Plenum den 5 juni 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 5 juni 2019 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Meddelande. 1

Remiss. 1

1    Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

Landskapsregeringens lagförslag LF 29/2018-2019

Remiss. 2

2    Revidering av ÅMHM:s organisation

Landskapsregeringens lagförslag LF 30/2018-2019

Enda behandling. 2

3    Avbrytande av påbörjad upphandling av Gripö-projektet

Landskapsregeringens svar S 2/2018-2019-s

Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 2/2018-2019

Enda behandling. 2

4    Landskapsregeringens externpolitik

Självstyrelsepolitiska nämnden SJPN 1/2018-2019

Landskapsregeringens meddelande M 1/2018-2019

Föredras. 3

5    Studiematerial på svenska inom socialvården

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 2/2018-2019

Föredras. 3

6    Ett anständigt djurskydd

Ltl Axel Jonssons skriftliga fråga SF 4/2018-2019

Remiss fortsatt behandling. 3

7    Ny narkotikapolitik

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 5/2018-2019

Remiss. 3

8    Bristande djurskydd

Vtm Veronica Thörnroos åtgärdsmotion MOT 6/2018-2019

Plenum slutar 4

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Från dagens plenum anmäler lagtingsledamoten Britt Lundberg om frånvaro

på grund av privata angelägenheter.

28 ledamöter närvarande.

Antecknas.

Meddelande

Talmannen vill upplysa ledamöterna att det förmodligen blir plenum den 14 och 17 juni.

Remiss

1        Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

Landskapsregeringens lagförslag LF 29/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat.  Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Remiss

2        Revidering av ÅMHM:s organisation

Landskapsregeringens lagförslag LF 30/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat.  Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Enda behandling

3        Avbrytande av påbörjad upphandling av Gripö-projektet

Landskapsregeringens svar S 2/2018-2019-s

Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 2/2018-2019

Först tillåts diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen.

Om det har väckts förslag om en åtgärdsuppmaning  bordläggs ärendet efter avslutad diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom.

Under diskussionen kan ärendet bordläggas första gången på begäran av två ledamöter och efter det  en gång om lagtinget så beslutar.

Diskussion. Lagtingsledamoten Harry Jansson får först läsa upp klämmen.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Ärendet bordläggs till plenum den 10 juni.

Enda behandling

4        Landskapsregeringens externpolitik

Självstyrelsepolitiska nämnden SJPN 1/2018-2019

Landskapsregeringens meddelande M 1/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Föredras

5        Studiematerial på svenska inom socialvården

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 2/2018-2019

En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten.

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter.

Svaret kommer att ges av minister Wille Valve. Ordet ges först till lagtingsledamoten Harry Jansson.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.

Föredras

6        Ett anständigt djurskydd

Ltl Axel Jonssons skriftliga fråga SF 4/2018-2019

En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten.

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter.

Svaret kommer att ges av minister Wille Valve. Ordet ges först till lagtingsledamoten Axel Jonsson.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.

Remiss fortsatt behandling

7        Ny narkotikapolitik

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 5/2018-2019

Diskussionen avbröts vid plenum den 3 juni 2019 då talmannen föreslog att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Fortsatt diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Remiss

8        Bristande djurskydd

Vtm Veronica Thörnroos åtgärdsmotion MOT 6/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 10 juni 2019 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil