Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack ministern för ditt inlägg, det var värdefulla reflektioner. Ibland diskuterar man som kvinnor lite olika, man har liksom olika perspektiv. Som sagt, det är jätteviktigt att de perspektiven kommer med och finns med i framtiden. Många gånger så skiljer vi oss åt lite kvinnor och män. Man är så väldigt ambitiös många gånger och...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack, talman! Det är ju samma inom vårt parti. Vi har också haft ganska jämställda listor, men det är ändå en minoritet av kvinnor som har kommit in. Det här visar på att det finns ett stort arbete att göra i de här frågorna helt enkelt och att det aldrig får ta slut.

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack ledamot Valve. Jag får mycket frågor om hur det är att sitta i ett parlament. Det är jätteviktigt att alla ledamöter berättar om arbetet och hur det fungerar för att inspirera nya att ställa upp. Sedan tror jag också att utmaningarna kanske är större idag med tanke på alla informationskanaler som finns och vad...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Jag får också tacka för de offentliga lyckönskningarna! Det är en spännande tid som vi har framför oss.

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Jag får återigen tacka min gruppledare ledamot Pettersson för de fina orden. Jag är glad att jag har kunnat tillföra perspektiv och just att vara en ung kvinna att komma in en kanske mer mansdominerad grupp. Jag tycker att vi har haft väldigt intressanta diskussioner. Jag gillar dimensionerna av ung och gammal som finns inom...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Herr talman! I 11 år har landskapsregeringen nu samlat statistik för jämställdhet och årligen i samband med budgeten har den presenterats. Denna gång för första gången separat från budgetmeddelandet. Det är bra att landskapsregeringen valt att göra meddelande kring jämställdhetsarbete separat från budgeten. Det bäddar upp för en större offentlig debatt i en mycket viktig...

Liz Mattsson / Anförande / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack så mycket ledamot Holmström och tack för lyckönskningar i offentligheten! Det är ett stort jobb som sagt och jag jobbar personligen mycket med att tänka på, peppa och jag hoppas kunna vara en förebild tillsammans med andra kvinnor här i parlamentet att våga ställa upp och våga vara med i val. Jag vill verkligen...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack, talman! Tack för det inlägget. Ja vi har alla vårt ansvar att jobba vidare konstruktivt. Jag tror att det finns alla förutsättningar för ännu mer god utveckling om vi hittar den goda tonen och om vi kan diskutera kvinnor och män emellan. Jag ser fram emot att fortsätta ert arbete, men också att få...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jämfört med ledamot Holmström är jag inte helt för ett strikt skydd. Jag tror inte det är lösningen på den biologiska mångfalden. Jag är också oerhört oroad över den globala sänkningen av den biologiska mångfalden, men på Ålands så ser vi också hela vår skärgård som faktiskt blir mer och mer igenvuxen. Vi...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Där tror jag ju det är otroligt viktigt att motivera de som håller djur eller de som jobbar med andra saker, att mänskligheten behöver vara med här. Att bara skydda de här olika ytorna tror jag inte blir det bästa resultatet. Därför ifrågasätter jag många gånger just det här strikta skyddet. Jag tror...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2022-12-15

Ny landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar LF 9/2022-2023

Talman! Ett aktivt, hållbart och långsiktigt producerande jordbruk gynnar hela Åland. Fokus skall ligga på lantbrukets möjligheter att skapa värdeförädling och ge konkurrenskraftiga förutsättningar för hållbara och lönsamma jordbruksföretag oavsett storlek. Dessa ord står skrivet i regeringsprogrammet och det sammanfattar ganska bra intentionerna för den nya CAP-strategin som skall inledas 2023. Stöd till jordbruket...

Liz Mattsson / Anförande / Remissdebatt / 2022-12-12

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Hållbarhetsagendan för Åland är en ambitiöst dokument med flertalet goda målformuleringar. Människor från olika sektorer har varit involverade i processen och framtagningen av agendans sju hållbarhetsmål. Det är ett arbete som man från den åländska förvaltningen lyfter med stolthet på nationell och internationell nivå och som flera gånger uppmärksammats i större sammanhang. Målen som...

