Stenografiskt protokoll från plenum den 21 december 2001 kl 13.00

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 21 december 2001 kl. 13.00.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Englund och ltl Wickström-Johansson).

28 lagtingsledamöter närvarande.  

 

Föredras för bordläggning ärende nr 1:

 

Finansutskottets betänkande nr 1a/2001-2002 angående budget för landskapet Åland år 2002. (FR nr 3/2001-2002 jämte finansmotionerna nr 1-56/2001-2002).

 

Ärendet bordläggs till lagtingets nästa plenum. Godkänt.

 

Lagtingets nästa plenum hålls i dag kl. 13.05.

(Plenum är avslutat).

 

 

Originalfil