Stenografiskt protokoll från plenum den 6 mars kl 13.00

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 6 mars 2000 kl. 13.00.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltla Andersson,  K-G Eriksson, Erland, vtm Erlandsson, vtm Häggblom, Lindholm, Pehrsson, Sarin-Grufberg, Svensson och Sjöstrand).

Om befrielse från lagtingsarbetet under tiden 6.3-10.3 anhåller ltl Andersson för privata angelägenheter. Vtm Erlandsson, ltl Erland och ltl Svensson anhåller om befrielse från lagtingsarbetet för tiden 6.3-8.3 för deltagande i Nordiska rådets möten. Om befrielse från lagtingsarbetet för tiden 6-7.3 för deltagande i Nordiska rådets temakonferens i Köpenhamn anhåller ltl K-G Eriksson, ltl Lindholm, ltl Pehrsson, ltl Sarin-Grufberg, ltl Strand och ltl Sjöstrand. Godkänt.

 

 

Meddelande

Meddelas att den allmänna motionstiden inleds i och med att lagtinget i dag återupptar sitt arbete. Motionstiden utlöper torsdagen den 16 mars 2000 kl. 12.00. Antecknas.

  

Föredras för bordläggning ärende nr 1:

 

Lagutskottets betänkande nr 5/1999-2000 om polislandskapslagstiftning.  (FR nr 1/1999-2000).

 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagtingets plenum den 13.3. Godkänt.

  

Föredras för remiss ärende nr 2:

 

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet.   (RP nr 5/1999-2000).

 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes. Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras utan diskussion till lagutskottet.

 

 Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

 

Landskapsstyrelsens framställning om ändring av 21 § landskapslagen om naturvård.  (FR nr 10/1999-2000).

 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling i lagtinget den 8.3. Godkänt.

  

Landskapsstyrelsens framställning angående ändring av 2 § landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse.  (FR  nr 11/1999-2000).

 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling i lagtinget den 13.3. Godkänt.

  

Lagtingets nästa plenum är inkommande onsdag den 8 mars kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 13.10).

Originalfil