Liz Mattsson / Anförande / Remissdebatt / 2022-12-07

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Till att börja med så har vi ju inom LBU-programmet till exempel skyddsremsor kring vattendragen och så vidare. Men jag håller med om att vattendragen mår väldigt dåligt. Vi måste göra någonting åt det. Då är jag nog lite inne på det resonemang som fördes här tidigare, att i så fall måste man...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-12-07

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Det var många sunda tankar. Det är kort tid att debattera den här saken, men jag håller helt med. Man ska skilja på klimatåtgärder och miljöåtgärder. Jag tror alla gånger att det finns massor att göra tillsammans med markägarna för att nå hållbarhetsmålen. Samtidigt kommer också omställningen med klimat och fossila bränslen med...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-12-07

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Absolut, och det är ju precis det som vi håller på med just nu. Den nya vattenlagen är ute på remissrunda. Det är ju jätteviktigt att ta in åsikter från branscherna och hur man tillsammans kan lösa det här. Det var lite det som jag ville säga med mitt anförande, att till exempel...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-12-07

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Det är en stor fråga. Jag tycker att vi är på rätt väg genom att till exempel jobba med de åtgärder som vi har valt inom LBU-programmet, inom Leader och också att lyssna på de privata markägarna och involvera dem i både remisser och den biten. Sen kan det krävas i lagstiftningen -...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-12-07

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamoten för ditt svar. Jag tyckte bara det var intressant att resonera kring de här frågorna, de är så stora och viktiga. Jag är liksom ledamoten också överens om att vi behöver ha en lokal matproduktion på Åland, vi ska inte flytta bort den härifrån. Men såklart ska vi ta vårt långsiktiga...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman för ett innehållsrikt anförande. Jag fastnade också på vattenåtgärder och jag tycker också så klart att Åland faller sönder om vi inte har rent vatten. Hela världen faller sönder utan rent vatten. I dag har vi måttlig status på alla våra vattenförekomster runt om Åland. Vi skulle behöva få upp...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion LF 27/2021-2022

Det man har sett nu så är ju att konsumenterna i butiken väljer de mer billigare produkterna. Jag är fortfarande väldigt angelägen om att vi ska ha en lönsamhet i jordbruket överhuvudtaget och där har man nu valt att prioritera ett produktivt jordbruk, tillika ett ekologiskt jordbruk. Det är ingen som har sagt att vi...

Liz Mattsson / Replik / Första behandling / 2022-11-21

Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion LF 27/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Holmström passade på att debattera ekologiskt jordbruk i den här frågan och det hör väl ihop delvis med lagförslaget som annars är ett ganska tekniskt lagförslag. Vad gäller CAP och CAP-strategireformen så finns det ju faktiskt inom Pelare 2 en hel del stöd också för ekologisk produktion. Det låter som att det...

Liz Mattsson / Replik / Första behandling / 2022-11-21

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Det var mycket i anförandet, men jag väljer att bemöta det som berör jordbruket, den biologiska mångfalden och så vidare. Vi har ju under den här mandatperioden tagit LBU-programmet där det finns särskilda mål med koppling till det areal- och djurbaserade stödet. Det är 23,7 miljoner euro som ska gå i linje med...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag tänker nog inte stå här och tro något. Däremot så är jag nog inte helt säker på att vi 2035 kommer att vara helt fossilfria inom jordbruket. Däremot har vi ju vår hållbara livsmedelsstrategi till exempel. Det har efterlysts olika kartor här under debatten, och även i den jobbar man mot det....

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack för ett jättepeppande anförande så här på sena eftermiddagen. Min fråga till ministern: Hur ser han på just det här tappet på svenska marknaden och möjligheterna att få tillbaka turister från den svenska sidan efter covidpandemin? Den finska sidan har ju gått bra, men den svenska sidan har varit lite mer svår att locka...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Fru talman! Tiden i parlamentet har lärt mig att ingenting är svart eller vitt. Ju mer fakta man har desto större är gråzonerna i de utmaningar och frågeställningar som vi tillsammans dagligen kämpar med. Det krävs kunskap, analys, samarbete och kompromiss för att nå framåt. Det har verkligen varit spännande, allmänbildande men också många dagar...

