Dokument

201 - 300 av totalt 333 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagmotion 2/2005-2006 2005-2006
Lagmotion 3/2005-2006 2005-2006
Lagmotion 4/2005-2006 2005-2006
Lagtingets beslut 1/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 10/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 11/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 12/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 12/2007 2005-2006
Lagtingets beslut 13/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 14/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 15/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 16/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 2/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 2/2007 2005-2006
Lagtingets beslut 21/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 22/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 23/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 24/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 26/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 27/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 28/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 29/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 3/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 3/2007 2005-2006
Lagtingets beslut 30/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 31/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 32/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 33/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 34/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 35/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 36/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 37/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 38/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 39/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 4/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 4/2007 2005-2006
Lagtingets beslut 40/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 41/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 42/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 43/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 43/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 44/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 45/2005 2005-2006
Lagtingets beslut 45/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 46/2005 2005-2006
Lagtingets beslut 46/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 47/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 48/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 49/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 5/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 5/2007 2005-2006
Lagtingets beslut 50/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 51/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 52/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 53/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 54/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 55/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 56/2005 2005-2006
Lagtingets beslut 56/2005 2005-2006
Lagtingets beslut 56/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 6/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 6/2007 2005-2006
Lagtingets beslut 7/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 7/2007 2005-2006
Lagtingets beslut 8/2006 2005-2006
Lagtingets beslut 8/2007 2005-2006
Lagtingets beslut 9/2006 2005-2006
Lagutskottets betänkande 1/2006-2007 2005-2006
Lagutskottets betänkande 10/2005-2006 2005-2006
Lagutskottets betänkande 10/2005-2006 2005-2006
Lagutskottets betänkande 11/2005-2006 2005-2006
Lagutskottets betänkande 12/2005-2006 2005-2006
Lagutskottets betänkande 13/2005-2006 2005-2006
Lagutskottets betänkande 14/2005-2006 2005-2006
Lagutskottets betänkande 15/2005-2006 2005-2006
Lagutskottets betänkande 15/2005-2006 2005-2006
Lagutskottets betänkande 16/2005-2006 2005-2006
Lagutskottets betänkande 17/2006-2007 2005-2006
Lagutskottets betänkande 17/2006-2007 2005-2006
Lagutskottets betänkande 18/2006-2007 2005-2006
Lagutskottets betänkande 3/2005-2006 2005-2006
Lagutskottets betänkande 5/2005-2006 2005-2006
Lagutskottets betänkande 5/2006-2007 2005-2006
Lagutskottets betänkande 6/2005-2006 2005-2006
Lagutskottets betänkande 7/2005-2006 2005-2006
Lagutskottets betänkande 8/2005-2006 2005-2006
Lagutskottets betänkande 9/2005-2006 2005-2006
Landskapsregeringens berättelse 1/2005-2006 2005-2006
Landskapsregeringens svar ef 7/2005-2006 2005-2006
Landskapsregeringens svar s 1/2005-2006 2005-2006
Landskapsregeringens svar s 2/2005-2006 2005-2006
Landskapsregeringens svar s 3/2005-2006 2005-2006
Landskapsregeringens svar s 4/2005-2006 2005-2006
Landskapsrevisorernas berättelse 1/2005-2006 2005-2006
Landskapsrevisorernas berättelse 2/2005-2006 2005-2006
Meddelande 1/2005-2006 2005-2006
Meddelande 2/2005-2006 2005-2006
Meddelande 3/2005-2006 2005-2006
Meddelande 4/2005-2006 2005-2006
Meddelande 5/2005-2006 2005-2006