Ny myndighet för miljö- och hälsoskyddet

Lagförslag FR 22/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: miljö, skydd, veterinärvård, vård, tillstånd, miljötillstånd, vattenlag, renhållning, avfall, hälsovård, sjukvård, produktsäkerhet, livsmedel, kemikalier, tobak,djurskydd, alkohol, socialvård, Berörda lagar: ll om ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ll om ändring av ll om miljöskydd och miljötillstånd ll om ändring av vattenlagen för landskapet åland ll om ändring av ll om renhållning ll om ändring av ll om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester ll om ändring av ll om hälso- och sjukvården ll om ändring av ll om hälsovården ll om ändring av 3 och 5 §§ ll om tillämpning i landskapet åland av livsmedelslagen ll om ändring av 3 och 6 §§ ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om produktsäkerhet ll om ändring av 3a och 3b §§ ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om kemikalier ll om ändring av tobakslagen för landskapet åland ll om ändring av djurskyddslagen för landskapet åland ll om ändring av 3 och 4 §§ ll om tillämpning i landskapet åland av alkohollagen ll om ändring av 2 § ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om socialvård


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård