Dokument

101 - 200 av totalt 365 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2017-2018 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2016-2017 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2017-2018 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 11/2016-2017 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 11/2017-2018 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 13/2016-2017 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2016-2017 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 16/2016-2017 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 16/2016-2017 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 17/2016-2017 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 18/2016-2017 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 19/2016-2017 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2017-2018 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2016-2017 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2016-2017 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2016-2017 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2016-2017 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2016-2017 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 8/2016-2017 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2016-2017 2016-2017
Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2017-2018 2016-2017
Lagförslag 1/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 10/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 11/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 12/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 13/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 14/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 15/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 16/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 17/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 18/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 19/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 2/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 20/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 21/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 22/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 23/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 24/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 25/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 26/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 27/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 28/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 29/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 3/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 30/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 31/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 32/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 33/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 34/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 35/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 36/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 4/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 5/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 6/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 7/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 8/2016-2017 2016-2017
Lagförslag 9/2016-2017 2016-2017
Lagmotion 1/2016-2017 2016-2017
Lagtingets beslut 1/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 11/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 12/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 13/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 14/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 15/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 16/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 17/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 18/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 19/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 2/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 20/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 21/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 22/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 23/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 24/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 25/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 26/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 27/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 28/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 29/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 3/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 30/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 31/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 32/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 34/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 35/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 36/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 37/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 38/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 39/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 4/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 4/2018 2016-2017
Lagtingets beslut 40/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 41/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 42/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 43/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 44/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 45/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 46/2016 2016-2017
Lagtingets beslut 46/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 47/2017 2016-2017