Liz Mattsson / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-16

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Valve för ditt anförande. Jag vet att det här är en fråga som Moderaterna brinner för, men likaså Centern. Jag tycker om det du sade att det ska vara lätt att röra sig mellan studieliv och arbetsliv. Det tycker jag, när man pratar med den åländska befolkningen, att det här har...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Tack, talman! Det är just därför jag tycker det är bra också att man gör en förlängning av den här perioden nu, för då har man mera tid. Som vi har hört så finns det olika siffror också att basera de här utlåtanden på. Jag tycker det är bra att det här behandlas vidare i...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Ledamot Gunell inleder Socialdemokraternas gruppanförande aningen uppgiven i tonen. Hon pratar om reformer och så klart att den globala värld vi lever i, med klimathoten och med pandemin och så vidare, sätter sina spår också vad det gäller framtidstron. Det som jag funderar på när jag tog min replik egentligen var just...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Vad det gäller utbildningsfrågan så är jag faktiskt riktigt stolt över den åländska reform som minister Hambrudd har tagit fram. Vi har också infört ett kostnadsfritt gymnasium, eller har en vision om det i budgeten. Också projekt för att hitta en åländsk version av att fånga upp de här studenterna som hamnar...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Holmström för anförandet. Han är alltid väldigt vältalig och pratar mycket om omställningen. Ledamoten efterlyser kartor. Jag måste säga det att den här CAP-strategiplanen som vi har är ju en karta för minst 5 år framåt nu för jordbruket och dess omställning, där nästan alla åtgärder går mot en grönare inriktning....

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Nej, ledamot Mattsson har verkligen inte gett upp. Jag ser hur det ser ut i praktiken varje dag och att få lönsamhet i jordbruket är utmanande. Utan lönsamhet går det inte heller att göra en omställning. Jag ser också att så fort marknaden vill ha så köper man ekologiska produkter och sådant, då...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Om man ser till exempel på fit for 55 paketet så har vi ju den här stora vindkraftssatsningen i budgeten. Vi har ju också en hel del andra energisatsningar. Vi stöder verkligen ett produktivt jordbruk och där har EU:s mål också varit mycket att producera mat till hela befolkningen. Jag tycker att det...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Ja, när man sitter på bänken och lyssnar så säger man mycket. Liberalerna sade till exempel nu att man vill föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Man vill att ungdomar ska vara starka individer. Man tycker att klimat- och miljöpolitiken är si så där och det behövs åtgärder inom vatten. Beroende på om man...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-14

Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion LF 27/2021-2022

Talman! Lagen om ekologisk produktion är liten uppdatering av den befintliga lagen med syfte att skapa ett enhetligt kontrollsystem i EU och på detta sätt säkerställa en rättvis konkurrens mellan aktörer som är verksamma inom ekologisk produktion och öka konsumenternas förtroende för ekologiskt märkta produkter. De nya paragraferna som infogas i lagstiftningen baserar sig...

Liz Mattsson / Anförande / Remissdebatt / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Det var otroligt modigt av ledamot Holmström att gå upp och hålla detta anförande. Jag är faktiskt imponerad att du gjorde det. Jag satt själv här och funderade på om jag skulle gå upp och säga något liknande. Jag funderar så himla mycket på Åland, på hela Åland och hur vi tillsammans ska...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Det var skönt med ett konstruktivt anförande så här på slutrakan. Jag tänkte också på det att när man ser tillbaka. Det går så lätt att glömma bort men det var ju, som ledamot Valve var inne på, inte länge sedan det var 15 procents arbetslöshet på Åland och idag...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Det har inte varit en tråkig debatt idag, absolut inte, utan den har haft en mångfald. Vad det gäller arbetsföra äldre så tror jag att vi har mycket att hämta där. Det finns till exempel både inom jordbruks- och restaurangbranschen ännu mer arbetsplatser på Åland och det finns säkert en hel del olika...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Som vi hörde i tidigare anförande av vicelantrådet Jansson så håller man idag på att bygga den här grunden, även den som ledamot Josefsson ofta pratar om, den här grunden som inte finns. Det finns ju en långsiktig vision i det här fallet vad gäller valet. När det gäller digital röstning så tycker...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Fru talman! För tre år sedan när jag fick äran att ingå i detta parlament kändes det väldigt långt till nästa val. Mycket har hänt på den tiden, vi har genomgått en pandemi och det pågår ett krig i Europa. Ett kring som utmanat cybersäkerheten i omvärlden och på Åland till en helt ny nivå....

