Dokument

301 - 329 av totalt 329 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Regeringens proposition 5/2008-2009 2008-2009
Regeringens proposition 6/2008-2009 2008-2009
Regeringens proposition 7/2008-2009 2008-2009
Regeringens proposition 8/2008-2009 2008-2009
Regeringens proposition 9/2008-2009 2008-2009
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2008-2009 2008-2009
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2008-2009 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2008-2009 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2010-2011 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2010-2011 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2010-2011 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2008-2009 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2009-2010 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2009-2010 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2008-2009 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2008-2009 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 6/2008-2009 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2008-2009 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2008-2009 2008-2009
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2010-2011 2008-2009
Spörsmål 1/2008-2009 2008-2009
Spörsmål 2/2008-2009 2008-2009
Stora utskottets betänkande 1/2008-2009 2008-2009
Stora utskottets betänkande 1/2009-2010 2008-2009
Stora utskottets betänkande 2/2009-2010 2008-2009
Stora utskottets betänkande 3/2008-2009 2008-2009
Talmanskonferensens framställning 1/2008-2009 2008-2009
Talmanskonferensens framställning 2/2008-2009 2008-2009
Talmanskonferensens framställning 3/2008-2009 2008-2009