Dokument

1 - 100 av totalt 365 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Skriftlig fråga 3/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 24/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 55/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2016-2017 2016-2017
Meddelande 1/2016-2017 2016-2017
Lagtingets beslut 106/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 102/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 105/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 104/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 100/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 103/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 101/2017 2016-2017
Lagtingets beslut 102/2017 2016-2017
Anslutningsmotion 1/2016-2017 2016-2017
Budgetförslag 1/2016-2017 2016-2017
Budgetförslag 2/2016-2017 2016-2017
Budgetförslag 3/2016-2017 2016-2017
Budgetförslag 4/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 1/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 10/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 11/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 12/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 13/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 14/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 15/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 16/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 17/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 18/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 19/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 2/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 20/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 21/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 22/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 23/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 24/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 25/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 26/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 27/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 28/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 29/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 3/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 30/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 31/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 32/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 33/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 34/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 35/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 36/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 37/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 38/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 39/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 4/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 40/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 41/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 42/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 43/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 44/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 45/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 46/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 47/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 48/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 49/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 5/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 50/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 51/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 52/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 53/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 54/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 6/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 7/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 8/2016-2017 2016-2017
Budgetmotion 9/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2017-2018 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2017-2018 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 20/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 23/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 24/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 25/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2017-2018 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2017-2018 2016-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2016-2017 2016-2017
Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2016-2017 2016-2017