Liz Mattsson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Där tycker jag också det är väldigt viktigt att den här lagen inte heller stänger några möjligheter för förtidsröstningsställena på studieorter, för där tror jag att man kan fånga upp en del. Jag tycker också såklart att det är väldigt, väldigt viktigt att engagera ungdomar att rösta i val. Jag tro på...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Det är precis som ledamot Bergbo sade, man har ändå en ganska tydlig grund i hur det här ska fungera. Digitaliseringen har gjort det enkelt att ladda upp bilagor och så vidare. I de ideella föreningarna tar det säkert ändå en hel del tid också för verksamhetsledarna. Jag upplever också att man har...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Sådana typer av tankar och idéer är nog på gång också. Man ser ju det här som ett stort problem. Vilken människa som helst kan titta i våra sjöar och se hur de ser ut. Sen saknar jag ibland också siffror och mätningar så att man kan studera siffrorna ännu ytterligare. Jag vet...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack för ditt anförande ledamot Bergbo. PAF-bidragen är ju otroligt viktiga som jag tror att alla i den här salen också tycker. Jag har följt med hur ansökningsprocessen har utvecklas över tid. Den här rapporten var jätte, jätte bra, det är bra att man synar hur det fungerar men man kan också utveckla den här...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Vatten är helt klart den viktigaste resursen vi har. Jag tänkte bara i sammanhanget påminna om att det hela tiden görs åtgärder också inom jordbruket, till exempel så gör man sedimenteringsbassänger som finansieras genom LBU-programmet. Det har faktiskt uppförts åtminstone fem-sex stycken på fasta Åland under den senaste tiden. Det...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Den här lagstiftningen utgår från EU:s balansdirektiv. Jag anser att det är en modern och bra lagstiftning med en gedigen forskningsgrund i botten som faktiskt främjar jämställdhet. Både kvinnor och män har en flexibilitet att tillsammans utgå från barnens bästa. Det är en bra lagstiftning.

Liz Mattsson / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Mattsson var det och inte ledamot Eckerman som du talade till. Vad gäller flexibiliteten så finns det också ett spann av dagar du kan välja. Du kan välja mera vilka tider och så vidare. Jag tror helt klart att den här lagstiftningen i det långa loppet kommer att vara positiv för...

Liz Mattsson / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, fru talman! Det här är min personliga analys och den jag har tittat över tid. Jag tycker inte att situationen har blivit bättre. De här stora kedjorna har många billighetskampanjer och pressar priserna. Jag tycker faktiskt att den utveckling som har varit så har varit negativ och det blir för lite kvar i plånboken....

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Vad gäller odlingsbiten så är det nog många aspekter man får hålla i tanken samtidigt. Jordbruket är oerhört komplext; specialodlingen är komplex, mjölkproduktionen är komplex och det ska vara lönsamt. I dag odlar vi ungefär 6 400 hektar vall på Åland. Det är mycket. Jag tycker att det är viktigt att ha...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, fru talman. Jag måste också kommentera eftersom du nämnde att jag också i talarstolen hade sagt att maten är för billig. Det är lite samma som ledamot Eriksson var inne på, förr i tiden var det en mycket större del av inkomsten som gick till matproduktion. Nu talar vi om mjölkproduktionen och den lönsamhetskris...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Ett annat problem är ju också att det blir mycket matsvinn idag. Lyckas man ta tillvara på allt som finns så kan man också få ner matkostnaderna ganska mycket. Vi har till exempel potatis och lök på Åland som är väldigt billiga produkter att inhandla. Det finns väldigt mycket att diskutera i den...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, fru talman! Jag var så ivrig. Jag visste inte riktigt att ledamoten Josefsson skulle ta den här knorren. Men detta är sådant som vi diskuterar ofta, hur man ska jobba med Åland och framtiden och framtidens politik. Det hänger också ihop med digitaliseringen och det hänger ihop med föreläsningen som han nämnde i början....

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2022-05-18