Dokument

1 - 100 av totalt 147 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagförslag 13/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 13/2020-2021 2020-2021
Bilaga till externpolitiska meddelandet 2020-2021
Landskapsregeringens externpolitik 2020-2021
Redogörelse 1/2020-2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2020-2021 2020-2021
Ltl Jessy Eckermans reservation 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets utlåtande 2020-2021
Finans- och näringsutskottets utlåtande 2020-2021
Lag- och kulturutskottets utlåtande 2020-2021
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2020-2021 2020-2021
Skriftlig fråga 2/2020-2021 2020-2021
Skriftlig fråga 1/2020-2021 2020-2021
Lagtingets beslut 105/2020 2020-2021
Lagtingets beslut 104/2020 2020-2021
Lagtingets beslut 103/2020 2020-2021
Lagtingets beslut 102/2020 2020-2021
Lagtingets beslut 100/2020 2020-2021
Lagtingets beslut 99/2020 2020-2021
Lagtingets beslut 98/2020 2020-2021
Lagtingets beslut 97/2020 2020-2021
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 12/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 12/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2020-2021 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 ÅMHM 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 vattenskydd 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 elhybrid 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 tandvård 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 Public service 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 social- och äldreomsorg 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 fiskodling 2020-2021
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 tunnel 2020-2021
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 coronatillägg 2020-2021
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 Hållbar energiomställning 2020-2021
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande alternativ lydelse i moment 615 Främjande av livsmedelsproduktion (R) 2020-2021
Meddelande 1/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2020-2021 2020-2021
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 11/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2020-2021 2020-2021
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2020-2021 2020-2021
Åtgärdsmotion 2/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 10/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 9/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 9/2020-2021 2020-2021
Åtgärdsmotion 1/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 8/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 8/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 7/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 7/2020-2021 2020-2021
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2020-2021 2020-2021
Talmanskonferensens framställning 1/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 6/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 6/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 5/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 5/2020-2021 2020-2021
Lagförslag 4/2020-2021 (parallelltext) 2020-2021
Lagförslag 4/2020-2021 2020-2021
Budgetmotion 42/2020-2021 Formalisera förvaltningssamarbetet inom viltvårdsfrågor 2020-2021
Budgetmotion 79/2020-2021 Gymnasienivån och vuxenutbildningen 2020-2021
Budgetmotion 78/2020-2021 Infrastruktur 2020-2021
Budgetmotion 77/2020-2021 Infrastruktur 2020-2021
Budgetmotion 76/2020-2021 Högskolan på Åland 2020-2021
Budgetmotion 75/2020-2021 Upphandling av linfärjetrafik 2020-2021
Budgetmotion 74/2020-2021 Ett åländskt kunskaps- och kompetenscentrum för demensvård 2020-2021
Budgetmotion 73/2020-2021 Landskapsregeringen initierar ett uppströmsarbete för att få rent vatten utan läkemedelsrester 2020-2021
Budgetmotion 72/2020-2021 En mastersutbildning för sjukskötare i avancerad klinisk omvårdnad vid Högskolan på Åland 2020-2021
Budgetmotion 71/2020-2021 Jämlikt finansierad fertilitetsvård 2020-2021
Budgetmotion 70/2020-2021 Utöka screeningprogrammet för att upptäcka cancer i tid 2020-2021
Budgetmotion 69/2020-2021 Anpassa personalresurser till vårdtyngd 2020-2021
Budgetmotion 68/2020-2021 Nyheter och annan aktuell information på lätt svenska 2020-2021
Budgetmotion 67/2020-2021 Formalisera rutiner för anmälan om brister i yrkesutövningen till Valvira 2020-2021
Budgetmotion 66/2020-2021 Löneutvecklingsprogram 2020-2021
Budgetmotion 65/2020-2021 Utbildningsinsatser inom våldsområdet för tandvårdspersonal 2020-2021
Budgetmotion 64/2020-2021 Trygghetsboende görs till en socialserviceform 2020-2021
Budgetmotion 63/2020-2021 Utreda äldreomsorgens optimala huvudman samt fastställa vårdnivåer 2020-2021
Budgetmotion 62/2020-2021 Subventionera preventivmedel och utveckla preventivmedelsmottagningen 2020-2021
Budgetmotion 61/2020-2021 Business Åland 2020-2021
Budgetmotion 60/2020-2021 Det ska löna sig att arbeta och studera 2020-2021
Budgetmotion 59/2020-2021 Låt fiskodlingen vara en åländsk tillväxtmotor 2020-2021
Budgetmotion 58/2020-2021 Återtagande av budgetförslag 2021 2020-2021
Budgetmotion 57/2020-2021 Låt Ålands Folkhögskola bli en del av Ålands gymnasium 2020-2021
Budgetmotion 56/2020-2021 Bolagisera fastighetsverket 2020-2021
Budgetmotion 55/2020-2021 Banklån är inte lösningen för Åland 2020-2021
Budgetmotion 54/2020-2021 Balanseringspaket med syfte att rädda den åländska ekonomin och välfärden 2020-2021
Budgetmotion 53/2020-2021 Arbetslinjen främjar integrationen 2020-2021
Budgetmotion 52/2020-2021 Möjlighet att jaga under hela året 2020-2021
Budgetmotion 51/2020-2021 Satsa där insatsen gör störst nytta 2020-2021
Budgetmotion 50/2020-2021 Hållbara långsiktiga lösningar framom stöd 2020-2021
Budgetmotion 49/2020-2021 Fler besökare än Gotland och 40 000 invånare 2030 2020-2021
Budgetmotion 48/2020-2021 Ta tillvara sportfiskets tillväxtpotential 2020-2021
Budgetmotion 47/2020-2021 Driftsprivatiseringar skapar företagande över hela Åland 2020-2021
Budgetmotion 46/2020-2021 En aktiv fritid för alla gymnasieungdomar 2020-2021
Budgetmotion 45/2020-2021 Elbusslinje Mariehamn-Jomala-Godby 2020-2021
Budgetmotion 44/2020-2021 Axganmat i offentlig bespisning 2020-2021
Budgetmotion 43/2020-2021 Skärp lagstiftningen kring viltolyckor 2020-2021
Budgetmotion 41/2020-2021 Utred möjligheter för elektronisk ID-kontroll vid köp av tobak och alkohol i dagligvaruhandel 2020-2021