Plenum den 14 mars 2018 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 14 mars 2018 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Första behandling. 2

1    Godkännande av förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 4/2017-2018

Landskapsregeringens yttrande RP 1/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 1/2017-2018

Remiss. 2

2    Dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen

Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2017-2018

Enda behandling. 2

3    Destinationsmarknadsföring

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 7/2017-2018

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 8/2016-2017

Enda behandling. 3

4    Generellt tillstånd för skyltning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 8/2017-2018

Ltl Runar Karlssons åtgärdsmotion MOT 3/2016-2017

Enda behandling. 4

5    En åländsk gymnasieexamination

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2017-2018

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 4/2015-2016

Enda behandling. 4

6    Grundläggande privatekonomi i skolan

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2017-2018

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 5/2015-2016

Enda behandling. 5

7    Centraleuropeisk tid

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 8/2017-2018

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 6/2015-2016

Enda behandling. 6

8    Ändring av landskapslag om hembygdsrättsförfaranden

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 9/2017-2018

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 5/2016-2017

För kännedom.. 7

9    Godkännande av sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och EU, och dess medlemsstater å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 3/2017-2018

10  Ersättning för drabbade i PAF-ärendet

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 3/2017-2018

Plenum slutar 7

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.

Lagtingsledamoten Roger Eriksson anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av sjukdom.

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

Lagtingsledamoten Mikael Lindholm anmäler om frånvaro från dagen plenum på grund av kommunalt förtroendeuppdrag. 

Antecknas.

Första behandling

1        Godkännande av förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 4/2017-2018

Landskapsregeringens yttrande RP 1/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 1/2017-2018

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Remiss

2        Dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen

Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2017-2018

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Enda behandling

3        Destinationsmarknadsföring

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 7/2017-2018

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 8/2016-2017

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Enda behandling

4        Generellt tillstånd för skyltning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 8/2017-2018

Ltl Runar Karlssons åtgärdsmotion MOT 3/2016-2017

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Enda behandling

5        En åländsk gymnasieexamination

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2017-2018

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 4/2015-2016

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Enda behandling

6        Grundläggande privatekonomi i skolan

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2017-2018

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 5/2015-2016

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Enda behandling

7        Centraleuropeisk tid

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 8/2017-2018

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 6/2015-2016

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Enda behandling

8        Ändring av landskapslag om hembygdsrättsförfaranden

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 9/2017-2018

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 5/2016-2017

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

För kännedom

9        Godkännande av sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och EU, och dess medlemsstater å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 3/2017-2018

Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid senare plena.

10      Ersättning för drabbade i PAF-ärendet

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 3/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den

Plenum slutar

Nästa plenum hålls måndagen den 19 mars kl. 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil