Sagt i salen

1 - 7 av totalt 7 tal

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Herr talman! Bästa kollegor! Det börjar bli ganska sent, det är sen timme och många ord har sagt här så jag ska försöka hålla mig lite kort. Jag tänker börja med äldrevården. I regeringsprogrammet är målet att skapa ett resurscentrum kring demenssjukdomar. Att allt fler drabbas av minnessjukdomar hänger som ett Damoklessvärd över oss. Under de...

Gyrid Högman / Anförande / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Som äldre blir man blir man ju också utsatt för många sjukdomar och ofta på samma gång. Så det är klart att man när man börjar utveckla detta centrum så måste man ju se på det ur ett helhetsperspektiv.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Jag delar ledamot Söderlunds uppfattning att det här faktiskt är en stor och viktig fråga. Eftersom att jag nu är här ganska långt efter att jag själv har gått i pension så börjar jag ju bli i riskgrupp så att säga. Jag talar väl i egen sak och eftersom jag har varit styrelseordförande så vet...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Det här är sådana frågor som jag har arbetat med under hela mitt mitt arbetsliv osv. så de ligger mig varmt om hjärtat. Men det är ju också viktigt att ungdomar som utbildar sig vet vad som gäller och att det inte blir en återvändsgränd.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Ja, det finns alltid olika vägar. Vi ser på saker och ting på olika sätt, men vårt mål är nog det samma.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Jag kan inte svara för någon annan. Jag tror att man måste sätta sig ner och titta på det här väldigt grundligt och väldigt, väldigt djupt. Vi ska inte ha sämre utbildningskrav här på Åland än vad man har i omgivande regioner. Den utbildning som man har och som man har en kvalifikation för, den...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Jag tror inte att jag behöver säga någonting mera och förlänga tiden.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16