Plenum den 18 maj 2022 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

12:59Plenum börjadeFörsta vicetalman Katrin Sjögren
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
14:01 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
14:27 SekreterarbyteUtskottssekreterare Sten Eriksson
14:59 Försenad ankomstLedamot Nina Fellman
15:14 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
15:42 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
16:16 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
17:11 Plenum/frågestund avslutades