Plenum den 4 december 2017 kl. 13.00

 

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 4 december 2017 kl. 13.00

Plenum börjar 1

För kännedom.. 1

1    Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada å andra sidan

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 2/2017-2018

Landskapsregeringens yttrande RP 15/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 15/2016-2017

2    Offentlig upphandling

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 1/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2017-2018

3    Ändringar i lagstiftningen om fastighets- och samfundsbeskattning

Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2017-2018

4    Cirkulär ekonomi

Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2017-2018

5    Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks-, och spelpolitiskt program 2017-2020

Landskapsregeringens meddelande M 2/2017-2018

6    Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2016

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 2/2017-2018

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2016-2017

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Upprop.  27 ledamöter närvarande.

Från dagens plenum anmäler följande lagtingsledamöter om ledighet:

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson på grund privata angelägenheter.

Lagtingsledamoten Johan Ehn på grund av möte med lagtingsveteranerna.

Lagtingsledamoten Mikael Lindholm på grund av sjukdom.

Talmanskonferensen har idag diskuterat tidtabellen för budgetbehandlingen. Planen är att budgetbetänkandet ska ligga på bordet vid plenum onsdagen den 13 december men ledamöterna bör ha beredskap för ett kort bordläggningsplenum fredagen den 15 december kl. 09.30. Budgetdebatten planeras hållas måndagen den 18 december och tisdagen den 19 december. Beslut om budgeten fattas enligt planen vid plenum onsdagen den 20 december.

Antecknas.

 För kännedom

1        Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada å andra sidan

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 2/2017-2018

Landskapsregeringens yttrande RP 15/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 15/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 december.

2        Offentlig upphandling

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 1/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 december.

3        Ändringar i lagstiftningen om fastighets- och samfundsbeskattning

Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 december.

4        Cirkulär ekonomi

Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 december.

5        Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks-, och spelpolitiskt program 2017-2020

Landskapsregeringens meddelande M 2/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 13 december.

6        Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2016

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 2/2017-2018

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 december.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 11 december klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil