag ta slutorden från Tomas Tranströmers Romanska bågar...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Herr talman! Bästa kollegor. Jag tänkte också vara lie glad nu när diskussionerna har blivit lite positivare. Men först måste jag säga något om jämställdhet. Vi har kommit ganska långt rent juridiskt när det gäller jämställdhet. Men vi måste komma ihåg att vi fortfarande lever i ett samhälle som präglas av en patriarkalisk struktur. Det...

Gyrid Högman / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-17

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, fru talman! Som mina företrädare i talarstolen har sagt så är det ett halvår sedan vi behandlade det här meddelandet i självstyrelsepolitiska nämnden. Sedan dess så har många saker och många händelser passerat revy. Därför kanske det kan kännas lite apart att kommentera meddelandet eftersom det snart ska komma ett nytt meddelande från ett...

Gyrid Högman / Anförande / Enda behandling / 2021-10-04

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag tror inte att jag här kan utreda exakt hur man ska göra det här, för det är liksom inte min uppgift. Men att det ska göras, det anser jag.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Man kan jämföra det ena och det andra. Vi har det ganska väl förspänt här på Åland, det tror jag nog att vi måste erkänna. Hur man omfördelar det här är ju sedan en annan sak och som jag sade, jag kan inte säga det härifrån. Det är också på det sättet att i och...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag har nog haft kontakt med olyckliga rektorer, så jag vet hur det ser ut.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

I skolans värld så i dagsläge och om man blickar tillbaka så kommer alla reformer ganska hastigt på och man brukar kunna lösa dem. Jag alldeles övertygad om att man ska kunna lösa den här nu också.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Men då kanske lagtingsledamot Zetterman kan vara glad idag i alla fall för mitt anförande.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Den utökade läroplikten och det som har drabbat skolorna med pandemin, det ju liksom lite två olika skilda sakar. Pandemin har ju drabbat eleverna både i grundskolan och i andra stadiet. Men däremot har ju ungdomarna i andra stadiet varit mera borta ifrån undervisningen. Det här måste man ju titta på. Man måste funderar hur...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det här. Den här gruppen som inte går till gymnasieskolan och som hoppar av gymnasieskolan, så det är någonting som är ganska svårt att genomföra. Du kan inte göra för alla liksom på ett sätt, utan här måste man ha det individuellt prövat.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag tror inte heller att den finns finländska modellen med förlängd läroplikt alltid bara innehåller att de ska gå i skola. Så enkelt tror jag inte att det är. Men här tror jag nog att man får lägga ganska stora klut på att utforma det. För räddar man en för yrkesliv så har man räddat...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Det är ju så att de ungdomar som går till utbildning, som går till yrkesutbildning och som går till lyceet så de allra flesta klarar det här jättebra. De får en bra utbildning, de kommer ut i samhället och de blir produktiva. Min uppfattning att vi ska vara glada för att vi har så duktiga...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Det finns siffror på avhopp hos ÅSUB. Om jag försöker komma ihåg rätt så borde det vara ungefär 100 som hoppade av enligt de senaste siffrorna. Eftersom antalet studerande i Ålands yrkesgymnasium och Ålands lyceum ungefär är 1 000 så borde det ligga någonstans på 10 procent. Men det är ju också det som är...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Fru talman! Ledamöter, eventuella åhörare! Idag är det den 2 juni och det känns som om sommaren är här! Det har ju faktiskt blivit lite varmare. Då kan man tänka på Caj Lundgrens dikt: "Var glad min själ åt vad du har, nu har du hundra sommardar". Det är det som vi har framför oss....

Gyrid Högman / Anförande / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Det var en ganska lång presentation, så jag vet inte riktigt vad jag ska omfatta. Vi har alla rätt på sätt och annat.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Till den senare delen håller jag helt med lagtingsledamot Gunell. Den delen som inte går i skolan utan hamnar utanför, den delen måste man ta ett samlat grepp om, därför att de kommer att kosta väldigt mycket i förlängningen.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Ja, det är klart att man kan sig se saker och ting på det sättet som lagtingsledamot Fellman. Nu är det inte riktigt samma förhållanden i Finland som på Åland. Vi har också kunnat anpassa tidigare, vi har kunnat göra saker och ting tidigare och vi har kunnat göra saker och ting på ett annorlunda...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

När det gäller resurser så är det ju nästan så att de aldrig blir tillräckliga. Det är klart att den här på pandemin och distansundervisningen har slagit hårdare på yrkesgymnasiet än på lyceet på grund av att utbildningen där är ju mera praktiskt inriktad. Det ju liksom lite svårare att göra saker och ting på...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10