Dokument

1 - 100 av totalt 422 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Social- och miljöutskottets betänkande 8/2020-2021 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2020-2021 2019-2020
Lagtingets beslut 12/2021 2019-2020
Lagtingets beslut 10/2021 2019-2020
Lagtingets beslut 9/2021 2019-2020
Lagtingets beslut 11/2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2020-2021 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2020-2021 2019-2020
Lagtingets beslut 96/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 95/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 94/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 93/2020 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 17/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2020-2021 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2020-2021 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2020-2021 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2020-2021 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 16/2020-2021 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 15/2019-2020 2019-2020
Multilateralt avtal M323 ADR översättning 2019-2020
Multilateralt avtal M323 ADR 2019-2020
RP 242.2001 2019-2020
Republikens presidents framställning 16/2019-2020 2019-2020
Statsrådets förordning om det andra tilläggsprotokollet 2019-2020
Statsrådets förordning (ADR) 2019-2020
Republikens presidents förordning 337/2002 RP förordning 337/2002 2019-2020
Regeringens proposition RP 242/2001 2019-2020
Lag 224/2002 Lag 224/2002 2019-2020
Republikens presidents framställning 17/2019-2020 2019-2020
Republikens presidents framställning 15/2019-2020 2019-2020
Lagtingets beslut 92/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 91/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 90/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 89/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 88/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 87/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 86/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 85/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 83/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 82/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 81/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 80/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 79/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 78/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 77/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 76/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 75/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 74/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 73/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 72/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 71/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 70/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 69/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 68/2020 2019-2020
Lagförslag 41/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 41/2019-2020 2019-2020
Lagtingets beslut 84/2020 2019-2020
Lagtingsledamot Nina Fellmans klämförslag i ärendet 2019-2020
Lagtingsledamot John Holmbergs reservation 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 23/2019-2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2019-2020 2019-2020
Åtgärdsmotion 14/2019-2020 2019-2020
Lagtingsledamöterna Nina Fellman och Stephan Toivonens reservation 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2019-2020 2019-2020
Skriftlig fråga 9/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 40/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 40/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 22/2019-2020 2019-2020
Skriftlig fråga 8/2019-2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2019-2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2019-2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2019-2020 2019-2020
Lagtingets beslut 67/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 66/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 65/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 64/2020 2019-2020
Nordiska rådets berättelse 1/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 39/2019-2020 2019-2020
Skriftlig fråga 7/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 21/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 38/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 38/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 37/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 37/2019-2020 2019-2020
Budgetmotion 28/2019-2020 Pandemins följdverkningar för barn och unga 2019-2020
Budgetmotion 26/2019-2020 Kontakter och närvaro i Helsingfors 2019-2020
Budgetmotion 35/2019-2020 Nollbudgetering 2019-2020
Budgetmotion 34/2019-2020 Satsningar inom digitalisering, näringslivsutveckling, utbildnings- och innovationsprojekt 2019-2020
Budgetmotion 33/2019-2020 Plan för återhämtning 2019-2020
Budgetmotion 32/2019-2020 Digitalisering 2019-2020
Budgetmotion 31/2019-2020 Landskapets ekonomiska läge och likviditetssituation 2019-2020
Budgetmotion 30/2019-2020 Ekonomiskt ansvar 2019-2020
Budgetmotion 29/2019-2020 Landskapets ekonomiska läge och likviditetssituation 2019-2020
Budgetmotion 27/2019-2020 Konkurrensutsättning skapar möjligheter för nya och etablerade företagare 2019-2020
Budgetmotion 25/2019-2020 Särskilda bidrag 2019-2020
Budgetmotion 24/2019-2020 EU:s återhämtningsfond, Coronafonden 2019-2020
Budgetmotion 23/2019-2020 Åtgärder i enlighet med utvecklings- och hållbarhetsagendan 2019-2020
Budgetmotion 22/2019-2020 Coronapandemins följdverkningar 2019-2020
Budgetmotion 19/2019-2020 Akutinsatser utan lönedumpning 2019-2020
Budgetmotion 21/2019-2020 Storsatsning på utbildning och förlängd läroplikt 2019-2020