Dokument

1 - 100 av totalt 135 dokument

Dokumentnamn Typ Lagtingsår
Lagförslag 15/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 15/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Lagförslag 14/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 14/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2019-2020 Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2019-2020 Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Medborgarinitiativ 1/2019-2020 Medborgarinitiativ 2019-2020
Lagtingets beslut 6/2020 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 5/2020 Lagtingets beslut 2019-2020
Stephan Toivonens reservation Reservation 2019-2020
Nina Fellan och Katrin Sjögrens Reservation Reservation 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2019-2020 Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2019-2020 Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 5/2019-2020 Landskapsregeringens svar 2019-2020
Lagförslag 13/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Budgetförslag 4/2019-2020 Budgetförslag 2019-2020
Utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden gällande ADR Bilaga 2019-2020
Utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden gällande ADR Bilaga 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2019-2020 Lag- och kulturutskottets betänkande 2019-2020
Landskapsregeringens svar S 2/2019-2020 Landskapsregeringens svar 2019-2020
Redogörelse 2/2019-2020 Redogörelse 2019-2020
Lagförslag 12/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Lagförslag 11/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 11/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Spörsmål 2/2019-2020 Spörsmål 2019-2020
Åtgärdsmotion 1/2019-2020 Åtgärdsmotion 2019-2020
Meddelande 2/2019-2020 Meddelande 2019-2020
Skriftlig fråga 1/2019-2020 Skriftlig fråga 2019-2020
Lagförslag 9/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 9/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Lagförslag 10/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 10/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Effektivitetsrevision av övertidsutbetalningar inom ÅHS Bilaga 2019-2020
Landskapsrevisorernas berättelse 1/2019-2020 Landskapsrevisorernas berättelse 2019-2020
Granskning av Data-, Lotteri- och Upphandlingsinspektion Bilaga 2019-2020
Granskning av IT-drift och - utveckling inom landskapets förvaltning Bilaga 2019-2020
Effektivitetsrevision av sekreterarenheten inom ÅHS Bilaga 2019-2020
Effektivitetsrevision av tekniska enheten Bilaga 2019-2020
Effektivitetsrevision av bokslutsprocessen inom ÅHS Bilaga 2019-2020
Effektivitetsrevision av bokslutsprocessen inom ÅHS Bilaga 2019-2020
Lagtingets beslut 4/2020 Lagtingets beslut 2019-2020
Landskapsregeringens svar S 1/2019-2020 Landskapsregeringens svar 2019-2020
RP972019 Bilaga 2019-2020
Republikens presidents framställning 5/2019-2020 Republikens presidents framställning 2019-2020
Spörsmål 1/2019-2020 Spörsmål 2019-2020
Lagförslag 8/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 8/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
FNU:s utlåtande 1/2019-2020 Bilaga 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2019-2020 Lag- och kulturutskottets betänkande 2019-2020
SJPN:s utlåtande 1/2019-2020 Bilaga 2019-2020
Komplettering av framställning 8 november 2019 självstyrelselagen Bilaga 2019-2020
Riksdagens skrivelse komplettering Bilaga 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2019-2020 Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Lagtingets beslut 1/2020 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 3/2020 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 2/2020 Lagtingets beslut 2019-2020
Ändringar i tredje tilläggsbudgeten för år 2019 Bilaga 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2019-2020 Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2019-2020 Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Talmanskonferensens framställning 3/2019-2020 Talmanskonferensens framställning 2019-2020
Ålandsdelegationens utlåtande 13.5.2013 Bilaga 2019-2020
Budgetförslag 3/2019-2020 Budgetförslag 2019-2020
Budgetförslag 2/2019-2020 Budgetförslag 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 4/2019-2020 Landskapsregeringens svar 2019-2020
RP 320/2018 rd Bilaga 2019-2020
Redogörelse 1/2019-2020 Redogörelse 2019-2020
Lagförslag 7/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagtingets beslut 83/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 82/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 81/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 80/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 79/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagförslag 7/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Lagtingets beslut 78/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 77/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Fnu0220192020 Bilaga 2019-2020
Talmanskonferensens framställning 2/2019-2020 Talmanskonferensens framställning 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2019-2020 Social- och miljöutskottets betänkande 2019-2020
Talmanskonferensens framställning 1/2019-2020 Talmanskonferensens framställning 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2019-2020 Lag- och kulturutskottets betänkande 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2019-2020 Lag- och kulturutskottets betänkande 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation angående pensionsinkomstavdrag Reservation 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2019-2020 Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Regeringsprogram M 1/2019-2020 Meddelande 2019-2020
Lagförslag 6/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande stöd för flyktingverksamhet Reservation 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande understöd till ekonomiskt utsatta grupper Reservation 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande budgeterat resultat Reservation 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande Hbtqia-utbildning Reservation 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande strykande av medel för skatteavdrag Reservation 2019-2020
Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation gällande ändringar i betänkandets allmänna motiveringar Reservation 2019-2020
Ltl John Holmbergs och Henrik Löthmans reservation gällande kommunutredarresurser Reservation 2019-2020
Ltl John Holmbergs och Ltl Stephan Toivonens reservation gällande ny kommunstruktur Reservation 2019-2020
Talmannens meddelande om lantrådskandidat Övrigt 2019-2020
Lagförslag 6/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagtingets beslut 76/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 3/2019-2020 Landskapsregeringens svar 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2019-2020 Lag- och kulturutskottets betänkande 2019-2020
Lagförslag 5/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 5/2019-2020 Lagförslag 2019-2020