Dokument

1 - 100 av totalt 473 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2022-2023 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2021-2022 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2021-2022 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2021-2022 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2021-2022 2020-2021
Lagtingets beslut 110/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 109/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 108/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 107/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 106/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 104/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 105/2021 2020-2021
Ltl Camilla Gunells och Nina fellmans förslag till Kläm 2020-2021
Lagtingets beslut 103/2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2021-2022 2020-2021
Landskapsregeringens svar RP 9/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2021-2022 2020-2021
Ltl Nina Fellmans gällande landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 20/2020-2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2020-2021 2020-2021
2021-2022 -> RP0120212022 .htm 2020-2021
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 3/2020-2021 2020-2021
Landskapsregeringens svar S 3/2020-2021 2020-2021
Lagtingets beslut 102/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 101/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 100/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 99/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 98/2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2020-2021 2020-2021
Spörsmål 3/2020-2021 2020-2021
Parallelltexter FR 5/1999-2000 2020-2021
Parallelltexter FR 2/1999-2000 2020-2021
Lagtingets beslut 92/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 96/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 95/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 94/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 93/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 97/2021 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande skärgårdstrafiken Ltl John Holmbergs reservation gällande skärgårdstrafiken 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande skattegränsen Ltl John Holmbergs reservation gällande skattegränsen 2020-2021
Ltl John Holmbergs reservation gällande budgetdisciplin Ltl John Holmbergs reservation gällande budgetdisciplin 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande inköp av begagnad färja Ltl Nina Fellmans reservation gällande inköp av begagnad färja 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2020-2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 14/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 13/2020-2021 2020-2021
Regeringens proposition gällande avtalet om partnerskap och samarbete med EU och Singapore 2020-2021
Republikens presidents framställning 9/2020-2021 2020-2021
Skriftlig fråga 8/2020-2021 2020-2021
Budgetmotion 114/2020-2021 Klimat- och miljöanpassad skärgårdstrafik 2020-2021
Budgetmotion 113/2020-2021 Skärgårdsmeddelande för framtiden 2020-2021
Budgetmotion 112/2020-2021 Större insatser krävs för att osynliggöra skattegränsen 2020-2021
Budgetmotion 111/2020-2021 Utvärdera Ålarm 2020-2021
Budgetmotion 110/2020-2021 Mer fakta kring upphandlingen av begagnad färja 2020-2021
Budgetmotion 109/2020-2021 Polisens utbildningsanslag 2020-2021
Budgetmotion 108/2020-2021 Budgetdisciplin 2020-2021
Budgetmotion 107/2020-2021 Budgetdisciplin 2020-2021
Budgetmotion 106/2020-2021 Varroakvalstret 2020-2021
Talmanskonferensens framställning 4/2020-2021 2020-2021
Talmanskonferensens framställning 3/2020-2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 13/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 30/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 12/2020-2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 11/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 32/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 31/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 30/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2020-2021 2020-2021
Budgetförslag 5/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 29/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 29/2020-2021 2020-2021
Skriftlig fråga 7/2020-2021 2020-2021
Skriftlig fråga 6/2020-2021 2020-2021
Landskapsregeringens svar RP 8/2020-2021 2020-2021
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen 2020-2021
Republikens presidents framställning RP 8/2020-2021 2020-2021
Lagtingets beslut 91/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 90/2021 2020-2021
Meddelande 5/2020-2021 2020-2021
Medborgarinitiativ 1/2020-2021 2020-2021
Lagtingets beslut 89/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 88/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 87/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 86/2021 2020-2021
Lagtingets beslut 85/2021 2020-2021
Misstroendeyrkande 2/2020-2021 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021 Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021 2020-2021
Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021 Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 28/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 27/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2020-2021 2020-2021
Talmanskonferensens framställning 2/2020-2021 2020-2021
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” Ltl Stephan Toivonens reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation över Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 14/2020-2021 över förslaget till landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner Ltl Nina Fellmans reservation över Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 14/2020-2021 över förslaget till landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2020-2021 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet om ”Ålands hälso- och sjukvård” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet om ”Ålands hälso- och sjukvård” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur” Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur” 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet 2020-2021