Enda behandling

Dokument:
 • Ärendets enda behandling avbröts vid ett tidigare plenum idag och fortsätter nu på basen av utskottets förnyade betänkande. Diskussion.


 • Utskottet har under sitt möte vidblivit sin tidigare uppfattning när det kommer till betänkandet. Nu är det inte gjort någon reservation till just det beslutet, för det skulle inte behövas. Men det föreligger väl risk för att det finns de som inte stöder betänkandet.

  Nu är jag osäker eftersom det här inte har hänt tidigare, åtminstone inte för mig, hur tillvägagångssättet är. Behövs det någonting annat eller meddelar vi bara att så här ligger det till?


 • Det räcker så. Eftersom utskottet inte omfattat lagtingets betänkande så kommer det automatiskt att bli en omröstning.

  Ytterligare diskussion? Någon som begär ordet? Ingen begär ordet. Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Enligt 78 § 4 mom. i arbetsordningen blir lagtingets beslut gällande, ifall finans- och näringsutskottet omfattat detta. Föreslår finans- och näringsutskottet ändringar beslutar lagtinget antingen omfatta dem eller att vidbli sitt tidigare beslut. Andra förslag kan inte framställas.

  Konstateras att utskottet beslutat att vidbli sitt tidigare beslut från den 22 maj 2023. Eftersom utskottet inte omfattade lagtingets beslut kan lagtinget nu antingen godkänna finans- och näringsutskottets betänkande eller vidbli sitt tidigare beslut.

  En omröstning kommer därför att förrättas. Finans- och näringsutskottets förslag ligger till grund för behandlingen.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingets tidigare beslut röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen utföll
  12 ja-röster,
  15 nej-röster
  3 ledamöter var frånvarande.

  Lagtinget har vidblivit sitt tidigare beslut.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.